သိက်​သာ​လဝ်​နိက်​ဩ​ဝါ​ဒ​ပ​ထ​မ​ဝက် ၁

ပဝ်​လု။ သဳ​လွာ​နု။ ကဵု​တိ​မဝ်​သေဝ်​တံ​ဝွံ။ ပၟိၚ်​ဏာ​ကဵု​သၚ်​မ​တန်​ပ္ဍဲ​မ​အံက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​သိက်​သာ​လဝ်​နိက်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ် နူ​မ​အံက်​ပိုဲ​ညး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ​ဂှ် ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ညိ။ ၂-၄ဒ္ဂေတ်​မ​ဆေၚ် ကဵု​ပ္တေဟ် ဒ​ဒှ်​မၞး​တံ​မ​ဒ္ဂေတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ န​ကဵု​မေ​တ္တာ​ဇြ​ဟာန်​ဒ​ဒှ်​မၞး​တံ​မ​ကၠေံ​စိုတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​ဒ​ဒှ်​မ​ရံၚ်​လၟဳ​မ​ဆေၚ်​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဒ​ဒှ်​မၞး​တံ​မ​တန်​ကြန်​ဗိုန်​ဂၠိ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ လ္အိတ်​တွဵု​ဗှ်​သၞာ​မ္ဂး ကော​ဒေံ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ဆာန်​တံ။ ဒ​ဒှ်​မၞး​တံ​မ​ဒုၚ်​ရုဲ​ကံက်​ဂှ် တီ​တုဲ။ ပ္ဍဲ​မ​ပ​ပ​တ္တ​ဏာ​ရာ​ဒၞာ​လ္အိတ်​တွဵု​ဟွံ​လ္ဂုတ်​ထိုၚ်​သး​ဂုန်​ကျာ်​တုဲ သွက်​မၞး​တံ​ဂှ် မ​လေပ်​ရာ​ဒၞာ​အိုတ်​ရ။

ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ကာ​လ​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ကောံ​ကု​မၞး​တံ​မွဲ​စွံ​သွက်​မၞး​တံ ပ​သာ်​မၞိဟ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဒှ်​ဂှ် အ​တိုၚ်​မၞး​တံ​မ​တီ​အိုတ်​ဂှ် ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ပိုဲ​ညး မ​တွံ​ပ္ဍဲ​ကဵု​မၞး​တံ​ဝွံ ဂှ် ဒှ်​န​ကဵု​ဂ​လာန်​သက် သက်​ဟွံ​သေၚ်။ န​ကဵု​ဣ​ဓိ​ဂှ်​လေ​ကီု။ န​ကဵု​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဟွံ​မွဲ​ကဵု​သၠေဟ်​ပ​မာ။ န​ကဵု​ဒ​ဒှ် မ​တီ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒှ်​ဓဝ်​မ​စိုန်​သ္ကီု​ဍိုက်​ပေၚ်​ရ။ မၞး​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​မ​ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​ဇၞော်​လောန် ဂှ် န​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​အိုဟ်​တၟိုဟ်​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဒုၚ်​ကေတ်​ဂ​လာန်​ဓဝ်​တုဲ။ မၞိဟ်​ညံၚ်​နဲ​ပိုဲ​ညး​ဂှ်​လေ​ကီု။ မၞိဟ်​ညံၚ်​နဲ တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ်​လေ​ကီု။ မ​ဂွံဒှ်​အိုတ်​ရ။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ ပ္ဍဲ​ကဵု​ညး​မ​ပ္တေဟ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ် မာ​ကေ​ဍဝ်​နိ​ကဵု​ဍုၚ်​အ​ခာဲ​ယျ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် မၞး​တံ​ဝွံ ဒှ်​ပုံ​သက်​သဳ​အိုတ်​ရ။ မူ​ဟိုတ်​ရော​မ္ဂး​ဂှ်။ တ​ဝှ်​ပါၚ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​နူ​မၞး​တံ​လောန်​နူ​မ​တိတ်​ကၠုၚ် ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​မာ​ကေ​ဍဝ်​နိ။ ကဵု​ဍုၚ်​အ​ခာဲ​ယျ​ဂှ် ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဒၞာဲ​ဒေ​သ​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ် မၞး​တံ​မ​ပ္တေဟ်​ကျာ်​ဂှ် လ​လောၚ်​တ​ရး​တုဲ​ရ။ ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ။ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဆ​ဗၞတ်​မွဲ​မွဲ​ဂှ် သွက်​ဂွံ​ဟီု​ဟွံ​မွဲ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ပိုဲ​ညး​မ​လုပ်​ကၠုၚ်​အ​ပ္ဍဲ​ထာန်​မၞး​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​မၞး​တံ​ပါဲ​ဝေၚ်​ပ​တ္တိ​မာ​ရုပ်​တုဲ က​လေၚ်​ပ္ဍဲ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​မၞး​တံ​မ​ပ္တုဲ ကေ​စ္စ​ကျာ်​မ​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​ကျာ်​မ သ္ဍာံ​သၟတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ၁၀ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ် မၞး​တံ​မ​ရံၚ်​လၟဳ​နာဲ​ပိုဲ​ညး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ကဵု​ဂျိုၚ်​တိုန်​နူ​ဂ​စိုတ် ယေ​သှု​ခ​ရေတ် မ​ပြာ​ကတ်​က္ည​စှ်ေ​နူ​ဘုံ​အ​ကာ​သ​ဂှ်​လေ​ကီု။ န​ကဵု​ဇ​ကု​ညး​တံ ဂှ် ဟီု​ထ​ၜး​အိုတ်​ရ။ နာဲ​ဝွံ ဟံၚ်​ပြာ် ပိုဲ​ညး​နူ​ပၞောတ်​မ​ပြာ​ကတ်​ဂ​တ​ဝွံ ရောၚ်။