တိ​မဝ်​သေဝ်​ဩ​ဝါ​ဒ​ပ​ထ​မ​ဝက် ၁

န​ကဵု​ပ​ညပ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​နာဲ​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​ပိုဲ​ညး ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ရံၚ်​လၟဳ​ပိုဲ​ညး​မ​တွံ​ဂး​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ​ဂှ်။ ဂွံ​ဒှ်​က​လုတ်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​အဲ​ပဝ်​လု​ဝွံ။ ပၟိၚ်​ဏာ​ကဵု​ကောန်​အဲ​မ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ပ္ဍဲ​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​တိ​မဝ်​သေဝ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​က​ရုတ်​ဏာ​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​နူ​မ​အံက်​ပိုဲ​ညး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ​ဂှ် ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​ညိ။

၃-၄ကွေတ်​ဩ​ဝါ​ဒ​တၟေၚ်​တၟဟ်​ဂှ် လ္ပ​ကတ်​ဗ္တောန်​အိုတ်။ သာ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဂ​လာန်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ရိုဟ်​ကၞက်​ဂှ် လ္ပ​က​လၚ်​အိုတ်​သာ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ တန်​ပ္ဍဲ​စိုတ်​ပ္တေဟ်​ကျာ်​တုဲ သာ​သ​ဏာ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ​ဂှ် ဟွံ​က္တဵု​ပ​ဒှ်။ ဇ​ကု​ကဵု​ဇ​ကု​ဒ​ဒှ် မ​က​ယျာန်​ဒ​ဝါတ်​ဂှ် မ​လေပ်​က္တဵု​ပ​ဒှ်​မ္ဂး။ စ​ရၚ်​တၞောဝ်​ဒ​တောဝ်​စဳ​ရေၚ်​အိုတ်​ဟွံ​မာန်​တံ​ဂှ် လ္ပ​ပ​ပၟာ​ဏ​အိုတ်​သာ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ မၞး​ဝွံ ပ္ဍဲ​ညး​လ္ၚဵု​တံ​ဂှ် စွံ​လဝ်​ပ​ညပ်​တုဲ။ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ် ဨ​ဖေတ်​မ္ဂး အဲ​ဝွံ ကာ​လ​မ​အာ​ပ္ဍဲ​ရး​မာ​ကေ​ဍဝ်​ဏိ​အ​တိုၚ်​မ​ဒုၚ်​ဂုန်​ဂှ် ပ​တုဲ မံၚ်​တဴ​ရ။

ဒ​ဒှ်​မ​စွံ​လဝ်​ပ​ညပ်ဗွဲ​သ​ရုပ် သာ်​ဝွံ မ္ဂး​ဂှ်။ န​ကဵု​စိုတ်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ်​လေ​ကီု။ န​ကဵု​စိုတ်​မ​တီ​ဒုဟ်​ဖဵု​ဇ​ကု​ဒ​ဒှ် မ​သ္ဇုၚ်​ဂွု​ဂှ်​လေ​ကီု။ န​ကဵု​စိုတ်​ပ္တေဟ်​မ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒှ်​မ​ဆိုၚ်​စပ်​ကဵု​မေ​တ္တာ​ဇြ​ဟာန်​ရောၚ်။ နူ​ဒ္ဂေတ်​သာ်​ဂှ် မၞိဟ်​လ္ၚဵု​တံ​ဝွံ လ​လုဲ​သ​ဏုဲ​အာ​တုဲ ပ္ဍဲ​ဒ​ဒှ်​မ​ဟီု​ဂ​လာန်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဟိုတ်​ဖဵု​ဂှ် ယောၚ်​အာ​အိုတ်​ရ။ မၞိဟ်​တံ​ဝွံ အ​ရာ​ဇ​ကု​မ​ဟီု​ဂှ် ဇ​ကု​ဟွံ​တီ။ အ​တိုၚ်​ဇ​ကု​မ​ကဵု​ခိုၚ်​ကၠိုက်​ဂှ် ဇ​ကု​ဟွံ​ကၠိုဟ်​စိုတ်​တုဲ မ​နွံ​ပၟိက်​သၟိက်​ဂွံ​ပ​အ​စာ​ဓဝ်​အိုတ်​ရောၚ် သွံ။ ဓဝ်​ပ​ညပ်​ဝွံ မၞိဟ်​မ​ပၠုပ်​ပၟိက်​အ​တိုၚ်​ဓဝ်​မ္ဂး ဒ​ဒှ်​မ​ဒှ်​အ​ရာ​ခိုဟ်​ပြဲ​ဂှ် ပိုဲ​ညး​တီ​အိုတ်​ရ။ ဓဝ်​ပ​ညပ်​ဝွံ သွက်​မၞိဟ်​ဓဝ်​သၟတ်​ဂှ် ဟွံ​စွံ။ သွက်​မၞိဟ်​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်။ မၞိဟ်​ဟွံ​က​လၚ်။ မၞိဟ်​ဟွံ​ရေဟ်​သေဟ်​ရဴ​ဂဴ​ကျာ်။ မၞိဟ်​ဒုဟ်​မ​ပြာ​ကတ်။ မၞိဟ်​ဟွံ​သ္အး​ဇ္ၚး။ မၞိဟ်​ဟွံ​ရေဟ်​သေဟ်​ဓဝ်​ကျာ်။ မၞိဟ်​မ​ဂ​စိုတ်​မိ​မ။ ညး​မ​ဂ​စိုတ်​လ​မျီု​မၞိဟ်။ ၁၀မၞိဟ်​မ​ပ​မေ​ထုန်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်။ မၞိဟ်​မ​ပ​မေ​ထုန်​တြုံ ကဵု​တြုံ​မွဲ​စွံ။ ညး​မ​ကၠတ် ဏာ​မၞိဟ်။ မၞိဟ်​မ​ဟီု​ဂ​လာန်​မု​သာ။ ပ္ဍဲ​အ​ရာ​ဟွံ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ဒုၚ်​သွဴ။ သွက်​ညး​မ​စး​ဩ​ဝါ​ဒ​မ​သ္တပ်​လ​ဂူ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​စွံ​ဓဝ်​ပ​ညပ်​ဂှ် သ​မ္တီ​ရ။ ၁၁ဂ​လာန်​မ​ဟီု​သာ်​ဂှ် ကဵု​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု​တြဳ​ဇှ်​အ​နု​ဘဴ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​နွံ​ကဵု​မၚ်္ဂ​လ​မ​ပြဲ​ဝွံ​ဂှ် ညဳ​သာ​တဴ​ရ။ တေံ​ဓဝ်​ဝွံ​ဂှ် ပ္အပ်​ကဵု​ပ္ဍဲ​အဲ​တုဲ​ရ။ ၁၂ဂုန်​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​မ​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​ကု​အဲ​ဂှ် အဲ​ထိုၚ်​သး​ရ။ အဲ​ဝွံ ကၠာ​တေံ​ဂှ် မၞိဟ်​မ​စော​ဒ​နာ။ မၞိဟ်​မ​ပ​ယဲ​ခ​ရ။ ၁၃မၞိဟ်​မ​ကြံ​ကြ​ၜိုန်​မ​ကေၚ်​ဒှ်​ဂှ်။ မၞိဟ်​နွံ​ကဵု​သ​စ္စ​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ တဳ​လ​ပိုန်​သ​မ္တီ​တုဲ။ သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ဒှ်​အ​စာ​ဓ​မ္မ​ဂှ် ပ္တိုန်​လဝ်​ဒၞာဲ​ရ။ သာ်​ဝွံ ကာ​လ​အဲ​မ​ပ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​ဟွံ​မွဲ။ ပ္ဍဲ​မ​ဂၠု​သ္ကိုပ်​ဟိုတ်​မ​ပ​ဂှ် ဂုန်​က​ရုတ်​ဏာ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ အဲ​ဂွံ​ဒုၚ်​တုဲ​ရ။ ၁၄ဂုန်​နာဲ​ပိုဲ​ညး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ​ဂှ် ပ္ဍဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်။ ကောံ​ကု​ဒ​ဒှ်​မ​ဆာန်​ဂှ် ဍိုက်​ပေၚ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ ၁၅ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ တၞဟ်​န​သၟိက်​ဟံၚ်​ပြာ်​မၞိဟ်​မ​နွံ​ကဵု​ဒုဟ်​တံ​ဂှ် က္ည​စှ်ေ​ပ္ဍဲ​လော​က​ရောၚ်။ ဂ​လာန် သာ်​ဝွံ​ဂှ် ဒှ်​ဂ​လာန်​သ​စ္စ​ရ။ ဂ​လာန်​ဇၟာပ်​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​မ​ကြိုက်​ကဵု​ဒုၚ်​ကေတ်​သီု​စိုတ်​မ​အိုဟ်​တ​မိုဟ်​ဂှ်​လေ မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။ အဲ​ဝွံ အ​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​မ​နွံ​ကဵု​ဒုဟ်​တံ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ဇၞော်​အိုတ်​ရ။ ၁၆ၜိုန်​ဂှ်​လေ ညံၚ်​ဂွံ​လ​မျီု​ထာ​ဝ​ရ​ပ္ဍဲ​ညး​မ​ပ္တေဟ်​ဂ​တ​ဝွံ သွက်​ဂွံ​ဒှ်​ပုံ​သက်​သဳ​ဂှ် ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ သၟိက်​ဂွံ​ထ​ၜး​ဇၟာပ်​လ​အေၚ်​ပ္ဍဲ​အဲ​မၞိဟ်​မ​နွံ​ကဵု​ဒုဟ်​ဂၠိုၚ်​အိုတ်​ဂှ် ဆာန်​ဍူ​အဲ​တုဲ​ရ။ ၁၇ပ္ဍဲ​ဨ​က​ရာတ်​ထာ​ဝ​ရ​ဗၠး​သၠး​နူ​ကဵု​လီု​လာ်​ပၠန်​ဂ​တး​ညာတ်​န​ကဵု​မတ်​ဟွံ​မာန်​မ​ဂွံ​ဒှ်​အ​ရု​ပ္ပ​မ​တွံ​ဂး​ပ္ဍဲ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မွဲ​ဇ​ကု​ဂှ် ဇၟာပ်​ကဝ်​အ​ဆက်​အ​ဆက်။ ဂုန်​စ​ရာဲ။ ဣ​ဓိ​တြဳ​ဇှ်​ဝွံ​ဂှ် ကဵု​နွံ​ညိ။ အာ​မေန်။

၁၈ရန်​ကဵု​မၞး​တုဲ အ​တိုၚ်​ဂ​လာန်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​မ​ကၠုၚ်​ကၠာ​ဂှ် န​ကဵု ဂ​လာန်​အ​နာ​ဂတ်​တံ​ဝွံ နွံ​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​ကဵု​စိုတ်​မ​တီ​ဒုဟ် ဖဵု​ဇ​ကု​မ​ခိုဟ်​တုဲ ပၞာန်​မ​ခိုဟ်​ပြဲ​ဂှ် တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​ဗ​တိုက်​မ္ဂး ပ​ညပ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​မၞး​ကောန်​အဲ​တိ​မဝ်​သေဝ်​ဂှ် အဲ​ပ္အပ်​လဝ်​ရ ၁၉ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​ဂှ် ညး​လ္ၚဵု​တံ​ဝွံ ပါဲ​တုဲ​မ္ဂး စိုတ်​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​ဂှ် လီု​တုဲ ဟုံ​မှာ​အိုတ်​ရ။ ၂၀အ​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​တံ​ဝွံ။ ဟု​မေ​ဏေဝ်​ကဵု​အာ​လေ​ဇာ​န္ဒြု​ဂှ် ဗၠး​ပါ​ရ။ ညး​တံ​ဝွံ ညံၚ်​ဂွံ​ပါဲ​ဂ​လာန်​မ​စော​ဒ​နာ​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ဗ္တောန်​မ္ဂး ပ္ဍဲတဲ​စာ​ဒါန်​ဂှ် အဲ​ပ္အပ်​တုဲ​ရ။