တိ​မဝ်​သေဝ်​ဩ​ဝါ​ဒ​ဒု​တိ​ယျ​ဝက် ၁

အ​တိုၚ်​ဂ​တိ​မ​ဆေၚ်​ကဵု​လ​မျီု​ပ္ဍဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​န​ကဵု​ပၟိက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ဂွံ​ဒှ်​က​လုတ်​သှု​ခ​ရေတ်​အဲ​ပဝ်​လု​ဝွံ။ ပၟိၚ်​ဏာ​ကဵု​ကောန်​ဇြ​ဟာန်​အဲ​တိ​မဝ်​သေဝ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​က​ရုတ်​ဏာ​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​နူ​မ​အံက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ​ဂှ် ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​ညိ။ ဗ္တံ​တ္ၚဲ​ကာ​လ​အဲ​မ​ရာ​ဒၞာ​ဟွံ​ပိုတ်​ဟွံ​သ္ဂုတ်​ဟိုတ်​အဲ မ​ဗှ်​သၞာ​မၞး​ဂုန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်။ ကျာ်​အဲ​မ​ရေဟ်​သေဟ်​အဲ​ပ​ရဲ​နူ​ဇု​ဇ​ဗဴ​လ​န​ကဵု​စိုတ်​မ​တီ​ဒုဟ်​ဖဵု ဇ​ကု​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဝွံ​ဂှ် အဲ​ထိုၚ်​သး​ရောၚ်။ ၄-၅ဍာ်​ရ​မတ်​မၞး​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​ယာဲ​ဇၞော်​မၞး လဝ်​ဣ။ ပ္ဍဲ​မိ​မၞး​ယူ​ဏိ။ ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​သ္ဍာံ​သၟတ်​ဂှ် နွံ​ကၠာ​တုဲ။ လ​မုဟ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​အဲ​မ​ဖျေံ​စိုတ်​ပ္ဍဲ​မၞး​ဂှ်​လေ ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​နွံ​ဂှ် ကာ​လ​အဲ​မ​ဗှ်​သၞာ​ညံၚ်​ဒ​ဒှ်​မ​အိုဟ်​တၟိုဟ်​အဲ​ဂွံ​ဍိုက်​ပေၚ်​သၟိက်​ဂွံ​ညာတ်​မၞး​ဂှ် ပၟိက်​နွံ​ဗွဲ​မ​လောန်​ရောၚ်။

ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ န​ကဵု​အဲ​မ​ပ္တိုန်​တဲ​လာပ်​သ​ကာ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​မၞး​သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​ရံၚ်​မွဲ​ဥ​ပ္ပ​ကာ​ဂှ် အဲ​ကဵု​သ​တိ​ပ္ဍဲ​မၞး​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ စိုတ်​မ​ဖေက်​ဂွ​ဂှ် ကဵု​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​ဟွံ​သေၚ်။ စိုတ်​မ​နွံ​ကဵု​ဣ​ဓိ။ စိုတ်​မေ​တ္တာ​ဇြ​ဟာန်။ စိုတ်​ကၠး​ဖ​ဍး​ဂှ် ကဵု​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​ရ။ ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ။ ကဵု​သက်​သဳ​နာဲ​ပိုဲ​ညး​ကဵု​ဒှ်။ ဟိုတ်​နူ​နာဲ​ဝွံ ကဵု​အဲ​မၞိဟ်​မ​ဒး​ဒုၚ်​ခ​ရေဟ်​ကဵု​ဒှ်​စိုတ်​ဒ​ဒှ် မ​ဖေက်​ဂွ​ဂှ် လ္ပ​ကဵု​နွံ။ အ​တိုၚ်။ ဣ​ဓိ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မ​ကဵု​ဂှ်။ မၞး​ဂှ်​လေ ဒ​ဒိုက်​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ဝွံ​ဂှ် ဒုၚ်​ရ။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ဟိုတ်​နူ​ကဵု​ဒ္ဂေတ်​ပိုဲ​ညး​ဟွံ​သေၚ်။ ဟိုတ်​နူ​ပၟိက်​ဇ​ကု​ပ္ဍဲ​ကိုပ်​ကၠာ​ကဵု​ဂုန်​က​ရုတ်​ဏာ ဇ​ကု​နူ​ကၠာ​လက်​ထက်​ကၠာ​တေံ​ဂှ် န​ကဵု​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ ဟံၚ်​ပြာ် ပိုဲ​ညး​မ္ဂး ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် ကော်​ပၠုပ်​ပိုဲ​ညး​တုဲ​ရ။ ၁၀တေံ​ဂုန်​ဝွံ န​ကဵု​နာဲ​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​ပိုဲ​ညး​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ပြာ​ကတ်​ဂှ် လ​မုဟ်​ဝွံ ယး​တ​မး​တုဲ​ရ။ နာဲ​ဝွံ ဇၞး​ဂ​မ္စိုတ်​တုဲ။ ဒ​ဒှ်​လ​မျီု​မ​ဂျိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​ဒှ်​ချိုတ် ဟွံ​မာန်​ဂှ်​လေ​ကီု။ န​ကဵု​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ဂှ် ကဵု​ပြာ​ကတ် ယး​တ​မး​တုဲ​ရ။ ၁၁ပ္ဍဲ​ဓဝ်​ဝွံ​ဂှ် ဒ​မံၚ်​ညး​မ​ဟီု​တွံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​မံၚ်က​လုတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​မံၚ်​အ​စာ​ဂ​ကူ​ဝေါၚ် သ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္တိုန်​လဝ်​အဲ​တုဲ​ရ။ ၁၂ဟိုတ်​နူ​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ် သာ်​ဝွံ။ ဒ​ဒိုက်​ဒု​က္ခ​ဝွံ​ဂှ် အဲ​ဒး​ဒုၚ်​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ ဒ​ဒှ်​မ​ဖေက်​ဂွ​ဟွံ​မွဲ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​ဂှ် အဲ​တီ​ရ။ အ​ရာ​အဲ​မ​ပ္အပ်​လဝ်​ပ္ဍဲ​တဲ​ညး​ဂှ်​လေ ဒဵု​ကဵု​မ​စိုပ်​တ္ၚဲ​တေံ​ဂှ် ညး​မၚ်​မွဲ​မာန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အဲ​ဖျေဟ်​စိုတ်​တုဲ​ရ။ ၁၃ဂ​လာန်​ဗွဲ​ထ​မၞန်​မ​ဒး​ရး​မၞး​မိၚ် နူ​အဲ​ဂှ် န​ကဵု​မ​ပ္တေဟ် ကဵု​ဇြ​ဟာန်​မေ​တ္တာ​ပ္ဍဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ​ဂှ် ရပ်​ဗ​ဗိုန်​လဝ်​ရ။ ၁၄အ​ရာ​မ​ခိုဟ်​ပြဲ​မ​ပ္အပ်​လဝ်​ပ္ဍဲ​မၞး​န​ကဵု​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​မ​တန်​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​ဝွံ​ဂှ် မၚ်​မွဲ​ရ။

၁၅ညး​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ရး​အာ​သိ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ပါဲ​ကၠေံ​အဲ​တုဲ​ရ။ သာ်​ဝွံ မၞး​တီ​ရ။ အ​ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဖု​ဂေ​လု ကဵု​ဟေ​ရ​မဝ်​ဂေန်​ဂှ် ဗၠး​အာ​ကီု​ရ။ ၁၆ဂုန်​က​ရုတ်​ဏာ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​အဝ်​ဏေ​သိၚ်​ဖဝ်​ဂှ် ကဵု ဒ​ဒက်​တဴ​ညိ။ မၞိဟ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​အဲ​ဂှ် ကဵု​လ​လံ​သွာ​ဂၠိုၚ်​ကဵု​ဝါ​ရ။ ပ္ဍဲ​အဲ​ၜိုန်​မ​ဒး​ဒုၚ်​ကၠေၚ်​ဒက်​န​ကဵု ဇုက်​ပ​သဲ​ဂှ် ဒ​ဒှ်​မ​ဖေက်​ဂွ​ဟွံ​မွဲ​မ္ဂး ၁၇ကာ​လ​မ​စိုပ်​ဍုၚ်​ရဝ်​မ​ဂှ် ကၠေံ​စိုတ်​ဂၠာဲ အဲ​ဗွဲ​မ​လောန်​တုဲ ဆဵု​ရ။ ၁၈ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​တေံ​ဂှ်။ အ​ခေါၚ်​ဂွံ​ဒုၚ်​စ​ဂုန်​က​ရုတ်​ဏာ​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ကဵု​ပ္ဍဲ​ညး​ညိ။ မၞိဟ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဨ​ဖေတ်​ဂှ်​လေ မွဲ​စိ​ဂ​လိုၚ်​မ​ရံၚ်​စံၚ်​ဥ​ပ္ပ​ကာ​အဲ​ဂှ် မၞး​တီ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ရ။