ဝ​တ္ထု​က​လုတ် ၁

၁-၂အဵု​သဝ်​ဖိ​လု။ န​ကဵု​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဗ္ကန်​လဝ်​ကဵု​က​လုတ်​ဇ​ကု​မ​ရုဲ​ကံက်​တံ​ဂှ်​တုဲ ဒဵု​ကဵု​တ္ၚဲ​မ​က္ည​တိုန်​ဆ​ယေ​သှု​မ​ပ။ ဆ​မ​ဒ​လောံ​ဗ္တောန်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​သၠ​ပတ်​ကၠာ​ဂှ် အဲ​ချူ​လဝ်​တုဲ​ရ။ တဳ​လ​ပိုန်​ဒုၚ်​ဂ​စိုတ်​တုဲ လု​ကဴ​ပန်​စှ်ော​တ္ၚဲ​ထ​ၜး​ဇ​ကု​ကဵု​က​လုတ်​တံ​ဂှ်​မ္ဂး အ​ရာ​မ​ဆေၚ်​စပ်​ကဵု​သန်​ထာန်​ကျာ်​တံ​ဂှ် ဟီု​တွံ​ဒၟံၚ်​တုဲ န​ကဵု​သက်​သဳ​မ​ဗိုန်​ဇၟံ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​ဒ​ဒှ်​ဇ​ကု​မ​ဂျိုၚ်​ဂှ် ထ​ၜး​ကဵု​ညး​တံ​ဂှ်​ရ။ က​လုတ်​တံ​ဝွံ ကောံ​ဒ​ရီု​ရၚ်​သ္ကံ​တုဲ နူ​ကဵု​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သ​လေၚ်​ဂှ် ဟွံ​တိတ်​အာ​မ္ဂး ဒ​ဒှ်​မ​ဒး​မၚ်​ဂ​တိ​မ​အံက်​ဇ​ကု​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်​ဗ္ကန်​လဝ်​တုဲ တေံ​ဂ​တိ​ဝွံ အဲ​မ​ဟီု​တွံ​ဂှ် မၞး​တံ​ဂွံ​မိၚ်​အိုတ်​တုဲ​ရ။ တ​ဝှ်​ဂ​တိ​မ္ဂး​ဂှ်။ ယဝ်​ဟာန်​ဝွံ ဒ​ဒှ်​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ပ္ဍဲ​ဍာ်​ဂှ် မ​လေပ်​ကဵု​ရ။ မၞး​တံ​ဝွံ ဟွံ​ဂပ်​လံ​ဒ​ဒှ်​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ပ္ဍဲ​ဝိ​ညာန်​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် ဂွံ​ဒုၚ်​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ တွံ​ပၟိၚ်​ရ။ က​လုတ်​တံ​ဝွံ ကာ​လ​မ​ကောံ​ဒ​ရီု​ရၚ်​သ္ကံ​အိုတ်​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်။ ပ္ဍဲ​ကာ​လ​လ​မုဟ်​တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ က​လေၚ်​ကဵု​သန်​ထာန်​ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ပၠန်​ဟာ သာ်​ဝွံ သၟာန်​ပ္တီ​အိုတ်​တုဲ။ တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ်​လေ အ​ခေါၚ်​ဂွံ​တီ​ပ​ယာံ​ကာ​လ​မ​အံက်​မ​စဳ​ရေၚ်​န​ကဵုဣဓိ​ဇ​ကု​ဂှ် ဟွံ​မွဲ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ ၜိုန်​ဂှ်​လေ ကာ​လ​ဝိ​ညာန်​သ္အး​ဇ္ၚး​မ​စှ်ေ​ကၠုၚ်​လ​တူ​မၞး​တံ​တုဲ မၞးတံဂွံ​ဒုၚ်​ဣ​ဓိ​မ္ဂး မ​ပ္တံ​ကဵု​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သ​လေၚ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ အ​လုံ​မွဲ​ရး​ယု​ဍ။ ရး​သ​မာ​ရိ​ဒဵု​ကဵု​မုဟ်​တိ​ဇၞော်​ဂှ် ဂွံ​ဒှ်​သက်​သဳ​အဲ​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ဟီု​ပၟိၚ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ က​လုတ်​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​မ​ရံၚ်​ဒၟံၚ်​အိုတ်​ဂှ် တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ဒုၚ်​ပ္တိုန်​ဏာ​ဗွဲ​လ​တူ​မ္ဂး မတ်​ဗြဲ​ဒုၚ်​ကေတ်​တုဲ ဗ္ဒန်​အာ​နူ​မတ်​ညး​တံ​ဂှ်​ရ။ ၁၀ဒ​ဒှ်​တဳ​လ​ပိုန်​မ​က္ည​တိုန်​သာ်​ဂှ် က​လုတ်​တံ​ဝွံ ကာ​လ​မ​ရံၚ်​လၟဳ​ပ္ဍဲ​အ​ကာ​သ​ဗိုန်​ဗိုန်​အိုတ်​ဂှ် ညး​ၜါ​တံ​ဝွံ ဗိုက်​လ​တက်​ယာတ်​က​မု​တုဲ ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​က​လုတ်​တံ​ဂှ် မံက်​ကၠုၚ်​မ္ဂး ၁၁အဵု​မၞိဟ်​ဂါ​လိ​လဲ​တံ။ မူ​ဟိုတ်​လၟဳ​ရံၚ်​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​အ​ကာ​သ​အိုတ်​ရော။ သ္ဍး​သြာဲ​နူ​မၞး​တံ​တုဲ ညး​မ​ဒုၚ်​ကေတ်​ပ္တိုန်​ဏာ​ပ္ဍဲ​အ​ကာ​သ​ယေ​သှု​ဝွံ ညံၚ်​မ​က္ည​တိုန်​အာ​ပ္ဍဲ​အ​ကာ​သ​လ​မုဟ်​ဝွံ​ဂှ် က္ည​ကၠုၚ်​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

၁၂ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် ဒှ်​ဗၞတ်​တ​ရဴ​မွဲ​တ္ၚဲ​သဳ​နူ​ဒဵု​သာန်​လွေၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သ​လေၚ်​ဂှ် က​လုတ်​တံ​ဝွံ က​လေၚ်​အာ​အိုတ်​ရ။ ၁၃စိုပ်​အိုတ်​တုဲ ပေ​တ​ရု။ ယျာ​ကုက်။ ယဝ်​ဟာန်။ အာ​န္ဒြေ။ ဖိ​လိ​ပ္ပု​သဝ်​မ။ ၜါ​သဝ်​လဝ်​မေဝ်။ မာတ်​သာဲ။ ကောန်​အာ​လ​ဖေဝ်​ယျာ​ကုက်​သိ​မောန်​ဇေ​လုတ်။ ဒေံ​ယျာ​ကုက်​ယု​ဍ​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဂ​ဒံ​လ​တူ​ဂှ် တိုန်​ဒၟံၚ်​အိုတ်​ရ။ ၁၄တေံ​ညး​သီု​ဖ​အိုတ်​ဝွံ မ​ပ္တံ​ကဵု​မာ​ရိ​မိ​ယေ​သှု​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ သီု​ကဵု​ဗြဴ​တၞဟ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​ဒေံ​တဳ​လ​ပိုန်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​ညဳ​သာ​သၟဟ်​သ္တး​သီု​ဖ​အိုတ်​မ္ဂး။ ကၠေံ​စိုတ်​ပ​ပ​တ္တ​ဏာ​ရာ​ဒၞာ​မိက်​တုဲ မံၚ်​အိုတ်​ရ။

၁၅ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် န​ကဵု​လ​မိဟ်​တွး​ညး​ကၠံ​ၜါ​စှ်ော​ကောံ​ဒ​ရီု​ဒၟံၚ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ အ​ဒေါဝ်​ညး​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ပေ​တ​ရု​က္တဵု​မ္ဂး ၁၆ကော​ဒေံ​တံ။ ရန်​ကဵု​ယု​ဍ​မၞိဟ်​မ​ထ​ၜး​ဂၠံၚ်​ကဵု​ညး​မ​ရပ်​ယေ​သှု​ဂှ်​တုဲ ဂ​လာန်​သၠ​ပတ်​ဝိ​ညာန်​သ္အး​ဇ္ၚး​မ​ဟီု​တွံ​န​ကဵု​ပါၚ်​ဍာ​ဝိက်​ဂှ် ဒး​စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ရောၚ် ၁၇တေံ​ညး​ဂှ် လုပ်​ဂ​ကောံ​ပိုဲ​ညး​တုဲ ဂွံ​ဒ​မံၚ်​အ​စာ​ရ ၁၈ညး​ဝွံ န​ကဵု​ၚုဟ်​ပွ​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​ဂှ် ရာန်​တိ​တုဲ လောတ်​စှ်ေ​မ္ဂး ဂၞဴ​ထ​ကး​တုဲ ကြုတ်​တိတ်​အာ​ရ။ ၁၉ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ဝွံ​ဂှ် ညး​မ​မံၚ် ပ္ဍဲ​ယေ​ရု​သ​လေၚ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ တီ​အိုတ်​တုဲ န​ကဵု​ဘာ​သာ​ဇ​ကု​တိ​တေံ​ဂှ် အ​ကေ​လ​ဍ​မ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ မ​လေပ်​ကော်​အိုတ်​ရ။ အ​ရ​ထ​အ​ကေ​လ​ဍ​မ​မ္ဂး​ဂှ်။ တိ​ဆီ သာ်​ဝွံ သၟိက်​ဂး​ရောၚ်။ ၂၀ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​သၠ​ပတ်​ဆာ​လာမ်​မ္ဂး​ဂှ် ဒ​မံၚ်​ဒေ​သ​ညး​ဂှ် ကဵုဒှ်​ဒေ​သ​လ​မ္ၚု​ညိ။ ပ္ဍဲ​ဒ​မံၚ်​ညး​ဂှ် မၞိဟ်​မွဲ​မွဲ​လ္ပ​ကဵု​နွံ​ညိ။ ဒၞာဲ​ညး​ဂှ် ကဵု​ညး​တၞဟ်​ဂွံ​ညိ သာ်​ဝွံ ချူ​သ​မ္တီ​လဝ်​ရ။ ၂၁-၂၂ဟိုတ်​ဂှ်​ရ မ​ပ္တံ​နူ​ကဵု​ယဝ်​ဟာန်​ၜါ​တ္တိ​ဇာံ​ဍာ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ သြာဲ​သ္ဍး​အာ​နူ​အဲ​ညး​မ္ဂး ဒဵု​ကဵု စိုပ်​တ္ၚဲ​မ​က္ည​တိုန်​ဂှ် ကောံ​ကု​ပိုဲ​ညး​မွဲ​စွံ​အ​လုံ​မွဲ​ကာ​လ​ယေ​သှု​တိတ်​လုပ်။ ကၠုၚ်​အာ​ဂှ် မၞိဟ်​မ​ပံၚ်​ဖက်​ကဵု​ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ။ ညး​မွဲ​မွဲ​ပ္ဍဲ​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ယေ​သှု​မ​ဂျိုၚ်​တိုန်​နူ​ဂ​စိုတ်​ဂှ် ကောံ​ကု​အဲ​ညး​မွဲ​စွံ​ဒး​ဒှ်​ညး​မ​ဒုၚ်​သက်​သဳ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ပေ​တ​ရု​ဟီု​ရ။ ၂၃ၜါ​သ​ၜ​မ​ကော်​ခဴ​ယူ​သ​တု​မ​ဂွံ​ယၟု​တ​မိ​ယဝ်​သာတ်​ကဵု​မာတ်​သိ​ညး​ၜါ​တံ​ဂှ် ရုဲ​စှ်​လဝ်​တုဲ၊ ရာ​ဒၞာ သာ်​ဝွံ မ္ဂး​ဂှ်။ ၂၄-၂၅အဵု​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​တဳ​လ​ဂုန်​ဝွံ တီ​ကောန်​စိုတ်​ဇၟာပ်​မၞိဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ယု​ဍ​ဝွံ သၟိက်​ဂွံ​အာ​ဒ​မံၚ်​ဒေ​သ​ဇ​ကု​တုဲ နူ​ဒၞာဲ​အ​စာ​ကဵု​ဒၞာဲ​က​လုတ်​န​ကဵု​ပွ​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​ဂှ် လ​လုဲ​သ​ဏုဲ​အာ​မ္ဂး ညံၚ်​ဂွံ​ဒုၚ်​ကေတ်​ဒၞာဲ​ဂှ် ပ္ဍဲညး​ၜါ​တံ​ဝွံ​မၞိဟ်​တဳ​လ​ပိုန်​မ​ရုဲ​စှ်​ဂှ် ထ​ၜး​ကဵု​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ညိ​အဴ သာ်​ဝွံ ရာ​ဒၞာ​မိက်​အိုတ်​တုဲ ၂၆ဖျေံ​မာဲ​အိုတ်​ရ။ မာတ်​သိ​ဝွံ ဂွံ​မာဲ​တုဲ လုပ်​လ​မိဟ်​က​လုတ်​ညး​စှ်​မွဲ​ရ။