သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ယေ​ဇ​ကျေ​လ ၁

၁-၂သ​က္က​ရာတ်​ဗ္ပေၚ်​ပိ​စှ်ော၊ သၟီ​ဇၞော်​ယေ​ခေါဝ်​နိ​စှ်ေ​နူ​နန်​သၞာံ ပ​ဉ္စ​မ​ဂိ​တု​စ​တု​တ္ထ၊ ပ္ဍဲ​မ​သုန်​တ္ၚဲ​ဂှ် အဲ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဂ​ကောံ​ညး​မ​သီ​ဏာ​တံ​ဂှ် ကာ​လ​မ​မံၚ်​ဇ​ရေၚ်​ၜဳ​ခေ​ၜါ​ဂှ်၊ အ​ကာ​သ​ပံက်​မၠာ်​တုဲ ဂွံ​ညာတ်​ပ​ယျး​ဒိုဟ်​ရု​ပ္ပါ​ရီု​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ရ။ ကာ​လ​ဂှ် ပ္ဍဲ​ရး​ခါ​လ​ဍာဲ၊ ဇ​ရေၚ်​ၜဳ​ခေ​ၜါ​ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ စိုပ်​ကၠုၚ် ပ္ဍဲ​အဲ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ကောန်​ၜု​ဇိ​မ​နွံ​ယၟု ယေ​ဇ​ကျေ​လ​တုဲ၊ တဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ပ္တိုန်​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​အဲ​ရ။

အဲ​ရံၚ်​မွဲ​တုဲ၊ ကျာ်​မ​သ​ကာတ်​မြဟ်၊ မတ်​ဗြဲ​ဗွဲ​မ​ဇၞော်၊ စက်​ပၟတ်​မ​ယး​တၟး​မံက်​ကၠုၚ်​နူ​ဒိုဟ်​သၟဝ်​ကျာ​ရ။ နူ​အ​ပ္ဍဲ​စက်​ပၟတ်​လ​ယး​ထဝ် ဟ​ယှ​ဓေ​လ​မံက်​တိတ်​ရ။ ပ္ဍဲ​စက်​ပၟတ်​တေံ​ဂှ် သ​တ္တ​ဝါ​ပန်​ပြာ​ကတ်​ရ။ ရုပ်​သာ်​အ​ယောၚ်​အ​လာ​သ​တ္တ​ဝါ​တေံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကေတ်​ရုပ်​သာ်​အ​ယောၚ်​အ​လာ​မၞိဟ်​တုဲ၊ ညး​မွဲ​မွဲ​မုက်​ပန်၊ သၞေၚ်​ပန်​နွံ​ရ။ ဇိုၚ်​ညး​တံ​ဒှ်​ဇိုၚ်​သ္တပ်​ရ။ ဂ​တာ​ဇိုၚ်​ဒှ်​ညံၚ်​နဲ ဂ​တာ​ဇိုၚ်​ဂၠဴ​သၟတ်​တုဲ၊ ဂဵု​ညံၚ်​နဲ​ဖ​ရိုတ်​မ​တုဟ်​ပ္တိုန်​အ​ရံၚ်​တၟိ​ရ။ တဲ​မၞိဟ်​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​သၟဝ်​သၞေၚ်​ဇ​ကု​ပန်​ဒိုဟ်​ရ။ တေံ​ပန်​ဇ​ကု​တံ​ဝွံ န​ကဵု​မု​က္ခ​ဝါ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ န​ကဵု​သၞေၚ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​ဍိုက်​ပေၚ်​အိုတ်​ရ။ သၞေၚ်​မွဲ​ကဵု​မွဲ​စပ်​ဒၟံၚ်​တုဲ၊ ကာ​လ​သ​တ္တ​ဝါ​တေံ​မ​အာ၊ ဆ​မွဲ​ဇ​ကု​ဟွံ​ဝေတ်​တုဲ​လေပ် အာ​ဓဝ်​ဓဝ်​အိုတ်​ရ။ ၁၀ရုပ်​သာ်​မု​က္ခ​ဝါ​မ္ဂး​ဂှ်၊ သ​တ္တ​ဝါ​ပန်​ဇ​ကု​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​လ္ပာ်​တဲ​သ္တုံ​န​ကဵု​မု​က္ခ​ဝါ​မၞိဟ်၊ မု​က္ခ​ဝါ​ဇာ​ဒိ​သိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ လ္ပာ်​ဇွိ​န​ကဵု​မု​က္ခ​ဝါ​ဂၠဴ၊ မု​က္ခ​ဝါ​ဟဝ်​ကၠိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု​ဍိုက်​ပေၚ်​အိုတ်​ရ။ ၁၁သၞေၚ်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ ပၠး​ဗွဲ​လ​တူ​တုဲ၊ သၞေၚ်​ၜါ​စပ်​ရေၚ်​သ္ကံ​တုဲ၊ ၜါ​ဂှ် ဂြောပ်​ဒ​လီု​ဇ​ကု​အိုတ်​ရ။ ၁၂တေံ​သ​တ္တ​ဝါ​တံ​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​နွံ အ​ခေါၚ်​ဝိ​ညာန်​မ​အာ​ဂှ် အာ​အိုတ်​ရ။ ကာ​လ​မ​အာ​ဆ​မွဲ​ဇ​ကု​ဟွံ​ဂေတ်​တုဲ အာ​ဓဝ်​ဓဝ်​အိုတ်​ရ။ ၁၃အ​ယောၚ်​အ​လာ​သ​တ္တ​ဝါ​တေံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ တုပ်​ညံၚ်​အ​ယောၚ်​အ​လာ​လ္ၚ​ပၟတ်​မ​ဂဵု၊ အ​ယောၚ်​အ​လာ​ပၟတ်​သ​ဍဴ​ရ။ ပၟတ်​ဝွံ ဂဵု​တုဲ ဂေတ်​ဂ​ၚေၚ်​ပြး​ဇး​ပ္ဍဲ​သ​တ္တ​ဝါ​မ္ဂး၊ ဆေဝ်​ပ​လေဝ်​ဒြေပ်​နူ​အ​ပ္ဍဲ​ပၟတ်​ရ။ ၁၄သ​တ္တ​ဝါ​တံ​ဝွံ​လေ ဂဵု​ညံၚ်​နဲ​အ​ယောၚ်​အ​လာ​ဆေဝ်​ပ​လေဝ်​တုဲ​ဒြေပ်​တုဲ က​လေၚ်​ကၠုၚ်​အိုတ်​ရ။

၁၅ကာ​လ​အဲ​ရံၚ်​မွဲ​သ​တ္တ​ဝါ​တံ​ဂှ်၊ ပ္ဍဲ​က​ရပ်​ညး​တံ​ဂှ် ခ​လှာ​ကွဳ​မွဲ​မွဲ​မ​နွံ​ပန်​လ္ပာ်​ဂှ် ပြာ​ကတ်​ရ။ ၁၆အ​ယောၚ်​အ​လာ​ခ​လှာ​ကွဳ​တံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ တုပ်​ညံၚ်​အ​ရံၚ် မတ်​ရိုဲ​ရ။ တေံ​ပန်​တံ​ဝွံ အ​ယောၚ်​အ​လာ​တုပ်​သၟဟ်​အိုတ်​ရ။ ရုပ်​သာ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ပ္ဍဲ​ခ​လှာ​ကွဳ​မွဲ​တုပ်​ညံၚ်​ကဵု​ခ​လှာ​ကွဳ​မွဲ​ထပ်​ဒၟံၚ်​ရ။ ၁၇ကာ​လ​မ​အာ​ခ​လှာ​ကွဳ​ပန်​မုက်​တံ​ဝွံ တုပ်​သၟဟ်​တုဲ ဟွံ​ဂေတ်​တုဲ လေပ်​အာ​အိုတ်​ရ။ ၁၈ဗၞဳ​ခ​လှာ​ကွဳ​တံ​ဂှ်​လေ သၠုၚ်​တုဲ ဒှ်​အ​ရာ​သွက်​ဂွံ​ဖေက်​ရ။ တေံ​ပန်​ဇ​ကု​တံ​ဝွံ ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု​မတ်​အိုတ်​ရ။ ၁၉ကာ​လ​သ​တ္တ​ဝါ​တံ​မ​အာ​ခ​လှာ​ကွဳ​တံ​ဂှ်​လေ ပါ​အိုတ်​ရ။ ကာ​လ​သ​တ္တ​ဝါ​တံ​မ​သ္ဍး​တိုန်​အာ​နူ​တိ​ဇၞော်​တုဲ ခ​လှာဲ​ကွဳ​တံ​ဂှ်​လေ တိုန်​အိုတ်​ရ။ ၂၀အ​တိုၚ်​ဝိ​ညာန်​နွံ​အ​ခေါၚ်​မ​အာ​ဂှ် ညး​တံ​ဝွံ​လေ အာ​အိုတ်​ရ။ ခ​လှာ​ကွဳ​တံ​ဂှ်​လေ ဗက်​တိုန်​အာ​ကဵု​ညး​တံ​မွဲ​စွံ​အိုတ်​ရ။ ဝိ​ညာန်​သ​တ္တ​ဝါ​တံ​ဝွံ နွံ​ပ္ဍဲ​ခ​လှာ​ကွဳ​ရ။ ၂၁ကာ​လ​ညး​တံ​အာ​ကွဳ​တံ​ဝွံ အာ​အိုတ်​ရ။ ကာ​လ​ညး​တံ​ဒ​တဴ​ခ​လှာ​ကွဳ​တံ​ဝွံ ဒ​တဴ​အိုတ်​ရ။ ညး​တံ​ဝွံ ကာ​လ​မ​သ္ဍး​တိုန်​အာ​နူ​တိ​ဂှ်၊ ခ​လှာ​ကွဳ​တံ​ဂှ်​လေ တိုန်​အာ​ကဵု​ညး​တံ​မွဲ​စွံ​တုဲ ဗက်​အိုတ်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဝိ​ညာန်​သ​တ္တ​ဝါ​တံ​ဝွံ နွံ​ပ္ဍဲ​ခ​လှာ​ကွဳ​ဂှ်​ရ။

၂၂ပ္ဍဲ​လ​တူ​က္ဍိုပ်​သ​တ္တ​ဝါ​ဂ​မၠိုၚ်​တေံ​ဂှ် နွံ​အ​ယောၚ်​အ​လာ​သၟဝ်​ဂၠး​အ​ကာ​သ​တုဲ၊ တုပ်​ညံၚ်​နဲ​သၠ​ဖ​ဍာန်​သုံ​မ​ထိုက်​မ​ဒှ်​အ​ရာ​သွက်​ဂွံ​ဖေက်​ဒ္ည​ရ။ ၂၃ပ္ဍဲ​သၟဝ်​အ​ကာ​သ​သၠ​ဖ​ဍာန်​သၞေၚ်​ညး​ဂ​မၠိုၚ်​မွဲ​ကဵု​မွဲ​ပၠး​ဒၟံၚ်​ဓဝ်​ဓဝ်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​မ္ၚး​ဂှ်​လေ သွက်​ဂွံ​ဂြောပ်​ဒ​လီု​နွံ​သၞေၚ်​ၜါ​ရ။ ၂၄ကာ​လ​ညး​တံ​အာ​ညံၚ်​နဲ​ရ​မျှာၚ် ဍာ်​မှာ​သ္မိတ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ညံၚ်​နဲ​ရ​မျှာၚ်​နာဲ​အ​န​န္တ​ဣ​ဓိ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဗ​ရု​ရ​မျှာၚ်​သၞေၚ်​တံ​ဂှ် အဲ​မိၚ်​ရ။ ဗ​ရု​ရ​မျှာၚ်​ဂှ်​လေ ဒှ်​ညံၚ်​နဲ ဗ​ရု​ရ​မျှာၚ်​ဗဵု​လ​ဗး​ရ။ ကာ​လ​မ​ဒ​တဴ သၞေၚ်​တံ​ဂှ် ခ​ဍောပ်​ဒၟံၚ်​အိုတ်​ရ။ ၂၅ဒ​တဴ​တုဲ ကာ​လ​မ​ခ​ဍောပ်​သၞေၚ်​တံ​ဂှ်၊ ပ္ဍဲ​လ​တူ​က္ဍိုပ်​ညး​တံ​ဂ​လာန်​ရ​မျှာၚ်​တိတ်​ကၠုၚ်​နူ​ဂၠး​အ​ကာ​သ​ရ။

၂၆ပ္ဍဲ​လ​တူ​က္ဍိုပ် ညး​တံ​ဂ​မၠိုၚ်၊ ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဂၠး​အ​ကာ​သ​ဂှ်​လေ ညံၚ်​နဲ​တၟံ​နဳ​လာ​နွံ​အ​ယောၚ်​အ​လာ​ရုပ်​သာ် ရာ​ဇ​ပၞၚ်​မံက်​ရ။ ပ္ဍဲ​ရုပ်​သာ်​ပၞၚ်​ဂှ်​လေ ပြာ​ကတ်​ညံၚ်​နဲ​ရုပ်​သာ်​မၞိဟ်​ရ။ ၂၇အ​ပ္ဍဲ​ပၞၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​ပွဳ​ဗွိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ နူ​ရုပ်​သာ်​လ​ပါ်​ဗွဲ​လ​တူ​ဂၞိၚ်​ပြာ​ကတ်​ညံၚ်​နဲအ​ရံၚ်​ထဝ်​ဟ​သှ​မေ​လ​ကဵု​အ​ရံၚ်​ပၟတ်​ရ။ လၟာ်​ဗွဲ​သၟဝ်​ပြာ​ကတ်​ညံၚ်​နဲ​အ​ရံၚ်​ပၟတ်​တုဲ ဂဵု​လ​ဟဵု​ပ္ဍဲ​ပွဳ​ဗွိုၚ်​ရ။ ၂၈အ​ရံၚ်​မ​ဂဵု​လ​ဟဵု​သာ်​တေံ​ဂှ် ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ဗြဲ​မ​ဂူ​ဂှ်၊ ညံၚ်​နဲ​အ​ရံၚ်​ဒ​မၚ်​ဍာ်​မ​မံက်​ပ္ဍဲ​မတ်​ဗြဲ​ဒှ်​ရ။ ဣ​ၚုဟ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဒှ်​အ​ယောၚ်​အ​လာ​ရုပ်​သာ်​တြဳ​ဇှ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ရောၚ်။