သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ဟ​ဂ္ဂာဲ ၁

ပ္ဍဲ​သၟီ​ဇၞော်​ဍာ​ရိ​မ​ဂ​ဇံ​နန်​ၜါ​သၞာံ၊ ပ္ဍဲ​ဂိ​တု​ဆ​ဌ​မ​မွဲ​မံက်၊ န​ကဵု​ပ​ရဝ်​ဖေတ်​ဟ​ဂ္ဂာဲ​ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ ကၠုၚ်​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ထာန် ဇေ​ရု​ၜ​ၜေ​လ​ကောန်​သှာ​လ​ထေ​လ​ဒ​ကိုပ်​ဍုၚ်​ယု​ဍ​ကဵု​သၟီ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ယဝ်​သှု​ကောန်​ယဝ်​ဇ​ဍက်​တုဲ၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ အ​ခိၚ်​ဟွံ​စိုပ်​ဏီ၊ အ​ခိၚ်​မ​ဂွံ​ဒက်​ပ္တန်​သ္ၚိ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟွံ​စိုပ်​ဏီ သာ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​ဝွံ မ​ဟီု​ဂး​အိုတ်​ဂှ်၊ န​ကဵု​ပ​ရဝ်​ဖေတ်​ဟ​ဂ္ဂာဲ ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကၠုၚ်​စိုပ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ မၞး​မၞိဟ်​တံ၊ မၞး​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​တဴ​ကဵု​က​မဳ​ၜါ​ထပ်​ဝါ​ရ​မ​မံၚ်​ဂှ် သ္ၚိ​ကျာ်​ဒး​မံၚ်​ဗွဲ​မ​လီု​လာ်​ရောၚ်​ဟာ။ လၟုဟ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဒ​ဂေတ်​ဇ​ကု​မ​ဒ္ဂေတ်​တံ​ဂှ် စၚ်​ခြၚ်​အိုတ်​ညိ။ မၞး​တံ​ဝွံ ၜိုန်​မ​ဂြာတ်​မ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​ဂှ်​လေ ဂွံ​သတ်​ဒ​ကောၚ်​ညိ​ရ။ ၜိုန်​မ​ဂွံ​စ​ဂှ်​လေ သီု​မ​ဖဲ​လဲ​ဂှ် ဟွံ​ဂွံ​စ​အိုတ်။ ၜိုန်​မ​ဂွံ​သုၚ်​ဂှ်​လေ သီု​မ​ဖဲ​လဲ​ဂှ် ဟွံ​ဂွံ​သုၚ်​အိုတ်။ ၜိုန်​မ​ဂွံ​ဗိုက်​လ​တက်​ဂှ်​လေ ဗွဲ​မ​က္တဴ​ဂှ် ဟွံ​ဂွံ​ဗိုက်​လ​တက်​အိုတ်။ ကၠောန်​က​လောန်​တုဲ ၜိုန်​မ​ဂွံ​လိၚ်​ဂှ်​လေ ဒေပ်​စွံ​လဝ်​ပ္ဍဲ​ထိုၚ်​မ​နွံ​ကဵု​ပ​ထောၚ်​ဂှ် အိုတ်​ရ။

ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ စၚ်​ခြၚ်​ဒ​ဂေတ်​ဇ​ကု​အိုတ်။ တိုန်​အာ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​တုဲ ကေတ်​နၚ်​ဆု​တုဲ ဒက်​ပ္တန်​သ္ၚိ​ကျာ်​အိုတ်။ အဲ​တုန်​လေ အိုဟ်​တ​မိုဟ်​တုဲ တြဳ​ဇှ်​အဲ​ပြာ​ကတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ မၞး​တံ​ဝွံ ဂွံ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ၜိုန်​မ​ရံၚ်​လၟဳ​ဂှ်​လေ ဒြပ်​မ​ဂွံ​ဂှ် ဒး​ဒေက်​ရ။ ကာ​လ​မ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ဂှ် အဲ​ဗ္ဂိုဟ်​ထောံ​ရ။ ပ​သာ်​ရော သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​သၟာန်​တဴ​ရ။ ဟိုတ်​သ္ၚိ​အဲ​မ​လီု​အာ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဟိုတ်​မၞး​တံ မ​ဒြေပ်​အာ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ဇ​ကု​တၞဟ်​တၞဟ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​ဒှ်​ရောၚ်။ ၁၀ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ပ္ဍဲ​လ​တူ​မၞး​တံ​အ​ကာ​သ​သ္ကဟ်​တုဲ လ​တိုပ်​ဟွံ​ဂွံ​စှ်ေ။ တိ​တုန်​လေ သတ်​ဒ​ကောၚ်​ဂှ် ဟွံ​ဂွံ​ကဵု။ ၁၁ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​လ​တူ​သြောံ​သ္ၚု၊ ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​မ​ဍာတ်၊ ကၠေၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဆ​မ​တိတ်​နူ​အ​ပ္ဍဲ​တိ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​လ​တူ​မၞိဟ်​သ​တ္တိ​ရ​စ္ဆာန်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဆ​မ​ကၠောန် န​ကဵု​တဲ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ အဲ​ဗ္ကန်​လဝ်​ဘဲ​ဒ​ဒှ်​မ​သ္ကဟ်​ဇြ​ဂှ်​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​တဴ​ရ။

၁၂ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် မ​ပ္တံ​ကဵု​ကောန်​သှာ​လ​ထေ​လ ဇေ​ရု​ၜ​ၜေ​လ​ကဵု​သၟီ ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ယဝ်​သှု​ကောန်​ယဝ်​ဇ​ဍက်၊ ညး​မ​သိဟ်​တဴ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ၊ အ​သံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဇ​ကု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဂ​လာန်​ဟ​ဂ္ဂာဲ​ပ​ရဝ်​ဖေတ် ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဇ​ကု​တံ​မ​စ​ကာ​ဗ​လး​ဂှ်​လေ​ကီု​က​လၚ်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရဂှ်​ဖေက်​ဒၟံက်​အိုတ်​ရ။ ၁၃ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် အ​တိုၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ဂှ် က​လုတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟ​ဂ္ဂာဲ​ဂှ်​လေ အဲ​ဝွံ နွံ​တဴ​ကောံ​ကု​မၞး​တံ​မွဲ​စွံ​ရ သာ်​ဝွံ ဒ​ဒှ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ဂှ် ပ္ဍဲ​ကဵု​မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ် ဟီု​တဴ​ရ။ ၁၄ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ​လေ မ​ပ္တံ​ကဵု​ဒ​ကိုပ်​ဍုၚ်​ယု​ဍ​ဇေ​ရု​ၜ​ၜေ​လ​ကောန်​သှာ​လ​ထေ​လ​ကဵု​သၟီ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ် ယဝ်​သှု​ကောန် ယဝ်​ဇ​ဍက်​တုဲ ညး​သိဟ်​တဴ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ပ​အောဝ်​လဴ​မ္ဂး၊ ၁၅ပ္ဍဲ​သၟီ​ဇၞော်​ဍာ​ရိ​မ​ဂ​ဇံ​နန်​ၜါ​စှ်ော​ပန်​တ္ၚဲ​ဂှ်၊ ညး​တံ​ကၠုၚ်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဇ​ကု​တံ​ဂှ် ကၠောန်​က​လောန်​အိုတ်​ရ။