​သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ဟ​ဂ္ဂာဲ ၁

​ပ္ဍဲ​သၟီ​ဇၞော်​ဍာ​ရိ​မ​ဂ​ဇံ​နန်​ၜါ​သၞာံ၊ ​ပ္ဍဲ​ဂိ​တု​ဆ​ဌ​မ​မွဲ​မံက်၊ ​န​ကဵု​ပ​ရဝ်​ဖေတ်​ဟ​ဂ္ဂာဲ​ဂ​လာန် ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ ​ကၠုၚ်​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ထာန် ​ဇေ​ရု​ၜ​ၜေ​လ​ကောန်​သှာ​လ​ထေ​လ​ဒ​ကိုပ်​ဍုၚ်​ယု​ဍ​ယု​ဍ​ကဵု​သၟီ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ယဝ်​သှု​ကောန်​ယဝ်​ဇ​ဍက်​တုဲ၊ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​အ​ခိၚ်​ဟွံ​စိုပ်​ဏီ၊ ​အ​ခိၚ်​မ​ဂွံ​ဒက်​ပ္တန်​သ္ၚိ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟွံ​စိုပ်​ဏီ ​သာ်​ဝွံ ​ပ္ဍဲ​မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​ဝွံ ​မ​ဟီု​ဂး​အိုတ်​ဂှ်၊ ​န​ကဵု​ပ​ရဝ်​ဖေတ်​ဟ​ဂ္ဂာဲ ​ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကၠုၚ်​စိုပ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​မၞး​မၞိဟ်​တံ၊ ​မၞး​တံ​ဝွံ ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​မ​ဍိုက်​ပေၚ်​တဴ​ကဵု​က​မဳ​ၜါ​ထပ်​ဝါ​ရ​မ​မံၚ်​ဂှ် ​သ္ၚိ​ကျာ်​ဒး​မံၚ်​ဗွဲ​မ​လီု​လာ်​ရောၚ် ​ဟာ။ ​လၟုဟ်​ဝွံ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ဒ​ဂေတ်​ဇ​ကု​မ​ဒ္ဂေတ်​တံ​ဂှ် ​စၚ်​ခြၚ်​အိုတ်​ညိ။ ​မၞး​တံ​ဝွံ ​ၜိုန်​မ​ဂြာတ်​မ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​ဂှ်​လေ ​ဂွံ​သတ်​ဒ​ကောၚ်​ညိ​ရ။ ​ၜိုန်​မ​ဂွံ​စ​ဂှ်​လေ ​သီု​မ​ဖဲ​လဲ​ဂှ် ​ဟွံ​ဂွံ​စ​အိုတ်။ ​ၜိုန်​မ​ဂွံ​သုၚ်​ဂှ်​လေ ​သီု​မ​ဖဲ​လဲ​ဂှ် ​ဟွံ​ဂွံ​သုၚ်​အိုတ်။ ​ၜိုန်​မ​ဂွံ​ဗိုက်​လ​တက်​ဂှ်​လေ ​ဗွဲ​မ​က္တဴ​ဂှ် ​ဟွံ​ဂွံ​ဗိုက်​လ​တက်​အိုတ်။ ​ကၠောန်​က​လောန်​တုဲ ​ၜိုန်​မ​ဂွံ​လိၚ်​ဂှ်​လေ ​ဒေပ် ​စွံ​လဝ်​ပ္ဍဲ​ထိုၚ်​မ​နွံ​ကဵု​ပ​ထောၚ်​ဂှ် ​အိုတ်​ရ။

​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​စၚ်​ခြၚ်​ဒ​ဂေတ်​ဇ​ကု​အိုတ်။ ​တိုန်​အာ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​တုဲ ​ကေတ်​နၚ်​ဆု​တုဲ ​ဒက်​ပ္တန်​သ္ၚိ​ကျာ်​အိုတ်။ ​အဲ​တုန်​လေ ​အိုတ်​တ​မိုဟ်​တုဲ ​တြဳ​ဇှ်​အဲ​ပြာ​ကတ်​ရောၚ် ​သာ်​ဝွံ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ​မၞး​တံ​ဝွံ ​ဂွံ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​ရောၚ် ​သာ်​ဝွံ ​ၜိုန်​မ​ရံၚ်​လၟီ​ဂှ်​လေ ​ဒြပ်​မ​ဂွံ​ဂှ် ​ဒး​ဒေက်​ရ။ ​ကာ​လ​မ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ဂှ် ​အဲ​ဗ္ဂိုဟ်​ထောံ​ရ။ ​ပ​သာ်​ရော ​သာ်​ဝွံ ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​သၟာန်​တဴ​ရ။ ​ဟိုတ်​သ္ၚိ​အဲ​မ​လီု​အာ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ဟိုတ်​မၞး​တံ ​မ​ဒြေပ်​အာ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ဇ​ကု​တၞဟ်​တၞဟ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​ဒှ်​ရောၚ်။ ၁၀​ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​မၞး​တံ​အ​ကာ​သ​သ္ကဟ်​တုဲ ​လ​တိုပ်​ဟွံ​ဂွံ​စှ်ေ။ ​တိ​တုန်​လေ ​သတ်​ဒ​ကောၚ်​ဂှ် ​ဟွံ​ဂွံ​တဵု။ ၁၁​ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​သြောံ​သ္ၚု၊ ​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​မ​ဍောတ်၊ ​ကၠေၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဆ​မ​တိတ်​နူ​အ​ပ္ဍဲ​တိ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​မၞိဟ်​သ​တ္တ​တိ​ရ​စ္ဆာန်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဆ​မ​ကၠောန် ​န​ကဵု​တဲ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​အဲ​ဗ္ကန်​လဝ်​ဘဲ​ဒ​ဒှ်​မ​သ္ကဟ်​ဇြ​ဂှ်​တုဲ​ရ ​သာ်​ဝွံ ​ဟီု​ပၟိၚ်​တဴ​ရ။

၁၂​ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် ​မ​ပ္တံ​ကဵု​ကောန်​သှာ​လ​ထေ​လ ​ဇေ​ရု​ၜ​ၜေ​လ​ကဵု​သၟီ ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ယဝ်​သှု​ကောန်​ယဝ်​ဇ​ဍက်၊ ​ညး​မ​သိဟ်​တဴ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ၊ ​အ​သံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဇ​ကု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ​ဂ​လာန်​ဟ​ဂ္ဂာဲ​ပ​ရဝ်​ဖေတ် ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဇ​ကု​တံ​မ​စ​ကာ​ဗ​လး​ဂှ်​လေ​ကီု​က​လၚ်​တုဲ၊ ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဖေက်​ဒၟံက်​အိုတ်​ရ။ ၁၃​ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် ​အ​တိုၚ် ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ဂှ် ​က​လုတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟ​ဂ္ဂာဲ​ဂှ်​လေ ​အဲ​ဝွံ ​နွံ​တဴ​ကောံ​ကု​မၞး​တံ​မွဲ​စွံ​ရ ​သာ်​ဝွံ ​ဒ​ဒှ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ဂှ် ​ပ္ဍဲ​ကဵု​မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ် ​ဟီု​တဴ​ရ။ ၁၄​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ​လေ ​မ​ပ္တံ​ကဵု​ဒ​ကိုပ်​ဍုၚ်​ယု​ဍ​ဇေ​ရု​ၜ​ၜေ​လ​ကောန်​သှာ​လ​ထေ​လ​ကဵု​သၟီ ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ် ​ယဝ်​သှု​ကောန် ​ယဝ်​ဇ​ဍက်​တုဲ ​ညး​သိဟ်​တဴ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ​ပ​အောဝ်​လဴ​မ္ဂး၊ ၁၅​ပ္ဍဲ​သၟီ​ဇၞော်​ဍာ​ရိ​မ​ဂ​ဇံ​နန်​ၜါ​စှ်ော​ပန်​တ္ၚဲ​ဂှ်၊ ​ညး​တံ​ကၠုၚ်​တုဲ၊ ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဇ​ကု​တံ​ဂှ် ​ကၠောန်​က​လောန်​အိုတ်​ရ။