ဟေ​ဗြေဝ်​ဩ​ဝါ​ဒ ၁

ပ္ဍဲ​ကာ​လ​မ​က​လိ​လောန်​ကၠုၚ်​တုဲ​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ န​ကဵု​ပ​ရော​ဗက်​ဂ​မၠိုၚ်​ပ္ဍဲ​ဇု​ဇ​ဗဴ​လ​တံ​ဂှ် ထပ်​ကဵု​ထပ်​ဂၠိုၚ်​ကဵု​နဲ​ဂှ် ဟီု​ပၟိၚ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ကြဴ​န​ကဵု​ကောန်​ဇ​ကု​ဂှ် ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​ပိုဲ​ညး​တုဲ​ရ။ တေံ​ကောန်​ဝွံ နာဲ​မ​ဒုၚ်​အာဲ​အ​လုံ​သီု​ဖ​အိုတ်​ဂှ် ကျာ်​ပ္တိုန်​လဝ်​ဒၞာဲ​ရ။ န​ကဵု​ကောန်​ဂှ်​လော​က​ဓာတ်​တံ​ဝွံ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​က္တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​ရ။ တေံ​ကောန်​ဝွံ လ​ယး​တြဳ​ဇှ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ အ​ယောၚ်​အ​လာ​ဇာ​တိ​ဒ​ဒှ်​ကျာ်​ဂှ်​လေ​ကီု​ဒှ်​တုဲ န​ကဵု​အ​သံ​ဇ​ကု​မ​စိုန်​သ္ကီု​တဴ​ကဵု​ဣ​ဓိ​ဂှ် ဒှ်​ညး​မ​ထ​ၜ​သ​ဘာ်​ဇၟာပ် အ​ရာ​ဒၞာဲ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ ဒုဟ်​အဲ​ညး​တံ​ဝွံ ကြာတ်​ကြဴ​သ္အး​ဇ္ၚး​န​ကဵု​ဇ​ကု​မ္ဂး ပ္ဍဲ​ဒ​မံၚ်​ဒေ​သ​မ​သၠုၚ်​ပြဲ​ပ္ဍဲ​လ္ပာ်​တဲ​သ္တုံ​တြဳ​ဇှ်​အ​နု​ဘဴ​ဂှ် ဂ​ဇံ​မံၚ်​ရ။ လောန်​နူ​ကဵု​နာ​မ​က​လုတ်​အ​ကာ​သ​တံ​မ​ဂွံ​ဂှ် အ​တိုၚ် မ​ဂွံ​ဒုၚ်​ယၟု​နာ​မ​တၟေၚ်​တၟဟ်​ပြဲ​လောန်​ဂှ် ညး​မ​ဇၞော်​ပြဲ​လောန်​နူ​ကဵု​က​လုတ်​အ​ကာ​သ​တံ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​ရ။

ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ မၞး​ဝွံ ဒှ်​ကောန်​အဲ​ရ။ အ​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ဝွံ အဲ​ကဵု​ပ္တိ​သ​န္ဓိ​ကဵု​မၞး​တုဲ​ရ​သာ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ အဲ​ဝွံ ဒှ်​မ​အံက်​ညး​ရောၚ်။ ညး​ဂှ်​လေ ဒှ်​ကောန်​အဲ​ရောၚ် သာ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ မူ​ရဴ​ပ္ဍဲ​က​လုတ်​အ​ကာ​သ​မွဲ​ဂှ် ကေၚ်​ဟီု​ပၟိၚ်​မွဲ​ဝါ​ရော။ မွဲ​နဲ​တုန်။ ကာ​လ​ကျာ်​မ​ပၠုပ်​ကောန်​ဂၠု​ပ္ဍဲ​လော​က​ဝွံ​ဂှ် က​လုတ်​အ​ကာ​သ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​သီု​ဖ​အိုတ်​တံ​ဝွံ အောပ်​မာ​တုဲ ကဵု​ရေဟ်​သေဟ်​ရဴ​ဂဴ​တဳ​လ​ပိုန်​အိုတ် သာ်​ဝွံ မ​ကၠုၚ်​ရောၚ်။ မွဲ​နဲ​တုန်။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ က​လုတ်​ဇ​ကု​တံ​ဂှ် ညံၚ်​နဲ​ကျာ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဇ​ကု​မ​စ​ကာ​တံ​ဂှ် ညံၚ်​နဲ​သ​နှ​ပၟတ်​ဂှ်​လေ​ကီု​မ​က္တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​ရ သာ်​ဝွံ ရန်​ကဵု​က​လုတ်​အ​ကာ​သ​တံ​တုဲ မ​ဟီု​ရောၚ်။ ကောန်​မ္ဂး​ဂှ်။ အဵု​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်။ ပၞၚ်​တ​လ​အဲ​ဂှ် ဒှ်​ပၞၚ်​နိ​စ္စ​ထာ​ဝ​ရ​ရောၚ်။ အ​ဝဵု​တ​လ​အဲ​ဂှ် ဒှ်​အ​ဝဵု​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်​ရောၚ် တ​လ​အဲ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​ဂှ် သ္ဍိုက်​မ​လိုက်​တုဲ ပွ​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​ဂှ် က္ဍုဟ်​မၠေံ​ရ။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ ​အဵု​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​တ​လ​အဲ​ဝွံ​လောန်​နူ ဆော​ဖွက်​တ​လ​အဲ​တံ​ဂှ် ထ​ၜ​သ​ဘာ် တ​လ​အဲ​တုဲ ဘိ​သေ​ခ​ကဵု​ကၠေၚ်​မ​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ဂှ် ကဵု​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ မ​ကၠုၚ်​ရောၚ်။

၁၀ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​သၠ​ပတ်​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​မ္ဂး​ဂှ် အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ။ တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကိုပ်​ကၠာ​အ​ဒိ​ပ​ထ​မ​ဂှ် ပ္တန်​တိ​ဇၞော်​တုဲ​ရ။ အ​ပေါတ်​အ​ကာ​သ​တံ​ဂှ်​လေ န​ကဵု​တဲ​တ​လ​အဲ​ဂှ် စဳ​ရေၚ်​က္တဵု​ပ​ဒှ်​လဝ်​တုဲ​ရ။ ၁၁တေံ​အ​ရာ​တံ​ဂှ် စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​လီု​လာ်​ၜိုန်​ဒှ်​ကီု​တ​လ​အဲ​ဝွံ တန်​ဒၟံၚ်​လ​မိုန်​ကာ​လ​ရောၚ်။ တေံ​အ​ရာ​သီု​ဖ​အိုတ်​တံ​ဝွံ ညံၚ်​နဲ​ယာတ်​ဂှ် စိုပ်​ဒ​ဒှ်​တ​ရေံ​တုဲ ၁၂တေံ​အ​ရာ​တံ​ဂှ်​လေ တ​လ​အဲ​ဝွံ ညံၚ်​နဲ​ထ​မူ​ယာတ်​ဂှ် ထ​မူ​တုဲ အ​ရာ​ဝွံ တံ​ဂှ် စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​ပြံၚ်​လှာဲ​အိုတ်​ၜိုန်​ဒှ်​ကီု​တ​လ​အဲ​ဝွံ ဟွံ​ပြံၚ်​လှာဲ။ အ​ယုက်​တ​လ​အဲ​ဝွံ​ဂှ် အိုတ်​အာ​ဟွံ​မာန် သာ်​ဝွံ မ​ကၠုၚ်​ရောၚ်။ ၁၃ဝေၚ်​နူ​ဂှ်။ သတ်​တြု​ဂှ် ဒဵု​ကဵု​အဲ​ဟွံ​ဖျေံ​ဒ​မံၚ်​ဖ​ဍဵု​ဇိုၚ်​မၞး​ဝွံ ဂ​ဇံ​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​လ္ပာ်​တဲ​သ္တုံ​အဲ​ရ သာ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​က​လုတ်​အ​ကာ​သ​မွဲ​မွဲ​ဂှ် မူ​ရဴ​ကာ​လ​မွဲ​မ​ကေၚ်​ဟီု​ပၟိၚ်​ရော။ ၁၄က​လုတ်​အ​ကာ​သ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​ဥ​ပ္ပ​ကာ​ညး​မ​ဒုၚ်​အာဲ​ဒ​ဒှ်​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​ဂ​တ​ဝွံ ကျာ်​မ​ဗ​လး​နၚ်​ဂှ် ဒှ်​ဝိ​ညာန်​မ​ဒုၚ်​စ​ကာ​အိုတ်​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။