သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ဟဝ်​သှေ ၁

ပ္ဍဲ​လက်​ထက်​ဨ​က​ရာတ်​ယု​ဍ​သၟီ​ဥ​ဇ္ဇိ၊ သၟီ​ယောဝ်​ထာမ်၊ သၟီ​အာ​ခါတ်၊ သၟီ​ဟေ​ဇ​တိ၊ ဨ​က​ရာတ်​ဣ​သ​ရေ​လ​သၟီ​ယေ​ရဝ်​ၜေါမ်​ကောန်​ယောဝ်​သှ​တံ​ဂှ်၊ ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ကၠုၚ်​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ဟဝ်​သှေ​ကောန်​ၜေ​ရိ​အ​ဒိ​ကိုပ်​ကၠာ​မ္ဂး​ဂှ်၊ မၞး​အာ​တုဲ သီ​ကေတ်​ဗြဴ​သ​ရာဲ​ဍုၚ်​သီု​ကဵု​ကောန်​ညး​မ​သၠး​တံ​ဂှ်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကောန်​ရး​တံ​ဝွံ ထောံ​ကၠေံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တုဲ ထပ်​ကဵု​ထပ်​မှာ​ရာ​အာ​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​ဗ္ကန်​လဝ်​ကဵု​ဟဝ်​သှေ​ဂှ်၊ ဟဝ်​သှေ​ဝွံ အာ​တုဲ ဂေါ​မာ​ကောန်​ဗြဴ​ဍိ​ၜ​လိမ်​ဂှ် သီ​ကေတ်​မ္ဂး၊ ညး​ဝွံ ကေတ်​ပ​တိ​သ​န္ဓိ​တုဲ၊ သၠး​ကောန်​တြုံ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ဟဝ်​သှေ​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်​လေ တေံ​ကောန်​ဝွံ​ဂှ် ခုတ်​ယၟု​ယေ​ဇ​ရေ​လ​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကြဴ​ဟွံ​လံ​ဟိုတ်​ဒုဟ်​မ​ဂ​စိုတ်​လ​မျီု​ယေ​ဇ​ရေ​လ​ဂှ် အဲ​ကဵု​ဒန်​ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ယေ​ဟု​တုဲ၊ ရး​နဳ​ဂီု​ဣ​သ​ရေ​လ​ဂှ် ကဵု​ဟောံ​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​အဲ​မ​ဝး​ပ​ကဝ်​တ္ၚ​ဣ​သ​ရေ​လ​ပ္ဍဲ​ခ​လံက်​ယေ​ဇ​ရေ​လ​ဂှ် ရ၊ တေံ​အ​မှု​ဝွံ မ​ဍိုက်​ပေၚ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ ကေတ်​ပ​တိ​သ​န္ဓိ​တုဲ သၠး​ကောန်​ဗြဴ​ရ။ တေံ​ကောန်​ဗြဴ​ဂှ်​လော​ရု​ဟာ​မာ​ကော်​ယၟု​ညိ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ အဲ​ဝွံ ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ဂှ် ကြဴ​မွဲ​ဝါ​ဟွံ​ဆာန်​ဍူ​မက်​မတ်​ပါဲ​စ​လး​ကၠေံ​ဨ​က​န္တ​ရောၚ်။ ဂ​ကူ​ယု​ဍ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဆာန်​ဍူ​မက်​မတ်​ရောၚ်။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ န​ကဵု​တ္ၚ၊ သ္ဇၚ်​လွဟ်​တဲ​ဗ္တိုတ်​ပၞာန်၊ ချေံ၊ သ​ရာဲ​မ​ဍိုက်​ချေံ​ဂှ် အဲ​ဟွံ​ဟံၚ်​ပြာ်၊ န​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ညး​တံ​ဂှ် အဲ​ဟံၚ်​ပြာ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

ကာ​လ​လော​ရု​ဟာ​မာ​မ​သြာဲ​နူ​တှ်​ဂှ် မိ​ဝွံ ကေတ်​သ​တိ​သ​န္ဓိ​ပၠန်​တုဲ၊ သၠး​ကောန်​တြုံ​ရ။ တေံ​ကောန်​ဝွံ​ဂှ် ခုတ်​ယၟု​လေ အ​မ္မိ​ညိ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ မၞး​တံ​ဝွံ မၞိဟ်​အဲ​ဟွံ​သေၚ်။ အဲ​ဝွံ​လေ ကျာ်​မၞး​တံ​ဟွံ​သေၚ်။ ၁၀ၜိုန်​ဂှ်​လေ ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဝွံ ညံၚ်​ရဴ​မ​ဗ္တဳ​မှာ​သ္မိတ်​သူ​ဟွံ​မာန် တော်​ရိုဟ်​ဟွံ​မာန် ဂၠိုၚ်​အိုတ်​ရောၚ်။ မၞး​တံ​ဝွံ မၞိဟ်​အဲ​ဟွံ​သေၚ် သာ်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​အဲ​မ​ဟီု​ဂး​ကဵု​ညး​တံ​ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​ဂှ် ရ​ညး​တံ​ကောန်​ကျာ်​မ​ဂျိုၚ်​တဴ​လ​မျီု သာ်​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ကော်​ခဴ​ဂှ် မုး​ဒုၚ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၁ကာ​လ​ဂှ် ကောန်​ဂ​ကူ​ယု​ဍ​တံ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဝွံ ပံၚ်​ဖက်​ကောံ​ဒ​ရီု​တုဲ ပ္တိန်​တဴ​သၟီ​မွဲ​ဇ​ကု​ဓဝ်​မ္ဂး၊ နူ​အ​ပ္ဍဲ​ရး​ဂှ် တိတ်​ကၠုၚ်​အိုတ်​ရောၚ်။ တ္ၚဲ​ယေ​ဇ​ရေ​လ​ဂွံ​ဒှ်​တ္ၚဲ​ဇၞော်​ပြဲ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။