ဒွက်​သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ဟေ​သှာ​ယျ ၁

ပ္ဍဲ​လက်​ထက်​ဨ​က​ရာတ်​ယု​ဍ​သၟီ​သြ​ဇိ၊ သၟီ​ယဝ်​ထာန်၊ သၟီ​အာ​ခါတ်၊ သၟီ​ဟေ​ဇ​ကိ​တံ​ဂှ်၊ ကောန်​အာ​မောတ်​ဟေ​သှာ​ယျ​ဝွံ မ​ပ္တံ​ကဵု​ဍုၚ်​ယေ​ရု​ယှ​လေမ်​တုဲ၊ ဂွံ​ဒုၚ်​ပ​ယျး​ဒိုဟ်​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ရး​ယု​ဍ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ အဵု​အ​ကာ​သ​မိၚ်​ရ။ အဵု​တိ​ဇၞော်၊ က​လၚ်​ရ။ ဂ​လာန်​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကောန်​တြုံ​ကောန်​ဗြဴ​အဲ​မ​လွဳ​ပ​ရာ​ဗ္စ​ဖာပ်​တံ​ဝွံ ပ​သ​ပုန်​ကဵု​အဲ​တုဲ အိုတ်​ရ။ ဂၠဴ​ဝွံ​လေ တီ​တ​လ​ဇ​ကု​ရ။ မာဲ​ဝွံ​လေ တီ​ခ​ရိုၚ်​နာဲ​ဇ​ကု​ရ။ ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဟွံ​တီ​အဲ​အိုတ်။ ဂ​ကူ​မၞိဟ်​အဲ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဟွံ​လေပ်​စၚ်​ခြၚ်​ရ​သွံ။

အဵု​ဂ​ကူ​မ​ယုတ်​မာ၊ ဂ​ကောံ​မၞိဟ်​မ​ယဵု​ဂၠေၚ်​ဖ​ဍိုက်​ဒု​စ​ရိုတ်၊ မ​သ​မ​ပ​ပွ​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဗွဲ​ဓဝ်၊ ကောန်​တြုံ​ကောန်​ဗြဴ​မ​ဗၠန်​ဂ​တး​ရ​သွံ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် ထောံ​အိုတ်​တုဲ​ရ။ ကျာ်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် ဟွံ​ပ​မ​န​တုဲ ပဲါ​အိုတ်​တုဲ​ရ။ က​ရဴ​စး​တုဲ သ္ဍး​အာ​အိုတ်​တုဲ​ရ။ ညး​တံ​ဂှ် ပ​သာ်​ဒန်​မ​ဒး​ကဵု​ပၠန်​ရ​ရော။ ထပ်​တုဲ ပ​သာ်​မ​ဒး​ဝေတ်​ပၠန်​ရ​ရော။ က္ဍိုပ်​ဝွံ နွံ​သ​ရ​သက်​သက်​ရ။ ကောန်​စိုတ်​ဝွံ​လေ ဒြ​ဟတ်​ဟွံ​မွဲ​လး​လး။ နူ​ဂ​တာ​ဇိုၚ်​ဒဵု​ကဵု​က္ဍိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​မိပ်​ဇြိပ်​ဟွံ​မွဲ။ တေံ​သ​ရ​မ​ခ​ရက်​စာ်၊ ဒိ​ဒး​တုဲ သ​ရ​မ​ဂုဟ်၊ မ​နွံ​သ​ရ​က​ယဳ​ကု​ယဲ​သက်​သက်​ရ။ တေံ​သ​ရ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ဟွံ​ဂွံ​ပတ်​ပေါန်​ဟွံ​ဂွံ​ပူ​ကဵု​ယာတ်။ န​ကဵု​ကၠေၚ်​ပၠုဲ​ဟွံ​ဂွံ​ကဵု​ဖ္ဍိုန်​ဏီ။ ရး​မၞး​တံ​ဝွံ သုန်​ဂြာံ​ဒၟံၚ်​ရ။ ဍုၚ်​မၞး​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ပၟတ်​တူ​တုဲ​ရ။ တိ​မၞး​တံ​ဂှ်​လေ ကောန်​မွဲ​ဍုၚ်​မွဲ​လ္ကံ​တံ​ဝွံ စ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​မုက်​မၞး​တံ​အိုတ်​ရ။ ညံၚ်​နဲ​သတ်​တြု​မ​ပ​လီု​တုဲ၊ သုန်​ဂြာံ​ဒၟံၚ်​ရ။ ဝုတ်​က​ညာ​ဇိ​အောန်​ဝွံ​လေ၊ ညံၚ်​နဲ​တာဲ​ပ္ဍဲ​ကၠံ​ဇ​ဗျေတ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ညံၚ်​နဲ​ဟဝ်​ပ္ဍဲ​ဂူ​ဂ​အဳ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ညံၚ်​နဲ​ဍုၚ်​သတ်​တြု မ​ဗိုၚ်​ဂှ်​လေ​ကီု သိဟ်​ဒၟံၚ်​ရ။ နာဲ​ညး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ဝွံ ဆ​ညိ ညး​ဟွံ​ကဵု​သိဟ်​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​တံ​မ္ဂး၊ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ ဒှ်​ညံၚ်​နဲ​ဍုၚ်​သောဝ်​ဍောံ​တုဲ တုပ်​ညံၚ်​ကဵု​ဍုၚ်​ဂေါဝ်​မောဝ်​ရ​အိုတ်​တုဲ​ရ။

၁၀သၟီ​မ​ဂွံ​အ​ဝဵု ဍုၚ်​သောဝ်​ဍောံ​တံ၊ တွံ​ဂ​လာန် ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် မိၚ်​အိုတ်​ရ။ ကောန်​ဍုၚ်​ဂေါဝ်​မောဝ်​ရ​တံ၊ ဓဝ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပိုဲ​ညး​တံ​ဂှ် က​လၚ်​အိုတ်​ရ။ ၁၁ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ယတ်​ဂ​မၠိုၚ်​မၞး​တံ​မ​ပူ​ဇဴ​ဂှ် ပ​သာ်​မ​ဆေၚ်​ကဵု​အဲ​ရော။ န​ကဵု​သဵု​မ​စံၚ်​ပၟတ်​ပူ​ဇဴ​ကၠေၚ် သတ်​တိ​ရ​စ္ဆာန်​မ​ဗ္စ​စွံ​လဝ်​ဒဵု​မ​ကြို​အ်​ကၠေၚ်​ဂှ် အဲ​ဖဲ​တုဲ​ရ။ ဆီ​ဂၠဴ​ကဵု​သဵု​သၟတ်၊ ဗ​ၜေံ​တံ​ဂှ် အဲ​ဟွံ​သ္ဍိုက်​မၠိုက်။ ၁၂ကာ​လ​မၞး​တံ​မ​ကၠုၚ်​ညံၚ်​ဂွံ​ထ​ၜး​မုက်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​အဲ၊ ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​မ​ဂါံ​လုပ်​အ​သှာံ​အဲ​ဂှ် ဝတ်​သာ်​တေံ​ဂှ် မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​မ​အာတ်​ရ​ရော။ ၁၃ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​သ​မး​သ​မး​ဂှ် ကြဴ​မွဲ​ဝါ​လ္ပ​ပ​လံၚ်​နၚ်​အိုတ်။ စ​လန်​မြ​မဝ်​မၞး​တံ​မ​စံၚ်​ပၟတ်​ဂှ် အဲ​က္ဍုဟ်​မၠေံ​ဒ​အိုန်​ဒ​ရ​ရ။ တ္ၚဲ​မွဲ​မံက်၊ တ္ၚဲ​သဳ၊ တ္ၚဲ​ပူ​ရိ​သာတ်​တံ​မ​ကောံ​ဒ​ရီု​ဂှ်​လေ ဒ​အိုန်​ဒ​ရ​ရ။ ဒ​ဒှ်​မ​ကောံ​ဒ​ရီု​ဓ​မ္မ​မ​နှဴ​ရဴ ကဵု​အ​မှု​အ​ဓ​မ္မ​တံ​ဂှ် အေၚ်​ဒုၚ်​ဟွံ​မာန်။ ၁၄ဝိ​ညာန်​အဲ​ဝွံ တ္ၚဲ​မွဲ​မံက်​မၞး​တံ​ဂ​မၠိုၚ်​ကဵု​ပေါဲ​မၞး​တံ​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ် က္ဍုဟ်​ရ။ ဒှ်​သွက်​ဂွံ​ကၞုက်​ကၞာဲ​အဲ​ရ။ ဟိုတ်​ဒ​ဒှ်​မ​အေၚ်​ဒုၚ်​အဲ​ဍောၚ်​ၜိုတ်​ရ။ ၁၅မၞး​တံ​ဝွံ ကာ​လ​မ​ပၠး​ဂ​တာ​တဲ​အိုတ်​ဂှ်၊ အဲ​ဝွံ ဖျေၚ်​မတ်​ရောၚ်။ ကာ​လ​မ​ပ​ပ​တ္တ​ဏာ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​အိုတ်​ဂှ်၊ အဲ​ဝွံ ဟွံ​က​လၚ်။ တဲ​မၞး​တံ​ဝွံ ပေၚ်​ကဵု​ဆီ​အိုတ်​ရ။ ၁၆ဇ​ကု​ဂှ် ဇ​ကု​ကြာတ်​ကြဴ​အိုတ်​ရ။ ဇ​ကု​ဂှ် ကဵု​ဇ​ကု​သ္အး​ဇ္ၚး​အိုတ်​ရ။ ဒု​စ​ရိုတ်​မၞး​တံ​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ် ပါဲ​သၠး​ကၠေံ​နူ​ဂ​တ​မတ် အဲ​အိုတ်​ရ။ ဒ္ဂေတ်​ဟွံ​ခိုဟ်​ဂှ် ထ​ပိုတ်​အိုတ်​ရ။ ၁၇ညံၚ်​ဂွံ​ဒ္ဂေတ်​ဒ္ဂေတ်​မ​ခိုဟ်​ဂှ် ဗ္တောန်​အိုတ်​ရ။ အ​ရာ​မ​ၚံက်​ဂှ် ကဵု​သ္တပ်​အိုတ်​ရ။ တၞံ​န​သၟိက်​ဂွံ​ပ​ပွ​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်​ဂှ် ဂၠာဲ​စၟတ်​အိုတ်​ရ။ သွက်​ညး​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​မိ​မ​တံ​ဂှ် ကဵု​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်​စဳ​ရေၚ်​အိုတ်​ရ။ အ​မှု​ဗြဴ​ကၟာဲ​တံ​ဂှ် မၚ်​မွဲ​အိုတ်​ရ။

၁၈ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကၠုၚ်​အိုတ်၊ စဳ​ရေၚ်​သၞောဝ်​အိုတ်​စိုအ်။ ဒုဟ်​မၞး​တံ​ဝွံ ၜိုန်​မ​နွံ​အ​ရံၚ်​ဗ္ကေတ်​ဂှ်​လေ၊ ဗု​ညံၚ်​ကဵု​ကဴ​ဗြဴ​ရောၚ်။ ၜိုန်​မ​ဗ္ကေတ်​ညံၚ်​နဲ​ဂ​တေ​ပး​ဂှ်​လေ၊ ဒှ်​ညံၚ်​က​သော်​သဵု​ရောၚ်။ ၁၉မၞး​တံ​ဝွံ သ္ဍိုက်​စိုတ်​က​လၚ်​မ္ဂး၊ ဂွံ​စ​သတ်​ဒ​ကောၚ်​တိ​အိုတ်​ရောၚ်။ ၂၀ဟွံ​သေၚ်​သာ်​ဂှ် က​ယျာန်​ပါဲ​ပ​သ​ပုန်​မ္ဂး န​ကဵု​သ္ဇၚ်​ဂှ် ဒး​ဟောံ​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အ​သံ​မ​တိတ်​နူ​ပါၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​နွံ​ရ။

၂၁ဍုၚ်​မ​နွံ​ကဵု​သ​စ္စ​ဝွံ ပ​သာ်​မ​ဒေပ်​တြုံ​ဒ​ကဲ​ပၠန်​ရ​ရော။ ကၠာ​ဂှ် ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​စဳ​ရေၚ်​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်​ရ။ ဓဝ်​ဝွံ စှ်ေ​ဒၞာဲ​အ​ပ္ဍဲ​ညး​ရ။ လၟုဟ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ညး​မ​ဂ​စိုတ်​လ​မျီု​မၞိဟ်​တံ​ဝွံ စှ်ေ​ဒၞာဲ​အိုတ်​ရ။ ၂၂သြန်​မၞး​ဝွံ​လေ ဒှ်​ချဝ်​တုဲ​ရ။ ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​မၞး​ဝွံ နွံ​နှဴ​ဒၟံၚ်​ကဵု​ဍာ်​ရ။ ၂၃သၟီ​မၞး​တံ​ဝွံ ပ​သ​ပုန်​အိုတ်​တုဲ​ရ။ ဒှ်​ညး​မ​ဒုၚ်​တဲ​ကဵု​က​မၠတ်​အိုတ်​တုဲ​ရ။ တေံ​သၟီ​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ နွံ​ပၟိက်​ကဵု​လာပ်​သ​ကာ​အိုတ်​ရ။ ကေတ်​စ​သြန်​သ္ၚတ်​သ္ၚတ်​အိုတ်​ရ။ သွက်​ညး​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​မိ​မ​တံ​ဂှ် ဟွံ​စဳ​ရေၚ်​သၞောဝ်​အိုတ်။ အ​မှု​ဗြဴ​ကၟာဲ​ဂှ် က​လၚ်​အိုတ်။

၂၄ဟိုတ်​ဂှ်​ရ။ ကျာ်​ဣ​ဓိ​မ​ဇၞော်​ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ နာဲ​ညး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်။ အေဝ်၊ ညး​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​မွဲ​လ္ပာ်​အဲ​တံ​ဂှ် ပါဲ​ထောံ​တုဲ​မ္ဂး၊ ပၟိက်​စိုတ်​အဲ​ပြေ​ရောၚ်။ သွက်​ဇ​ကု​ဂှ် မၚ်​မွဲ​တုဲ သတ်​တြု​အဲ​တံ​ဂှ် စဳ​ရေၚ်​သၟဟ်​ကဵု​ဒုဟ်​ရောၚ်။ ၂၅မၞး​ဂှ်​လေ အဲ​ရပ်​ကေတ်​တုဲ​မ္ဂး၊ ကဵု​ဗၠး​သၠး​ကဵု​ချဝ်​သ္အး​သ္အး တုဲ​ပ​သဲ​ဍာ်​မၞး​ဆ​မ​နွံ​ဂှ်​လေ ပါဲ​ကၠေံ​ရောၚ်။ ၂၆တ​လ​သၞောဝ်​မၞး ကဵု​အ​မာတ်​ဒဴ​ဗ​ညာ​မ​တေၚ်​ဗၚ်​တံ​ဂှ် ညံၚ်​နဲ​မ​ခါန်​ကၞက်​လဝ်​တံ​အ​ဒိ​ဂှ် အဲ​ခါန်​ကၞက်​လဝ်​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ရောၚ်။ ကြဴ​ဂှ်​တုဲ၊ နာ​မ​မၞး​ဂှ် ဍုၚ်​ဗ​ဗွဲ​ဓဝ်၊ ဍုၚ်​မ​မၚ်​မွဲ​သ​စ္စ သာ်​ဝွံ ကော်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၂၇ဍုၚ်​ဇိ​အောန်​ဝွံ န​ကဵု​ဓဝ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ကောန်​ဍုၚ်​ကောန်​ကွာန်​တံ​ဝွံ န​ကဵု​သ္တပ်​လ္ဂူ​ဂှ်​လေ​ကီု​ဒ​ဒှ်​မ​ကၠး​ဂှ် ဒး​ဒုၚ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၂၈ညး​မ​လုတ်​လီု ကဵု​ညး​မ​မှာ​ရာ​အာ​တံ​ဝွံ စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​လီု​လာ်​မွဲ​စွံ​တုဲ၊ ညး​မ​ထောံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တံ​ဝွံ၊ ဟုံ​မှာ အိုတ်​ရောၚ်။ ၂၉မၞး​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​မ​ကေၚ်​မေက်​မတ်​တၞံ​သ​ပိတ်​တံ​ဂှ် ဂွ​အိုတ်​ရောၚ်။ မၞး​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​နူ​ကၠံ​မ​ကေၚ်​ရုဲ​ကေတ်​တံ​ဂှ် လီု​မုက်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၃၀ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ညံၚ်​နဲ​တၞံ​သ​ပိတ်​တၞး​မ​ဇြ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ညံၚ်​နဲ​ကၠံ​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဍာ်​ဂှ်​လေ​ကီု​ဒှ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၃၁ညး​မ​ဇၞော်​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​ဝွံ ဒှ်​ဇုက်​ပါန်​တုဲ၊ ပွ​ညး​ဝွံ ဒှ်​ကဴ​ပၟတ်​တုဲ၊ ၜါ​သာ်​တေံ​ဝွံ တူ​မွဲ​စွံ​ရောၚ်။ တေံ​ပၟတ်ဂှ် မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဟွံ​ဂွံ​ပ​လိုတ်​ရ။