သၠ​ပတ်​သ​မ္တီ​တ​လ​သၞောဝ် ၁

ယဝ်​သှု​စိုပ်​အ​နိ​စ္စ​တုဲ၊ ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​ဝွံ၊ ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​မၞိဟ်​ခါ​န​နိ​တံ​မ​နွံ​အ​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ဂှ် မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဇက်​အာ​ဂ​တ​ညိ​ရော သာ်​ဝွံ၊ ဟီု​ပ္တီ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ္ဂး၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ​လေ။ ယု​ဍ​ဒး​ဇက်​အာ​ရောၚ်။ ရး​တေံ​ဂှ် အဲ​ပ​အပ်​ပ္ဍဲ​တဲ​ညး​ရောၚ် သာ​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ယု​ဍ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဇ​ကု​သှိ​မောန်​ဂှ် ညံၚ်​ဂွံ​ဗ​တိုက်​မၞိဟ်​ခါ​န​နိ​တံ​ဂှ်၊ ပ္ဍဲ​တိ​အာဲ​ကၟာဲ​အဲ​ဂှ် ဗက်​အာ​ကဵု​အဲ​မွဲ​စွံ​ညိ။ ပ္ဍဲ​တိ​အာဲ​ကၟာဲ​မၞး​ဂှ်​လေ အဲ​ဗက်​အာ​ကဵု မၞး​မွဲ​စွံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​ဟီု​ဂှ်၊ သှိ​မောန်​ဝွံ ဗက်​အာ​ရ။ ယု​ဍ​ဇက်​အာ​တုဲ၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ပ​အပ်​မၞိဟ်​ခါ​န​နိ၊ မၞိဟ်​ဖေ​ရ​ဇိ​တံ​ဂှ် မ္ဂး၊ ဂ​စိုတ်​မၞိဟ်​မွဲ​လ္ၚီ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဗေ​ဇေတ်​ဂှ် ရ၊ သၟီ​အာ​ဍောဝ်​နိ​ဗေ​ဇေတ်​ဂှ် ဆဵု​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဗေ​ဇေတ်​တုဲ၊ ကာ​လ​မ​ဂ​စိုတ်​မၞိဟ်​ခါ​န​နိ၊ မၞိဟ်​ဖေ​ရ​ဇိ​တံ​ဂှ်၊ အာ​ဍောဝ်​နိ​ဗေ​ဇေတ်​ဝွံ ဒြေပ်​အာ​ရ။ မၞိဟ်​ယု​ဍ​တံ​ဝွံ ဗက်​တုဲ​ရပ်​ဂွံ​မ္ဂး၊ ထ​ပိုတ်​ၝောံ​တဲ၊ ၝောံ​ဇိုၚ်​တံ​ဂှ် အိုတ်​ရ။ အာ​ဍောဝ်​နိ​ဗေ​ဇေတ်​ဝွံ​လေ၊ သၟီ​ဇၞော် မ​ထ​ပိုတ် ၝောံ​တဲ​ကဵု​ၝောံ​ဇိုၚ်​ထ​ပှ်​ကၠာ​ဂှ် ဒး​လ​ပဟ်​စ​စ​ဏ​မ​သိဟ်​ဇး ပ္ဍဲ​သၟဝ်​လ္ဗံက်​အဲ​အိုတ်​ရ။ အ​တိုၚ်​အဲ​မ​ကေၚ်​ပ​ဂှ်၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ကဵု​ဒုဟ်​ဒန်​ပ္ဍဲ​အဲ​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ သၟီ​တေံ​ဂှ် ပ​လံၚ်​ဏာ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​တုဲ၊ ညး​ဝွံ ချိုတ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​တေံ​ဂှ် ရ၊

ကောန်​ဂ​ကူ​ယု​ဍ​တံ​ဝွံ ဗ​တိုက်​ကေတ်​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​တုဲ၊ ပ​လီု​ကဵု​သ္ဇၚ်​တုဲ​မ္ဂး၊ စံၚ်​ကဵု​ပၟတ်​ရ။ ကြဴ​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္ဍဲ​ဒိုဟ်​သ​မၠုၚ်​ကျာ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ မၞိဟ်​ခါ​န​နိ​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဇြဟ်​တံ​ဂှ်​လေ ကဵု​အာ​ဗ​တိုက်​အိုတ်​ရ၊

၁၀မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ ဂ​ကူ​ယု​ဍ​ဝွံ၊ ဇက်​အာ​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​မၞိဟ်​ခါ​န​နိ​တံ​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဟေ​ဗြောန်​မ​နွံ​ယၟု​တ​ရေံ​ကိ​ရ​ယ​ထာ​ၜ​ဂှ်​တုဲ၊ ပ​လီု​ပ​လာ်​သှေ​သာဲ၊ အ​ဟိ​မာန်၊ တာ​လ​မာဲ​တံ​ဂှ် အိုတ်​ရ။

၁၁မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ဇက်​အာ​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ကောန်​ဍုၚ် ဍေ​ၜိ​ရ​တံ​မ​မံၚ်​ဂှ် ပၠန်​ရ၊ ပ္ဍဲ​ကဵု​ကၠာ​ဍုၚ်​ဍေ​ၜိ​ရ​မ​နွံ​ယၟု​ကိ​ရ​ယာ​ဿေ​ဖ​ရ။ ၁၂ကာ​လေပ်​ဝွံ၊ ညး​မ​ပ​လီု​ပ​လာ်​ဗ​တိုက်​ကေတ်၊ ဍုၚ်​ကိ​ရ​ယာ​ဿ​ဖာ​ဂှ်၊ ကောန်​ဗြဴ​အာ​ခ​သ​ဂှ် အဲ​ကဵု​စ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး။ ၁၃ဒေံ​ကာ​လေပ်​ဝွံ၊ ​သြ​ထာန်​ယေ​လ ကောန်​ကေ​နာတ်​ဝွံ​ဗ​တိုက်​ကေတ်​ဍုၚ်​ဂှ်​တုဲ​ကာ​လေပ်​ဝွံ ကောန်​ဗြဴ​အာ​ခ​သ​ဂှ် ကဵု​စ​ညး​ရ။ ၁၄မၞိဟ်​ဗြဴ​တေံ​ဝွံ ကာ​လ​မ​အာ​ဒၟံၚ်​တ​ရဴ၊ ပ္ဍဲ​မ​ဂှ် ညံၚ်​ဂွံ​အာတ်​ကေတ် တိ​ဗ္ၚ​မွဲ​ခံက် ပ​အောဝ်​လဴ​ကဵု​တြုံ​တုဲ​မ္ဂး၊ စှ်ေ​နူ​လ​တူ​မာဲ​ရ။ မ​ညး​ကာ​လေပ်​ဂွံ၊ ပ​သာ်​ပၟိက်​မ​နွံ​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​မ္ဂး၊ ၁၅ကောန်​ဗြဴ​ဝွံ၊ ကဵု​မ​ကဵု​ပ​သေက်​ပ​သဝ်​ရ။ ဒေ​သ​သ​မၠုၚ်​ကျာ​ဂှ် တဳ​လ​ဂုန်​မ​ကဵု​တုဲ​ရ။ ဍာ်​ဗ​လာဲ​တံ​ဂှ်​လေ ကဵု​ညိ သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​မ​အာတ်​ဂှ်၊ ဍာ်​ဗ​လာဲ​လ​တူ၊ ဍာ်​ဗ​လာဲ​သၟဝ်​တံ​ဂှ် မ​ဝွံ မ​ကဵု​ရ။

၁၆ကောန်​ဂ​ကူ ကေ​နိ​မ​ဒှ် ကောန်​စဴ ခါံ​သဳ မဝ်​သှေ​တံ​ဝွံ၊ နူ​ဍုၚ်​စံ​ပ​လံ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ယု​ဍ​မွဲ​စွံ​ဗက်​အာ​ဂြိုပ်​ယု​ဍ​မ​နွံ​လ္ပာ်​သ​မၠုၚ်​ကျာ​ဍုၚ် အာ​ရာဒ်​တုဲ စှ်ေ​ဒၞာဲ​အိုတ်​ရ။ ၁၇မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ ယု​ဍ​ဝွံ အာ​မွဲ​စွံ​ကဵု​ကော​သှိ​မောန်​တုဲ၊ မၞိဟ်​ခါ​န​နိ​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဇေ​ဖတ်​တံ​ဂှ် ဗာ်​ဂ​စိုတ်​တုဲ၊ ဍုၚ်​ဂှ် ပ​လီု​ပ​လာ်​သ္အး​သ္ၚး​တုဲ​မ္ဂး၊ ဍုၚ်​တေံ​ဂှ် မ​ကော်​ယၟု​ဟောဝ်​မာ​အိုတ်​ရ။ ၁၈ယု​ဍ​ဝွံ ဍုၚ်​ဂါ​ဇ​ကဵု​ပ​ယဵု​ဍုၚ်၊ ဍုၚ်​အာ​သှ​ကေ​လောန် ကဵု​ပ​ယဵု​ဍုၚ်၊ ဍုၚ်​ဨ​ကြောန်​ကဵု​ပ​ယဵု​ဍုၚ်​တံ​ဂှ်​လေ ဗ​တိုက်​ကေတ်​ရ။ ၁၉ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ နွံ​မွဲ​စွံ​ကဵု​ယု​ဍ​တုဲ၊ ညး​ဝွံ ညး​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဒဵု​တံ​ဂှ် ဗက်​ပ​တိတ်​ရ။ ကောန်​ခ​လံက်​တံ​ဂှ် ဗက်​ပ္တိတ်​ဟွံ​မာန်။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ညး​တံ​ဝွံ နွံ​ကဵု​ကွဳ​ပ​သဲ​အိုတ်​ရ။ ၂၀အ​တိုၚ်​မဝ်​သှေ မ​ဗ္ကန်​လဝ်၊ ဍုၚ်​ဟေ​ဗြောန်​ဂှ် ကဵု​ပ္ဍဲ​ကာ​လေပ်​အိုတ်​တုဲ၊ ညး​ဝွံ ကောန်​အ​န​က​ပိ​တံ​ဂှ် ဗက်​ပ္တိတ်​နူ​ဍုၚ်​တေံ​ရ။ ၂၁ကောန်​ဂ​ကူ​ၜေန်​ယာ​မိန်​တံ​ဝွံ၊ မၞိဟ်​ယေ​ၜု​သိ​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​တံ​ဂှ် ဟွံ​ဗက်​ပ္တိတ်​တုဲ၊ ဒဵု​ကဵု​တ္ၚဲ​ဝွံ ညး​တံ​မၚ်​မွဲ​စွံ ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​ၜေန်​ယာ​မိန်၊ ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ဂှ် အိုတ်​ရ။

၂၂ကောန်​ဂ​ကူ​ယဝ်​သေပ်​တံ​ဂှ်​လေ၊ ဇက်​အာ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ၜေ​ထ​လ​တုဲ၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​နွံ​က​ရောံ​ညး​တံ​မွဲ​စွံ​ရ။ ၂၃ညံၚ်​ဂွံ​စံ​ၜတ်​ဍုၚ်​တ​ရေံ​မ​နွံ​ယၟု​လု​ဇ​တေံ​ဂှ် ဗ​လး​ဏာ​ညး​မ​အာ​ကၠတ် ကျောဝ်​တံ​ဂှ်​ရ၊ ၂၄မၞိဟ်​မ​တိတ်​ကၠုၚ်​နူ​အ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​မွဲ​ဂှ် ဆဵု​ညာတ်​တုဲ၊ ဂၠံၚ်​မ​လုပ်​အာ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂှ် ထ​ၜး​ညိ။ ထ​ၜး​သာ်​ဂှ် မ္ဂး၊ မၞး​ဂှ် ကဵု​ဂျိုၚ်​တိုန်​လ​မျီု​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​မ္ဂး၊ ၂၅ညး​တေံ​ဝွံ ဂၠံၚ်​မ​လုပ် အာ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂှ် ဂှ် ထ​ၜး​တုဲ၊ ညး​တံ​ဝွံ ကောန်​ဍုၚ်​တံ​ဂှ် ပ​လီု​ကဵု​သ္ဇၚ်​တုဲ၊ မၞိဟ်​တေံ​ကဵု​ကောန်​သ္ၚိ ညး​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် ဗ​လး​ရ။ ၂၆ညး​တေံ​ဝွံ အာ​ပ္ဍဲ​ဟိ​တ္တိ​တုဲ​မ္ဂး၊ ဒက်​ပ္တန်​ဍုၚ်​တုဲ၊ န​ကဵု​ယၟု​လု​ဇ​ဂှ် ကော်​အိုတ်​ရ။ ဒဵု​ကဵု​တ္ၚဲ​ဝွံ ကော်​ခဴ​သာ်​ဂှ်​ရ။

၂၇ဂ​ကူ​မ​နာ​သှေ​ဝွံ၊ ညး​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ကွာန်​ၜေတ်​သှာန်​ဂ​မၠိုၚ်၊ ဍုၚ်​ကွာန်​တာ​နက်​ဂ​မၠိုၚ်၊ ဍုၚ်​ကွာန်​ဍောဝ်​ရ​ဂ​မၠိုၚ်​ကွာန်​ဣ​ၜ​လာံ​ဂ​မၠိုၚ်၊ ဍုၚ်​ကွာန်​မေ​ဝိ​ဒ္ဒါ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် ဟွံ​ဗက်​ပ္တိတ်​တုဲ၊ မၞိဟ်​ခါ​န​နိ​တံ​ဝွံ မၚ်​အ​နိၚ်​အ​ပိုၚ်​ရ။ ၂၈ကာ​လ​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ​မ​ဇၞော်​ကဵု​ဇြ​ဟတ်​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​တုဲ၊ ၜိုန်​ဟွံ​ဗက်​ပ္တိတ်​မၞိဟ်​ခါ​န​နိ​တံ​ဂှ်​လေ၊ ကဵု​ဆက်​ပၠုပ်​အ​ခေါၚ်​ဖ​လာ​အိုတ်​ရ။

၂၉ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ်၊ ဂ​ကူ​ဨ​ဖ​ရိမ်​ဝွံ မၞိဟ်​ခါ​န​နိ​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂေ​ဇာ​တံ​ဂှ် ဟွံ​ဗက်​ပ္တိတ်​တုဲ၊ ညး​တံ​ဝွံ နှဴ​ရဴ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဂေ​ဇာ​ရ။

၃၀ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ်၊ ဂ​ကူ​ဇာ​ၜု​လုန်​ဝွံ၊ ကောန်​ဂ​ကူ​ကိ​တ​ရောန်၊ ကောန်​ဍုၚ်​န​ဟာ​လော​လ​တံ​ဂှ် ဟွံ​ဗက်​ပ္တိတ်​တုဲ၊ မၞိဟ်​ခါ​န​နိ​တံ​ဝွံ နှဴ​ရဴ​ဒၟံၚ်​တုဲ ကဵု အ​ခေါၚ်​ဖ​လှာ​အိုတ်​ရ။

၃၁ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ်၊ ဂ​ကူ​အာ​သှာ​ဝွံ၊ ကောန်​ဍုၚ်​အ​က္ခော၊ ကောန်​ဍုၚ်​ဇိ​ဍောန်၊ ကောန်​ဍုၚ်​အာ​လာပ်၊ ကောန်​ဍုၚ်​အာ​ခ​ဇိပ်၊ ကောန်​ဍုၚ်​ဟေ​လ​ၜ၊ ကောန်​ဍုၚ်​အာ​ဖေက်၊ ကောန်​ဍုၚ်​ရ​ဟောဝ်​ၜ​တံ​ဂှ် ဟွံ​ဗက်​ပ္တိတ်​တုဲ၊ ၃၂ကောန်​ဂ​ကူ​အာ​သှာ​တံ​ဝွံ နှဴ​ရဴ​ကဵု​မၞိဟ်​ခါ​န​နိ​တုဲ မံၚ်​အိုတ်​ရ။ ၃၃ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ်၊ ဂ​ကူ​နာ​ပ္တ​လိ​ဂွံ​ကောန်​ဍုၚ်​ၜေတ်​သှေ​မေတ်၊ ကောန်​ဍုၚ်​ၜေ​ထ​နာတ်​တံ​ဂှ် ဟွံ​ဗက်​ပ္တိတ်​တုဲ၊ နှဴ​ရဴ​ကဵု​ကောန်​ရး​မၞိဟ်​ခါ​န​နိ​တံ​ဂှ်​တုဲ မံၚ်​အိုတ်​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ ကောန်​ဍုၚ်​ၜေတ်​သှေ​မတ်၊ ကောန်​ဍုၚ်​ၜေ​ထ​နာတ်​တံ​ဝွံ ကဵု​ဒၟံၚ်​အ​ခေါၚ်​ဖ​လှာ​တုဲ မံၚ်​အိုတ်​ရ၊

၃၄မၞိဟ်​အာ​မောဝ်​ရိ​တံ​ဂှ်​လေ၊ ကောန်​ဂ​ကူ​ဍာန်​တံ​ဂှ် ဗက်​ပ္တိတ်​ဏာ​လ​တူ​ဒဵု​မ္ဂး အ​ခေါၚ်​ဂွံ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ခ​လံက်​ဂှ် ဟွံ​ကဵု။ ၃၅မၞိဟ်​အာ​မောဝ်​ရိ​တံ​ဝွံ ဍုၚ်​ဟေ​ရေတ်​လ​တူ​ဒဵု၊ ဍုၚ်​အာ​ဇ​လောန်၊ ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​သှာ​လ​ၜိမ်​မံၚ်​အ​နိၚ်​အ​ပိုၚ်​အိုတ်​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ ကောန်​ဂ​ကူ​ယဝ်​သေပ်​တံ​ဝွံ ဇၞော်​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​တုဲ၊ မၞိဟ်​အာ​မောဝ်​ရိ​တံ​ဝွံ ဒး​ကဵု​အ​ခေါၚ်​ဖ​လှာ​အိုတ်​ရ။

၃၆ဒေ​သ​မၞိဟ်​အာ​မောဝ်​ရိ​မ​မံၚ်​တံ​ဝွံ၊ မ​ပ္တံ​ကဵု​ဍုၚ်​သေ​လ​ဇ​ရေၚ်​ကုန်​အ​က​ရ​ဗ္ဗိမ်​တုဲ မ​ဒှ်​ဒေ​သ​လ​တူ​ရောၚ်။