သၠ​ပတ်​ယဝ်​ၜ ၁

ယဝ်​ၜ​မ​နွံ​ယၟု​ညး​မွဲ​ဂှ် မံၚ်​ပ္ဍဲ​ရး​ဥ​ဇ​ရ။ တေံ​ညး​ဝွံ နွံ​ပွ​စိ​စုံ​သ္တပ်​လ္ဂူ​ရ။ ဒှ်​ညး​မ​ဖေက်​ဒ္ည​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်၊ ညး​မ​ပါဲ​ဝေၚ်​ဒ္ဂေတ်​ဟွံ​ခိုဟ်​တံ​ဂှ်​ရ။ ကောန်​တြုံ​ညး​ထ​ပှ်​ကဵု​ကောန်​ဗြဴ​ညး​ပိ​မ​နွံ​ရ။ ဒြပ်​ညး​မ္ဂး​ဂှ်၊ သဵု​ထ​ပှ်​လ္ၚီ၊ အုတ်​ပိ​လ္ၚီ၊ ဂၠဴ​မ​သုန်​ကၠံ​လ္ၚောဝ်၊ မာဲ​ၝောံ​မ​သုန်​ကၠံ၊ ကောန်​ရဲ​ဟွံ​တီ​လၟိဟ်​နွံ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ၊ တေံ​ညး​ဝွံ​လောန်​နူ​ကောန်​ရး​ဒေ​သ​ဗၟံက်​ဒှ်​ညး​မ​ဇၞော်​ရ။

ကောန်​ယဝ်​ၜ​တံ​ဝွံ၊ ရိုဟ်​ရိုဟ်​သၞာံ​စိုပ်​တ္ၚဲ​မ​ဒှ်​မၞိဟ်​တၞဟ်​တၞဟ်​မ္ဂး၊ ဗ​ဒှ်​ပေါဲ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ဇ​ကု​တုဲ၊ ၝဲ​ညး​ပိ​ဂှ်​လေ ကော်​တုဲ ကေၚ် စ​သုၚ်​ဒၟံၚ်​မွဲ​စွံ​အိုတ်​ရ။ ကာ​လ​တ္ၚဲ​မ​ဗ​ဒှ် ပါဲ​မ​လောန်​အာ​ဂှ်၊ ယဝ်​ၜ​ဝွံ ကော်​ညး​တံ​ဂှ်​တုဲ၊ ကဵု​သ္အး​ဇ္ၚး​တုဲ​မ္ဂး၊ က္တဵု​နူ​ဂ​ယး​ပြဟ်​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​လၟိဟ်​ညး​တံ​ယတ်​မ​စံၚ်​ပၟတ်​ဂှ်​လေ ပူ​ဇဴ​ဒၟံၚ်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကောန်​အဲ​တံ​ဝွံ မှာ​အာ​တုဲ ပ္ဍဲ​ကောန်​စိုတ်​ပါဲ​ဝေၚ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဂှ်​တုဲ အိုတ်​ရ​ဟာ သာ်​ဝွံ၊ ယဝ်​ၜ​ဗှ်​သၞာ​ရ။ သာ်​ဂှ် ယဝ်​ၜ​ဝွံ​လေပ်​ပ​ဒၟံၚ်​လ္အိတ်​တွဵု​ရ။

ကောန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​တံ​ဝွံ ခ​စ​ပ္ဍဲ​ထာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​စိုပ်​အ​ခိၚ်​တ္ၚဲ​ဒး​ကၠုၚ်​မ္ဂး၊ သာ​တာန်​ဝွံ​လေ နှဴ​ရဴ​ကဵု​ညး​တံ​တုဲ ကၠုၚ်​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်​လေ၊ မၞး​ဝွံ မူ​နူ​ဒေ​သ​မ​ကၠုၚ်​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန် သာ​တာန်​ဂှ် မ္ဂး၊ သာ​တာန်​ဝွံ ဂေတ်​ဂ​ၚေၚ်​ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​ဇၞော်​တုဲ ကၠုၚ်​နူ​အ​ပ္ဍဲ​ပွ​မ​အာ​ကၠုၚ်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဒေ​သ​ရ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ပ္တီ​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ​လေ၊ ဍိက်​အဲ​ယဝ်​ၜ​ဂှ် ဗ​စာ​ရ​နာ​တုဲ​ရ​ဟာ။ ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​ဇၞော်​ညး​မ​တုပ်​သၟဟ်​ကဵု​ညး​ဆ​မွဲ​ဟွံ​မွဲ။ စိ​စုံ​သ္တပ်​လ္ဂူ​ရ။ ဒှ်​ညး​မ​ဖေက်​ဒ္ည​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်၊ ညး​မ​ပါဲ​ဝေၚ်​ဒ္ဂေတ်​ဟွံ​ခိုဟ်​ဂှ် ရ သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​ပ္ဍဲ​သာ​တာန်​ရ။ သာ​တာန်​ဂှ်​လေ၊ ယဝ်​ၜ​ဝွံ ဟွံ​ဂွံ​ဂုန်​တုဲ ပ​ဝတ်​ကဵု​ကျာ်​ဟာ။ ၁၀တဳ​လ​ဂုန်​ဝွံ မ​ပ္တံ​ကဵု​ဇ​ကု​ညး​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ပွဳ​ဗွိုၚ်​သ္ၚိ​ညး​ကဵု​ဒြပ်​ညး​ဆ​မ​နွံ​မၚ်​မွဲ​စဵု​ဗ္ဒန်​လဝ်​ရ​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ဆ​ညး​မ​ပ​တံ​ဂှ် ကဵု​ပ​သေက်​ပ​သဝ်​တုဲ​ရ။ မ​ပ္တံ​ကဵု​သဵု​ဂၠဴ​ညး တိ​ရ​စ္ဆာန်​တံ​ဝွံ တော​တက်​ဂၠိုၚ်​တိုန် ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​ဇၞော်​ဗွဲ​မ​လောန်​အိုတ်​တုဲ​ရ။ ၁၁လၟုဟ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ပၠး​တဲ​တဳ​လ​ဂုန်​တုဲ၊ ဒြပ်​ညး​ဆ​မ​နွံ​တံ​ဂှ် ဒိ​ဒး​မ္ဂး၊ ညး​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဂ​တ​မု​က္ခ​ဝါ၊ ပါဲ​ထောံ​တဳ​လ​ဂုန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ပ္တီ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ရ။ ၁၂ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်​လေ၊ ဒြပ်​ညး​ဆ​မ​နွံ​ဂှ် နွံ​ပ္ဍဲ​တဲ​မၞး​ရ။ ဆ​ဇ​ကု​ညး​မွဲ​ကီု​လ္ပ​ဒိ​ဒး​ညိ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး၊ သာ​တာန်​ဝွံ တိတ်​အာ​နူ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ရ။

၁၃ပ္ဍဲ​ကာ​လ​မွဲ​တ္ၚဲ​ကောန်​တြုံ​ကောန်​ဗြဴ​ယဝ်​ၜ​တံ​ဝွံ စ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ကော​ဇၞော်​တုဲ ကာ​လ​သုၚ်​ဒၟံၚ်​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​အိုတ်​ဂှ်၊ ၁၄က​လုတ်​မွဲ​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​ထာန်​ယဝ်​ၜ​တုဲ၊ ဂၠဴ​တံ​ဝွံ ထဲ​တိ​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​ညး​တံ​မာဲ​ၝောံ​တံ​ဝွံ ကာ​လ​မ​စ​ဒၟံၚ်​စ​ဏ​အိုတ်​ဂှ် ၁၅ကောန်​ဂ​ကူ​သှေ​ၜ​တံ​ဝွံ ဗ​တိုက်​ကေတ်​ဏာ​အိုတ်​တုဲ​ရ။ မၞိဟ်​ဒုၚ်​စ​ကာ​တံ​ဂှ်​လေ ဂ​စိုတ်​ကဵု​သ္ဇၚ်​တုဲ၊ သိဟ်​ဒၟံၚ်​အဲ​ဍိက်​ညး​မွဲ​တုဲ၊ ဂွံ​ဟီု​ပ​ရိုၚ်​ပ္ဍဲ​တဳ​လ​ဂုန်​ရ သာ်​ဝွံ ပ္တီ​ရ။ ၁၆ကာ​လ​မ​ပ္တီ​ဒၟံၚ်​သာ်​ဂှ်၊ ညး​တၞဟ်​သ္အာၚ်​မွဲ​ဝွံ ကၠုၚ်​တုဲ၊ ပၟတ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ စှ်ေ​နူ​အ​ကာ​သ​တုဲ၊ သဵု​ဂ​မၠိုၚ်​ကဵု​မၞိဟ်​ဒုၚ်​စ​ကာ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဂှ် တူ​တုဲ၊ ညး​တံ​ဝွံ သ္ၚေက်​အိုတ်​တုဲ​ရ။ သိဟ်​ဒၟံၚ်​အဲ​ဍိက်​ညး​မွဲ​တုဲ၊ ဂွံ​ဟီု​ပ​ရိုၚ်​ပ္ဍဲ​တဳ​လ​ဂုန် ရ သာ်​ဝွံ ပ္တီ​ရ။ ၁၇ကာ​လ​မ​ပ္တီ​သာ်​ဂှ်၊ ညး​တၞဟ်​သ္အာၚ်​မွဲ​ကၠုၚ်​တုဲ၊ ကောန်​ဂ​ကူ​ခါ​လ​ဍာဲ ပိ​ဒပ်​တံ​ဝွံ ဇက်​ကၠုၚ်​တုဲ၊ အုတ်​တံ​ဂှ် ဗ​တိုက်​ကေတ်​ဏာ​တုဲ အိုတ်​ရ။ မၞိဟ်​ဒုၚ်​စ​ကာ​တံ​ဂှ်​လေ ဂ​စိုတ်​ကဵု​သ္ဇၚ်​တုဲ၊ သိဟ်​ဒၟံၚ်​အဲ​ဍိက်​မွဲ​တုဲ၊ ဂွံ​ဟီု​ပ​ရိုၚ်​ပ္ဍဲ​တဳ​လ​ဂုန်​ရ သာ်​ဝွံ ပ္တီ​ရ။ ၁၈ကာ​လ​မ​ဟီု​ပ္တီ​သာ်​ဂှ်၊ ညး​တၞဟ်​သ္အာၚ်​မွဲ​ကၠုၚ်​တုဲ၊ ကောန်​တြုံ​ကောန်​ဗြဴ​တဳ​လ​ဂုန်​တံ​ဝွံ စ​ပ္ဍဲ​သ္ၚိ​ကော​ဇၞော်​တုဲ ကာ​လ​မ​သုၚ်​ဒၟံၚ်​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​အိုတ်​ဂှ်၊ ၁၉ကျာ်​ဇၞော်​ကၠုၚ်​နူ​ဂြိုပ်​တုဲ ဗ​တိုက်​သ္ၚိ​ပန်​ဒ​ကဴ​မ္ဂး၊ သ္ၚိ​ဝွံ ဒေါံ​လာ်​စှ်ေ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​မၚ်​ဗၠာဲ​တေံ​ဂှ်​ရ။ ညး​တံ​ဝွံ ချိုတ်​တုဲ၊ သိဟ်​ဒၟံၚ်​အဲ​ဍိက်​ညး​မွဲ​တုဲ၊ ဂွံ​ဟီု​ပ​ရိုၚ်​ပ္ဍဲ​တဳ​လ​ဂုန်​ရ သာ်​ဝွံ ပ္တီ​ရ။ ၂၀ကာ​လ​ဂှ် ယဝ်​ၜ​ဝွံ က္တဵု​တုဲ၊ ယာတ်​ဇ​ကု​ဂှ် ဂ​စာ်​ရ။ သော်​ဂှ်​လေ ကး​တုဲ အောပ်​မာ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​တိ​တုဲ၊ ရေဟ်​သေဟ်​တုဲ​မ္ဂး၊ အဲ​ဝွံ ဟွံ​မွဲ​ဗွိုက်​လ​တက်​တုဲ သၠး​တိတ်​ကၠုၚ်​နူ​ဂၠံ​ဂဝ်​မိ​ရ။ ၂၁ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဗွိုက် လ​တက်​တုဲ က​လေၚ်​စဴ အာ​ပ္ဍဲ​ဂၠံ​ဂဝ်​မိ​ပၠန်​ရောၚ်။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကဵု​ရ။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​လေ ရုပ်​သီ​တဴ​ရ။ နာ​မ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ကဵု​နွံ​မၚ်္ဂ​လ​ညိ သာ်​ဝွံ ဟီု​ရ။ ၂၂ယဝ်​ၜ​ဝွံ ၜိုန်​မ​ဒး​ဆဵု အ​မှု​ဂ​မၠိုၚ်​ဝွံ​ဂှ်​လေ ဟွံ​မှာ​ရာ​အာ။ ပ္ဍဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် ဟွံ​နၚ်​ဒုဟ်​တုဲ မံၚ်​ရ။