သၠ​ပတ်​သ​မ္တီ​ယဝ်​သှု ၁

ဍိက်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မဝ်​သှေ​စိုပ်​အ​နိ​စ္စ​တုဲ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​ကောန်​နုၚ်​ယဝ်​သှု​ညး​မ​ဒှ် အ​ထံက်​မဝ်​သှေ​မ္ဂး​ဂှ်။ ဍိက်​အဲ​မဝ်​သှေ​စိုပ်​အ​နိ​စ္စ​တုဲ​ရ။ ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ မၞး​ကဵု​မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​မ​ဗၠး​ပါ​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဝွံ လၟုဟ်​က္တဵု​တုဲ၊ ကၠောံ​အာ​မွဲ​လ္ပာ်​ၜဳ​ယဝ်​ဍာန်​ရ။ လုပ်​အာ​ပ္ဍဲ​ရး​အဲ​မ​ကဵု​ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ဂှ် အိုတ်​ရ။ အ​တိုၚ်​ဂ​တိ​အဲ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​မဝ်​သှေ​ဂှ်၊ ဆ​တိ​မၞး​မ​လိုန်​တံ​ဂှ် အဲ​ကဵု​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ရောၚ်။ မ​ပ္တံ​ကဵု​ဂြိုပ်​ဇၞော်​တုဲ ဒဵု​ကဵု​ဒဵု​လေ​ၜ​နောန်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ပ္တံ​ကဵု​ၜဳ​ဇၞော်​ဥ​ဖ​ရာတ်​တုဲ အ​လုံ​မွဲ​ရး​ဟိ​တ္တိ​ပါ​မ္ဂး ဒဵု​ကဵု​မှာ​သ္မိတ်​ဇၞော်​လ္ပာ်​ဒိုဟ်​တ္ၚဲ​ပၠိုတ်​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဒး​ဒှ်​ပ​ယဵု​မၞး​တံ​ရောၚ်။ လု​ကဴ​ကာ​လ​အ​ယုက်​မၞး​မ​တန်​ဂှ် ပ္ဍဲ​ဂ​တ​မၞး​ဂှ် ယြဴ​ညး​မွဲ​ဟွံ​ဂွံ​ဒ​တဴ​ဟွံ​ဂွံ​မံၚ်။ ညံၚ်​နဲ​အဲ​မ​နွံ​မွဲ​စွံ​ကဵု​မဝ်​သှေ​ဂှ်၊ အဲ​နွံ​မွဲ​စွံ​ကဵု​မၞး​ရောၚ်။ အဲ​ဟွံ​က​သာ​ထောံ​မၞး​ဟွံ​ထောံ​ကၠေံ​မၞး။ ကေတ်​ဒြ​ဟတ်​တုဲ နွံ​စိုတ်​ဗွဲ​မ​ဂံၚ်​သြာဲ​ရ။ ပ္ဍဲ​ကဵု​ဇု​ဇ​ဗဴ​လ​ဂှ် အဲ​ကဵု​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ရး​အဲ​မ​ဒုၚ်​သွဴ​ဂှ် မၞး​ပ​ရံ​ကဵု​မၞိဟ်​တံ​ဏံ​တုဲ ဒး​ကဵု​အာဲ​ကၟာဲ​ရောၚ်။ ဒှ်​သာ်​တုဲ အ​တိုၚ်​ဓဝ် ဍိက်​အဲ​မဝ်​သှေ မ​ဗ္ကန်​လဝ်​ဂှ် ဒ​ဂေတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ တၞံ​န​သၟိက်​ဝွံ မၚ်​မွဲ​ဂှ် ကေတ်​ဒြ​ဟတ်​တုဲ၊ နွံ​စိုတ်​ဂံၚ်​သြာဲ​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ ညံၚ်​ဂွံ​စိုပ်​ဒ​တုဲ ပ္ဍဲ​ဆ​မ​ချပ်​ဂှ် ဗက်​အာ​ပ္ဍဲ​ဂၠံၚ်​ဓဝ်​ရ။ လ္ပာ်​တဲ​သ္တုံ​လ္ပာ်​တဲ​ဇွိ​ဂှ် လ္ပ​ကဵု​ဗၠေတ်။ အ​တိုၚ်​ဆ​မ​ချူ​ပ္ဍဲ​သၠ​ပတ်​ပ​ည​တ္တိ​ဂှ် ဒ​ဂေတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ တၞံ​န​သၟိက်​ဂွံ​မၚ်​မွဲ​ဂှ်၊ သၠ​ပတ်​ဂှ် ဟွံ​ဗဟ်​ဟွံ​ဖ​ဍောတ်​ဟွံ​မံၚ်​ဗ္တံ​တ္ၚဲ​ဟွံ​သ္ဂုတ်​ဒး​ရံၚ်​မွဲ​ဗဟ်​ဖ​ဍောတ်​ရောၚ်။ သာ်​ဂှ်​ပ​မ္ဂး က​သပ်​အံၚ်​တုဲ စိုပ်​ဒ​တုဲ​ရောၚ်။ အဲ​ဗ္ကန်​လဝ်​ကဵု​မၞး​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ကေတ်​ဒြ​ဟတ်​တုဲ နွံ​စိုတ်​ဗွဲ​မ​ဂံၚ်​သြာဲ​ရ။ လ္ပ​ဖေက်၊ လ္ပ​လီု​စိုတ်။ ပ္ဍဲ​တ​ရဴ​ဆ​မ​အာ​ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မၞး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​နွံ​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

၁၀ကာ​လ​ဂှ် ယဝ်​ယှု​ဝွံ ကော်​ဒ​ကိုပ်​ပၞာန်​ဂ​မၠိုၚ်​တုဲ၊ ၁၁အာ​ပ္ဍဲ​အ​လုံ​မွဲ​ဒပ်​ရ။ ညံၚ်​ဂွံ​လုပ်​ပ္ဍဲ​ရး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မၞး ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ကဵု​ပိုၚ်​ဂှ် အ​ပ္ဍဲ​ကဵု​ပိ​တ္ၚဲ​ဟိုတ်​မ​ဂွံ​ကၠောံ​အာ​မွဲ​လ္ပာ်​ၜဳ​ယဝ်​ဍာန်​ဝွံ​ဂှ်၊ တၞံ​န​သၟိက်​ဂွံ​ပြု​ပြေၚ်​ဇွောံ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​ရ သာ်​ဝွံ ဗ္ကန်​လဝ်​ရ။

၁၂မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ ယဝ်​သှု​ကော်​ကောန်​ဂ​ကူ​ရု​ၜေန်​ကောန်​ဂ​ကူ​ဂါတ်။ ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​မ​နာ​သှေ​မွဲ​လ္ပာ်​တုဲ။ ၁၃ဂ​လာန်​ဍိက်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မဝ်​သှေ​မ​ဗ္ကန်​လဝ်​ကဵု​မၞး​တံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မၞး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ကဵု​မၞး​တံ​စှ်ေ​ဒၞာဲ​ပ္ဍဲ​ရး​ဝွံ​တုဲ​ရ။ ၁၄ကောန်​သ​မ္ဘာ​မၞး​တံ၊ မၞိဟ်​သၟတ်​ဂ​မၠိုၚ်၊ တိ​ရ​စ္ဆာန်​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ရး​မဝ်​သှေ​မ​ကဵု​လ္ပာ်​ဗၟံက်​ၜဳ​ယဝ်​ဍာန်​ဒး​မံၚ်​တဴ​ရောၚ်။ ၁၅အ​တိုၚ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ မ​ကဵု​လဝ်​ဒၞာဲ ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဒဵု​ကဵု​ကျာ်​ဟွံ​ဂွံ​ကဵု​ဒၞာဲ​ပ္ဍဲ​ကော​ဒေံ​တံ​ဂှ်၊ ရး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​မၞး​တံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ကဵု​ဂှ် ဒဵု​ကဵု​ညး​တံ​ဟွံ​ဂွံ​သီ​ကေတ်​ဏီ​ဂှ်၊ သ​ရာဲ​ပၞာန်​မ​ဇၞော်​ဒြ​ဟတ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ရပ်​လွဟ်​တဲ​မ္ဂး။ ကၠောံ​အာ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကော​ဒေံ​ဂ​မၠိုၚ်​တုဲ ဒး​ဗိုၚ်​ရီု​ရောၚ်။ ဂ​လာန်​ဂှ် လ္ပ​ဝိုတ်။ ဗွဲ​ကြဴ​ဂှ် ပ္ဍဲကဵု​ရး​ဍိက်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ မဝ်​သှေ​မ​ကဵု​ပ္ဍဲ​လ္ပာ်​ၜဳ​ယဝ်​ဍာန်​တ္ၚဲ​မ​တိုန်​ဂှ် ရး​မၞး​တံ​မ​ပိုၚ်​ဂှ် က​လေၚ်​တုဲ ဂွံ​လုပ်​စ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ၁၆တေံ​ညး​တံ​ဂှ်​လေ ဆ​တဳ​လ​ပိုန်​မ​ဗ္ကန်​လဝ်​ဂှ် ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ပ​ရောၚ်။ ဒၞာဲ​ဒေ​သ​ဆ​တဳ​လ​အဲ​မ​ပ​အောဝ်​စ​ကာ​ဏာ​ဂှ် ပိုဲ​ဍိက်​တံ​အာ​ရောၚ်။ ၁၇ညံၚ်​နဲ​မ​က​လၚ်​ဂ​လာန်​မဝ်​သှေ ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​အ​ရာ​ဂှ်၊ ဂလာန်​တဳ​လ​ပိုန်​ဂှ်​လေ က​လၚ်​ရောၚ်။ ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ၊ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​တဳ​လ​အဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ညံၚ်​နဲ​မ​နွံ​မွဲ​စွံ​ကဵု​မဝ်​သှေ​ဂှ်၊ ကဵု​နွံ​မွဲ​စွံ​ကဵု​တဳ​လ​အဲ​ညိ။ ၁၈ဒ​စး​ပၟိက်​တဳ​လ​ပိုန်​တုဲ၊ ယြဴ​မၞိဟ်​ဟွံ​က​လၚ်​ဂ​လာန်​ဆ​တဳ​လ​ပိုန်​မ​ဗ္ကန်​လဝ်​ဂှ် ဒး​ကဵု​ဒုၚ်​ဂ​စိုတ်​ရောၚ်။ သာ်​ဂှ်​ဒှ်​တုဲ။ ကေတ်​ဒြ​ဟတ်​အိုတ်​ညိ။ နွံ​စိုတ်​ဗွဲ​မ​ဂံၚ်​သြာဲ​အိုတ်​ညိ သာ်​ဝွံ မ​က​လေၚ် ပ္တီ​ယဝ်​သှု​အိုတ်​ရ။