သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​မာ​လ​ခိ ၁

ဂ​လာန်​ပျး​ဒိုဟ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ကဵု ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ပ္ဍဲ​တဲ​မာ​လ​ခိ​ဂှ် မိ​ဂ္ဂး​ရောၚ်။ ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ အဲ​ဆာန်​မၞး​တံ​တုဲ​ရ။ ပ​သာ်​တဳ​လ​ပိုန်​မ​ဆာန် ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ရော သာ်​ဝွံ မၞး​တံ​သၟာန်​မ္ဂး၊ ဨ​သဝ်​ဝွံ မ​ဒှ်​ကော​ယျာ​ကောပ်​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ ယျာ​ကောပ်​ဂှ် အဲ​ဆာန်​ရ။ ဨ​သဝ်​ဂှ် အဲ​က္ဍုဟ်​တုဲ ဒဵု​ညး​မ​မံၚ်​ဂှ် အဲ​ကဵု​ဒှ်​လ​လေၚ်​ရ။ တိ​ညး​မ​ဒုၚ်​အာဲ​ကၟာဲ​ဂှ် အဲ​ပ္အပ် ကဵု ပ္ဍဲ​ကၠဵု​ကၠိၚ်​ရ သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ကောန်​ဂ​ကူ​ဨ​ဍောမ်​တံ​ဝွံ၊ ပိုဲ​ညး​တံ​ဝွံ လီု​အာ​ၜိုန်​ဒှ်​ကီု​ဒေ​သ​မ​လီု​အာ​ဂှ် ပိုဲ​ညး​တံ​က​လေၚ်​ဒက် ပ္တန်​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​တုဲ၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ညး​တံ​ဝွံ ဒက်​ပ္တန်​ၜိုန်​ဒှ်​ကီု​အဲ​ပ​လီု​ပ​လာ်​ရောၚ်။ ညး​တံ​ဂှ် ကောန်​ရး​ဒု​စ​ရိုတ်၊ ဂ​ကူ​မၞိဟ်​ပၞောတ် ကျာ်​မ​တိတ် တွဵု သာ်​ဝွံ မၞိဟ် ဂ​မၠိုၚ်​ကော်​ခဴ​ရောၚ်။ ကာ​လ​မၞး​တံ​မ​ညာတ်​တေံ​ပွ​ဂှ် ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ဇၞော်​ကဵု​ဣ​ဓိ​တြဳ​ဇှ်​မ္ၚး​ရး​ဣ​သ​ရေ​လ​ရ သာ်​ဝွံ ဟီု​အိုတ်​ရောၚ်။

ကောန်​ဝွံ မ​လေပ်​အဲ​ပ​ရဲ​မ​ရ၊ ဍိက်​ဝွံ မ​လေပ်​ဖေက်​နာဲ​ရ၊ ယဝ်​ရ​အဲ​ဒှ်​မ​သ္ဍာံ​မ္ဂး၊ မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​မ​အဲ​ပ​ရဲ အဲ​ရော။ ယဝ်​ရ​အဲ​ဒှ်​နာဲ​သ္ဍာံ​မ္ဂး၊ မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​မ​ဖေက်​ဒၟံက်​အဲ​ရော သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​မ​သၟာန်​ပ္ဍဲ​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဟွံ​ပ​မာ​န​ကဵု​နာ​မ​အဲ​တံ​ဂှ်​ရ။ ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ဝွံ ပ​သာ်​ဟွံ​ပ​မာ​န ပ္ဍဲ​နာ​မ​တဳ​လ​ပိုန် ရော သာ်​ဝွံ မၞး​တံ​သၟာန်​တုဲ၊ စ​ဏ​စ​မ​ကၠိ​ပပ်​မၞး​တံ​မ​ပ​လံၚ်​နၚ်​ပ္ဍဲ​ပၞၚ်​ယတ်​အဲ​ရ​သွံ။ ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ဝွံ ပ​သာ်​မ​ပျုတ်​ဖျေဟ်​တဳ​လ​ပိုန်​ရော သာ်​ဝွံ သၟာန်​တုဲ၊ လ္ဗံက်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ယုတ်​မာ သာ်​ဝွံ ဟိုတ်​မ​ဟီု​ဂှ် မ​ပျုတ်​ဖျေဟ်​အဲ​အိုတ်​ရ။ သတ်​မတ်​ကၠက်​ဂှ် ပူ​ဇဴ​ယတ်​မ္ဂး ဒုဟ်​နွံ​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ သတ်​ဇိုၚ်​ခေံ​ကဵု​သတ်​မ​နွံ​ယဲ​သ​ရ​ဂှ် ပူ​ဇဴ​ယတ်​မ္ဂး ဒု​ဟ်​နွံ​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ပ္ဍဲ​ကဵု​ဒ​ကိုပ်​ဍုၚ်​ဂှ် ဆက်​ကဵု​ညိ။ ဒး​ကဵု​စိုတ်​သၟီ​ရောၚ်​ဟာ။ သၟီ​ရံၚ်​မွဲ​မုက်​မၞး​တံ​ဟာ သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ လၟုတ်​ဝွံ ညံၚ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် ဂွံ​ဆာန်​ဍူ ဟံၚ်​ပြာ် ပိုဲ​ညး​တံ​ဂှ် ဒုၚ်​ဂုန်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​အိုတ်​ညိ။ ဟိုတ်​မၞး​တံ​မ​ဒုၚ်​တဲ​ဂှ် မ​ဒှ် သာ်​ဝွံ ရ။ ဒး​ရံၚ်​မုက်​မၞး​တံ​ရောၚ်​ဟာ သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ၁၀ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဂှ် မူ​ရဴ ညး​မွဲ​မ​ဂွံ​ပံက်​တ​ရၚ်​အဲ​တံ​ဂှ် ရော။ မၞး​တံ​ဝွံ ပ္ဍဲ​လ​တူ ပၞၚ်​ယတ်​အဲ​ဂှ် ဟွံ​ဒး​ပ္ဍေန် ပၟတ်​သ​မး​သ​မး​အိုတ်။ မၞး​တံ​ဂှ် အဲ​ပၟိက်​ဟွံ​မွဲ။ ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​မၞး​တံ​မ​ပ​ဂှ် အဲ​ဟွံ​ဒုၚ်​တဲ သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

၁၁နူ​ကဵု​ဒေ​သ​တ္ၚဲ​မ​တိုန်​ကဵု​ဒေ​သ​တ္ၚဲ​မ​ပၠိုတ်​အာ​ဂှ် ပ္ဍဲ​ကောန်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​တံ​ဂှ် နာ​မ​အဲ​မ​ဇၞော်​ပြဲ​ရ။ ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဒေ​သ​တံ​ဂှ် ဂ​ကူ​မြ​မောဝ်​စံၚ်​ပၟတ် ပ္ဍဲ​နာ​မ​အဲ​တုဲ၊ ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် ဂွံ​ဆက်​ဗ္ဂိန်​အိုတ်​ရောၚ်။ နာ​မ​အဲ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကောန်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ဇၞော်​ပြဲ​ရ သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ၁၂မၞး​တံ​ဝွံ၊ လ္ဗံက်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကၠိ​ပပ်​ရ။ ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​ဘော​ဇိုန်​မ​ပ္တိုန်​စွံ​လဝ်​ဂှ် ယုတ်​မာ​ရ သာ်​ဝွံ ဟိုတ်​မၞး​တံ​မ​ဟီု​ဂှ် ပျုတ်​ဖျေတ်​လ္ဗံက်​ကျာ်​အိုတ်​ရ။ ၁၃မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ မၞး​တံ​ဝွံ၊ မၚ်​မွဲ​ဝတ်​ကျာ်​တုဲ ဍောၚ်​ၜိုန်​ရ​သွံ သာ်​ဝွံ ဟီု​မ္ဂး၊ လေပ်​ဗ​ရု​ရ​မျှာၚ် မ​စော​ဒ​နာ​အိုတ်​ရ သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ သတ်​မ​ပၠံၚ်​ၜး​ကေတ်၊ သတ်​ဇိုၚ်​ခေံ။ သတ်​မ​ယဲ​သ​ရ​ဂှ် မၞး​တံ​ကေတ်​နၚ်​အိုတ်​ရ။ ပူ​ဇဴ​သ​ကာ​သာ်​ဂှ် မၞး​တံ​ကေတ်​နၚ်​အိုတ်​ရ​သွံ။ နူ​အ​ပ္ဍဲ​တဲ​မၞး​တံ​ဂှ် အဲ​ဒုၚ်​တဲ​ဟာ သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​သၟာန်​တဴ​ရ။ ၁၄စွံ​လဝ်​ဂ​တိ​သ​စ္စ​တုဲ ပ္ဍဲ​ဒ​ကံ​သဵု​ဇ​ကု​ကၟက်​နွံ​မ္ဂး လီ​စ​တုဲ၊ ညး​မ​ပူ​ဇဴ​သတ်​ဟွံ​ဍိုက်​ပေၚ်​ပ္ဍဲ​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် ကဵု​နွံ​အ​မၚ်္ဂ​လ​ရောၚ်။ အဲ​ဝွံ ဒှ်​ဨ​က​ရာတ်​မ​ဇၞော်​ပြဲ​ရ။ နာ​မ​အဲ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ဂ​ကူ​မၞိဟ် ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ် ဒှ်​ဒ​မံၚ်​မ​ဖေက်​ဒၟံက်​ရ သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။