သၠ​ပတ်​သ​မ္တီ​နေ​ဟ​မိ ၁

ဂ​လာန်​နေ​ဟ​မိ​ကောန် ဟာ​ခ​လိ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ခိ​သ​လု​သၟီ​ဇၞော် အာ​တ​ဇေ​ရာတ်​မ​ဂ​ဇံ​နန်​ၜါ​စှ်ော​သၞာံ၊ အဲ​ဝွံ ကာ​လ​မ​နွံ​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​နန်​သှု​သှာန်၊ ဒေံ​အဲ​ဟာ​န​နိ​ကဵု​မၞိဟ်​ယု​ဍ​လ္ၚဵု​တံ​ဝွံ စိုပ်​ကၠုၚ်​တုဲ၊ အဲ​ဝွံ အ​ပ္ဍဲ​ဂ​ကောံ မၞိဟ်​ယု​ဍ မ​ဒး​ဒုၚ်​သီ​ဏာ။ ပ​ရူ​ပ​ရာ​ညး​တံ မ​ဗၠး​ကၠုၚ် ကဵု​ပ​ရူ​ပ​ရာ ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​တံ​ဂှ် သၟာန်​သၟုက်​မ္ဂး၊ ညး​တံ​ဝွံ ဗၠး​နူ အ​ပ္ဍဲ​ဂ​ကောံ​မၞိဟ်​မ​ဒး​ဒုၚ်​သီ​ဏာ​ဂှ်​တုဲ၊ ညး​မ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ရး​တေံ​ဝွံ ဒ​ဒိုက်​ဒု​က္ခ အ​စော​ဒ​နာ​ဗွဲ​မ​ဇၞော်​ဒး​ဒုၚ်​အိုတ်​ရ။ ကၟာၚ်​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​လီု​လာ်​တုဲ၊ တ​ရၚ်​ဍုၚ်​လေ ပၟတ်​တူ​တုဲ အိုတ်​ရ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ဟီု​အိုတ်​ရ၊ ဂ​လာန်​တေံ​ဂှ် မိၚ်​မ္ဂး၊ လု​ကဴ​ကာ​လ​ဗွဲ​မ​လံ​အဲ​ဝွံ ဂ​ဇံ​တုဲ က​ရောတ်​က​သဝ်​လ​ရိုအ်​ယာံ​တုဲ၊ အေၚ်​ဒၟံၚ်​စ​ဏ​တုဲ ပ​တ္တ​ဏာ​မ​ဒုၚ်​ဂုန်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​နာဲ​ဘုံ​အ​ကာ​သ​မ္ဂး​ဂှ်၊ အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​နာဲ​ဘုံ​အ​ကာ​သ၊ ဇၞော်​ပြဲ​တုဲ ကျာ်​မ​ဒ​ဖေက်​ပ​ညပ်​ကျာ်​တံ​ဂှ် သ္ဍိုက်​မၠိုက်​တုဲ ပ္ဍဲ​ကဵု​ညး​မ​မၚ်​မွဲ​က​တ္တိ​က​က​ရုတ်​ဏာ​မ​ဒက်​ဂှ် ဟွံ​ပ​လီု​ကျာ်​မ​ကဵု​တန်။ ဍိက်​တဳ​လ​ဂုန်​သွက်​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​တံ၊ ဗ္တံ​တ္ၚဲ​ဟွံ​သ္ဂုတ်​အဲ​ဍိုက်​ဒုၚ်​ဂုန်​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​ကျာ်​တုဲ၊ ပိုဲ​ဍိက်​တံ​မ​ဒှ်​ကောန်​ဂ​ကူ​ဣ​သ​ရေ​လ​ဝွံ ဒုဟ်​ဂ​မၠိုၚ် မ​ဗၠး​မှာ​ရာ​အာ​ကဵု​တဳ​လ​ဂုန်​တံ​ဂှ်၊ တ​မံက်​ထ​ၜး​တုဲ ညံၚ်​ဂွံ​မိၚ်​ဂ​လာန်​ပ​တ္တ​ဏာ​ဍိက်​တဳ​လ​ဂုန်​မ​အာတ်​ဒုၚ်​ဂုန်​ဂှ်၊ လၟုဟ်​က​လၚ်​တုဲ​ရံၚ်​စံၚ်​ချိုတ်တ်​ပၠိုတ်တ်​ညိ။ အဲ​ဍိက်​ကဵု ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ အဲ​ဍိက်​တံ​ဝွံ မှာ​ရာ​အာ​တုဲ​ရ။ မှာ​ရာ​အာ​ကဵု​တဳ​လ​ဂုန်​တုဲ၊ အ​မှု​မ​ကြံ​ကြ​ဗွဲ​မ​လောန်​တံ​ဂှ် ပ​ဒး​တုဲ​ရ။ ဓဝ်​ပ​ညပ်​နဲ​ကဲ​ဥ​ပ​ဒေ​သ​ဂ​လာန်​မ​စဳ​ရေၚ်​မ​စွံ ပ္ဍဲ​ဍိက်​တဳ​လ​ဂုန် မဝ်​သှေ​တံ​ဂှ် ဟွံ​မၚ်​ဒၟံၚ် ကေတ်​ရ။ ၈-၉တဳ​လ​ဂုန်​ဝွံ၊ မၞး​တံ​ဝွံ မှာ​ရာ​အာ​မ္ဂး၊ မၞး​တံ​ဂှ် အဲ​ကဵု​ပြး​ချာဲ​ပ္ဍဲ​ဒၞာဲ​ကောန်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ရောၚ်။ က​လေၚ်​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​ဇ​ရေၚ်​အဲ​မွဲ​ဝါ​ပၠန်​တုဲ၊ ပ​ညပ်​အဲ​တံ​ဂှ် မၚ်​မွဲ​ပၠန်​မ္ဂး၊ ၜိုန်​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဗက်​ပ္တိတ် ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​မ​သ္ၚဲ​အိုတ်​သၟဝ်​ဂၠး အ​ကာ​သ​ဂှ်​လေ၊ အဲ​သီ​ကေတ်​နူ​ဒေ​သ​ဂှ်​တုဲ၊ သွက်​နာ​မ​အဲ​တန်၊ ပ​လံၚ်​နၚ်​ဒၞာဲ​ဒေ​သ အဲ​မ​ရုဲ​ကံက်​ဂှ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ၊ ဗှ်​သၞာ​ဂ​တိ​ကျာ်​မ​စွံ​လဝ်​ပ္ဍဲ​ဍိက်​တဳ​လ​ဂုန်​မဝ်​သှေ​ဂှ် ညိ။ ၁၀လၟုဟ် မ္ဂး​ဂှ်၊ ညး​တံ​ဝွံ ဍိက်​တဳ​လ​ဂုန်​မ​ရုဲ​နုက် န​ကဵု​ဣ​ဓိ​တြဳ​ဇှ်​ကဵု​တဲ​မ​ဇၞော်​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​ဂ​ကူ​မၞိဟ်​တဳ​လ​ဂုန်​ဒှ်​အိုတ်​ရ။ ၁၁အဵု​နာဲ​ညး​ကျာ်၊ ဂ​လာန်​ပ​တ္တ​ဏာ​ဍိုက်​တဳ​လ​ဂုန်​မ​ပ​ကဵု​ဂ​လာန်​ဍိက်​ဂ​မၠိုၚ်​မ​ပ​သွက်​ဂွံ အဲ​ပ​ရဲ​နာ​မ​ကျာ်​ဂှ် က​လၚ်​ညိ။ ကဵု​ပ​သေက်​ပ​သဝ်​ကဵု​ဍိက်​တဳ​လ​ဂုန်​ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ဝွံ ညိ။ ညံၚ်​ဂွံ​မု​က္ခ​ဝါ​ပ္ဍဲ​ဂ​တ​မၞိဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ် ဆာန်​နူ​ဟံၚ်​ပြာ်​ညိ သာ်​ဝွံ ဒုၚ်​ဂုန်​ရ။ ကာ​လ​ဂှ် အဲ​ဝွံ ဒှ်​ညး​မ​ရပ်​သၠိုၚ်​ဨ​က​ရာတ်​ရ။