ဖိ​လိ​ပ္ပိ​ဩ​ဝါ​ဒ ၁

ပဝ်​လု​ကဵု​တိ​မဝ်​သေဝ်​ဍိက်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​တံ​ဝွံ ပၟိၚ် ဏာ​ကဵု​ညး​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ပ္ဍဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဆ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဖိ​လိ​ပ္ပိ​သီုကဵု အ​စာ​မ​အုပ်​လ​ဒံ​သၚ်။ ကဵု​အ​စာ​ထ​ၜ​သ​ဘာ်​သၚ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​နူ​မ​အံက်​ပိုဲ​ညး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်ကဵု​နာဲ​ပိုဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ​ဂှ် တန်​ဒၟံၚ်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ အိုတ်​ညိ။ အဲ​ဝွံ ရိုဟ်​ရိုဟ်​မ​ဗှ်​သ​ဏာ​မၞး​တံ​ထိုၚ်​သး​ဂုန်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​စ​ဏး​မၞး​တံ​တုဲ။ ၄-၅ပ္ဍဲ​အဲ​မ​ရာ​ဒၞာ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ကာ​လ​နူ​တ္ၚဲ​ပ​ထ​မ​ဒဵု​ကဵု​လ​မုဟ်​န​ကဵု စိုတ်​မ​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ဂှ် ဟိုတ် နူ​မၞး​တံ​မ​ဆက်​ဆံ ကဵု​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​တုဲ အဲ​မ​လေပ်​ရာ​ဒၞာ​စ​ဏး​မၞး​တံ​ရောၚ်။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ညး​မ​ပ္တံ​ပ​ပွ​မ​ခိုဟ်​ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဒဵု​ကဵု​တ္ၚဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်။ တေံ​အ​ရာ​မ​ခိုဟ်​ဂှ် ပ္တုဲ​တဴ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အဲ​ဖျေံ​စိုတ်​တုဲ​ရ။ သာ်​ဂှ် အဲ​ဖျေံ​စိုတ်​လ္ပာ်​မၞး​တံ​ဂှ် ဒှ်​ဂပ်​ဂေါဝ်​ရောၚ်။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ မၞး​တံ​အိုတ်​သီု​ဆက်​ဆံ ကဵု​ဂုန်​အဲ​တုဲ ပ္ဍဲ​အဲ​မ​ဒုၚ်​ခ​ရေဟ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​အဲ​မ​ဒုၚ်​သက်​သဳ​လ္ပာ်​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​ဒ​မံၚ်​မ​ကဵု​ဓဝ်​ဂှ် တန်​ဒၟံၚ် ဂှ်​လေ​ကီု။ အဲ​ဗှ်​သ​ဏား​မၞး​တံ လ္အိတ်​တွဵု​ရောၚ်။ န​ကဵု​မေ​တ္တာ​က​ရုတ်​ဏာ​ယေ​သှု​ဝွံ အဲ​ဗှ်​သ​ဏာ​မၞး တံ​ဗၞတ်​မွဲ​စိ​ဂ​လိုၚ် ဂှ် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် ဒှ်​သက်​သဳ​အဲ​ရာၚ်။ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​အဲ​ရာ​ဒၞာ​စ​ဏး​မၞး​တံ​မ္ဂး​ဂှ်။ န​ကဵု​ညာန်​ပ​ညာ​မ​ကၠိုဟ်​ခၠၚ်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​ကဵု​မေ​တ္တာ ဇြ​ဟာန်​ဂှ် မၞး​တံ​တော​တက်​တုဲ။ ၁၀ပ္ဍဲ​လ္ပာ်​အ​ရာ​မ​ခိုဟ်​ပြဲ​ဖျေံ​စိုတ်​မ္ဂး ဒဵု​ကဵု​တ္ၚဲ​ခ​ရေတ်​ဒ​ဒှ် ပါ​ရ​မဳ​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​သ္ဇုၚ်​ဂွု​ဗၠး​နူ​အ​ခေါၚ်​နၚ်​ဒုဟ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ၁၁တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​တြဳ​ဇှ်​အ​နူ​ဘဴ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ပြာ​ကတ်​ဂှ် မၞး​တံ​ဝွံ န​ကဵု​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ညံၚ်​ဂွံ​ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု​သတ်​သဳ​လ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ အဲ​ရာ​ဒၞာ​စ​ဏး​မၞး​တံ​ရောၚ်။ ၁၂ကော​ဒေံ​တံ။ အ​မှု​အ​ရာ​မ​စိုပ်​ပ္ဍဲ​အဲ​ဝွံ​ဂှ်။ လောန်​နူ​ဟွံ​ဆဳ​ဒ​နာ​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ဒ​ဒှ်​မ​ဒက် ပ္တန်​ဓဝ်​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​ကဵု​မၞး​တံ​တီ​တုဲ ပၟိက်​အဲ​မ​နွံ​ရ။ ၁၃ဟိုတ်​နူ​ခ​ရေတ်​ဝွံ ဒ​ဒှ်​အဲ​မ​ဒး​ဒုၚ် ကၠေၚ်​ဒက်​ဂှ် ပ္ဍဲ​နန်​ဂှ်လေကီု။ ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဒၞာဲ​ဒေ​သ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပြာ​ကတ် တုဲ ၁၄ကော​ဒေံ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ ဟိုတ်​နူ​အဲ​မ​ဒး​ဒုၚ်​ခ​ရေဟ်​ဂှ် ဗၠး​သၠး​နူ​ကဵု​စိုတ်​သၠေဟ်​ပၟာ​တုဲ ဒ​ဒှ်​မ​ဖေက်​ဒၟံက်​ဟွံ​မွဲ​မ္ဂး န​ကဵု​စိုတ်​မ​ဂံၚ်​သြာဲ​ပ္ဍဲ​တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ။ ဂ​လာန် ကျာ်​ဝွံ​ဂှ် ဂံၚ်​ဟီု​တွံ​အိုတ်​ရ။ ၁၅မၞိဟ်​လ္ၚဵု​တံ​ဝွံ န​ကဵု​စိုတ်​စောန်​ဒ​မြဴ​က​ယျာန်​ဓ​ဝါတ်​ဂှ် ဟီု​တွံ​ဓဝ်​ခ​ရေတ်​အိုတ်​ရ။ လ္ၚဵု​တံ​ဝွံ န​ကဵု​စိုတ်​မေ​တ္တာ​ဂှ် ဟီု​တွံ​အိုတ်​ရ။ ၁၆အဲ​ဝွံ သွက်​ဂွံ​ထ​ၜ​သ​ဘာ်​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ဒ​ဒှ်​မ​ဒုၚ်​ပ္တိုန်​လဝ်​ဒၞာဲ​ဂှ်။ ညး​တံ​ဝွံ တီ​မ္ဂး န​ကဵု​စိုတ်​မေ​တ္တာ​ဂှ် ဟီု​တွံ​ဓဝ်​ခ​ရေတ်​အိုတ်​ရ။ ၁၇ညး​မွဲ​ရဲ​တံ​ဂှ်​လေ ဟွံ​မွဲ​ကဵု​စိုတ်​သ္ဇုၚ်​ဂွု​တုဲ ပ္ဍဲ​လ​တူ​အဲ​မ​ဒး​ဒုၚ်​ခ​ရေဟ်​ဂှ် သၟိက်​ဂွံ​တၚ်​ထပ်​ဒ​ဒိုက်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ မ​နွံ​က​သပ်​တုဲ။ န​ကဵု​စိုတ်​သၟိက်​ဂွံ​သေက်​ဇဵု​ဂှ် ဟီု​တွံ​ဓဝ်​ခ​ရေတ်​အိုတ်​ရ။ ၁၈ဒှ်​သာ်​ဂှ်​တုဲ ပ​သာ်​ရော​မ္ဂး​ဂှ်။ န​ကဵု​စိုတ်​ပၞုက်​ဗ္ဒန်​ကဵု​ဒှ်။ န​ကဵု​သ​စ္စ​ကဵု​ဒှ်။ သာ်​ဝွံ မွဲ​မွဲ​မ​ဟီု​တွံ​ဓဝ်​ခ​ရေတ်​မ္ဂး လ​မုဟ်​ဝွံ အဲ​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ရ။ ကြဴ​ဂှ်​လေ အဲ​အိုဟ်​တၟိုဟ်​ရောၚ်။ ၁၉-၂၀မူ​ဟိုတ်​ရော​မ္ဂး​ဂှ်။ ပ္ဍဲ​အဲ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ဖေက်​ဂွ​ဟွံ​မွဲ။ ဒ​ဒှ်​မ​ဂံၚ်​သြာဲ​ဂှ် ဍိုက်​ပေၚ်​တုဲ ပ္ဍဲ​လ​မျီု​မ​ဂျိုၚ်​ကဵု​ဒှ်။ ပ္ဍဲ​မ​ချိုတ်​ကဵု​ဒှ်။ ပ္ဍဲ​ဇ​ကု​ကာ​ယျ​အဲ​ဂှ် လ္အိတ်​တွဵု​ဟွံ​သ္ဂုတ်​ညံၚ်​ဂုန်​စ​ရာဲ​ခ​ရေတ်​ဂွံ​ပြာ​ကတ်။ အ​တိုၚ်​အဲ​မ​ရံၚ်​လၟဳ​ဇၞော်​ကဵု​ဒြ​ဟတ်​ဂှ် ဗှ်​သ​ဏာ​မ္ဂး။ ဟိုတ်​နူ​မၞး​တံ​ရာ​ဒၞာ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဟိုတ်​နူ​ဝိ​ညာန်​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​မ​ထ​ၜ​သ​ဘာ်​အဲ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ် သာ်​ဝွံ​ဂှ် ဒှ်​ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​အဲ​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ အဲ​တီ​ရ။ ၂၁အ​ရာ​အဲ​မ​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​ဂှ် ခ​ရေတ်​ရ။ ချိုတ်​မ္ဂး​ဂှ် ဒှ်​ဒ​တုဲ​ကၟဝ်​ရောၚ်။ ၂၂ပ္ဍဲ​ဇ​ကု​ကာ​ယျ​ဝွံ အဲ​ဂျိုၚ်​မ္ဂး အ​ရာ​ဝွံ​ဂှ် ဒှ်​ဖဵု​ဒ္ဂေတ်​အဲ​ရောၚ်။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ မူ​အ​ရာ​အဲ ဂွံ​ရုဲ​ကံက်​ဂှ် အဲ​ဟွံ​တီ။ ၂၃ပ္ဍဲ​အ​ကြာ​ၜါ​ဂှ် အဲ​က္ဍန်​ဂြက်​မံၚ်​ရ။ ချိုတ်​တုဲ သၟိက်​ဂွံ​စိုပ်​ထာန်​ခ​ရေတ်​ဂှ် ပၟိက်​အဲ​နွံ​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ အ​ရာ​ဝွံ​ဂှ် ဒှ်​ပြဲ​လောန်​ရ။ ၂၄ၜိုန်​ဂှ်​လေ အဲ​ဂွံ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဇ​ကု​ကာ​ယျ​မ္ဂး ပ္ဍဲ​မၞး​တံ​ဂှ် ဒှ်​ဖဵု​ဇၞော်​ဗွဲ​မ​လောန် ရောၚ်။ ၂၅သာ်​ဂှ် ပ္တေဟ်​တုဲ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​မၞး​တံ တော​တက်​ပ္ဍဲ​ဒ​ဒှ်​မ​အိုဟ်​တၟိုဟ် မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ၂၆ဟိုတ်​နူ​အဲ​ကၠုၚ်​ထာန်​မၞး​တံ​ပၠန် ဂှ်​တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​မၞး​တံ​သ္အဵု​သ္အာ်​ပ္ဍဲ​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​စ​ဏး​အဲ​ဂှ်​လေ​ကီု။ အဲ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဇ​ကု​ကာ​ယျ​တုဲ ဂွံ​မံၚ်​ကေံာ​ကု​မၞး​တံ​မွဲ​စွံ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အဲ​တီ​ရ။

၂၇အဲ​ကၠုၚ်​တုဲ ညာတ်​မုက်​မၞး​တံ​ပၠန်​ကဵု​ဒှ်။ သ္ဍး​သြာဲ​နူ​မၞး​တံ ကဵု​ဒှ်။ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ် မၞး​တံ​ပ္ဍဲ​အ​ရာ​မွဲ​မွဲ ဟွံ​ဖေက်​သတ်​တြု။ ဒ​ဒှ်​မ​ဗိုန်​ဂၠိ​တန်​ကြန်​ပ္ဍဲ​ဝိ​ညာန်​မွဲ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​မၞး တံ​န​ကဵု​ပၟိက်​စိုတ်​မွဲ​ဂှ် ကၠေံ​စိုတ်​စ​ဏး​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ညံၚ်​အဲ​ဂွံ​မိၚ်။ အ​တိုၚ်​မ​ကြိုက်​ကဵု​ဓဝ်​ဨ​ဝံၚ်​ဂေ​လိ​ခ​ရေတ်​ဝွံ​ဂှ် ဒ္ဂေတ်​မံၚ်​အိုတ်​ရ။ ၂၈ဒ​တိတ်​ဒ​ဒှ်​ပ္ဍဲ​အ​ရာ​မွဲ​မွဲ​မၞး​တံ​ဟွံ​ဖေက်​သတ်​တြု​ဂှ် ပ္ဍဲ​လ္ပာ်​သတ်​တြု​ဝွံ ဒှ်​လ​က္သန်​လီု​လာ်​ရောၚ်။ ပ္ဍဲ​လ္ပာ်​မၞး တံ န​ကဵု​ဂုန် ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ​ဂှ် ဂွံ​ဒှ် လ​က္သန်​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​ရောၚ်။ ၂၉အ​တိုၚ်း​မၞး​တံ​ညာတ်​ကၠာ​ဂှ်​လေ​ကီု။ အ​တိုၚ်​မ​မိၚ်​လ​မုဟ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ၃၀ညံၚ်​နဲ​အဲ​မ​ဒုၚ်​ဗ​တိုက်​ဗ​တုန်​တုဲ ညံၚ်​နဲ​သာ်​ဂှ် မၞး​တံ​ဒး​ဒုၚ်​ဗ​တိုက်​ဗ​တုန်​အိုတ်​ရောၚ်။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဝေၚ်​နူ​အ​ခေါၚ်​ဂွံ​ပ္တေဟ်​ခ​ရေတ်။ အ​ခေါၚ်​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​သွက်​ခ​ရေတ်​ဝွံ န​ကဵု​ဂုန်​ကျာ်​ဂှ် မၞး​တံ​ဂွံ​အိုတ်​တုဲ​ရ။