သၠ​ပတ်​ဆာ​လာမ် ၁

ပ္ဍဲ​က္သပ်​ဂ​နန်​မၞိဟ်​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​တံ​ဂှ် ဟွံ​လန်​ဂ​ၚေၚ်၊ ပ္ဍဲ​ဂၠံၚ်​မၞိဟ်​သၟာ်​တံ​ဂှ် ဟွံ​ဒ​တဴ​ဟွံ​မံၚ်၊ ပ္ဍဲ​ဂ​ကောံ​မၞိဟ်​ဟွံ​ပ​မာ​န​တံ​ဂှ် ဟွံ​ဂ​ဇံ၊ ပ​လ​ဟိၚ်​စိုတ်​ပ္ဍဲ​ဓဝ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ဓဝ်​ဂှ် ညး​မ​လေပ်​စၚ်​ခြၚ်​ဗ္စာ​ရ​ဏာ​ဗ္တံ​တ္ၚဲ​ဂှ် နွံ​ကဵု​မၚ်္ဂ​လ​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ တေံ​မၞိဟ်​ဝွံ တုပ်​ညံၚ်​ကဵု တၞံ​ဆု​တဵု​လဝ်​ပ္ဍဲ​ဇိုၚ်​ၜဳ​မ္ဂး၊ စိုပ်​အ​ခိၚ်​အ​ခါ မ​သတ်​ဂှ် သတ်​တုဲ၊ တ​ဏး​ဟွံ​လေပ်​ဇြ​သ္ကဟ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ဆ​မ​ပ​တံ​ဂှ် စိုပ်​ဒ​တုဲ​ရောၚ်။

မၞိဟ်​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​တံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ညံၚ်​သာ်​ဂှ် ဟွံ​သေၚ်။ တုပ်​ညံၚ်​ကဵု​သ္ကာံ​ကျာ​ပိုက်​တုဲ သွဝ်​အာ​ဂှ်​ရ။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ၊ ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ကျာ်​မ​ဒ​ကုတ်​သၞောဝ်​ဂှ် မၞိဟ်​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​တံ​ဝွံ ဟွံ​ဂွံ​တန်​ဟွံ​ဂွံ မံၚ်​အိုတ်။ ပ္ဍဲ​ကဵု​သ္ကံ​သွး​ညး​မ​သ္တပ်​လ​ဂူ​တံ​ဂှ် မၞိဟ်​သၟာ်​တံ​ဝွံ ဟွံ​ဂွံ​လုပ်​အိုတ်။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဂၠံၚ်​ညး​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ​တံ​ဂှ် ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တီ​ညာတ်​တဴ​ရ။ ဂၠံၚ်​မၞိဟ်​ဟွံ​ဓဝ်​သၟတ်​တံ​ဂှ် ဒး​စိုပ်​ဒ​ဒှ်​မ​ဟုံ​မှာ​ရောၚ်။