တိ​တု​ဩ​ဝါ​ဒ ၁

ဍိက်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်။ က​လုတ်​ယေ​သှု ခ​ရေတ်​အဲ​ပဝ်​လု​ဝွံ သွက် ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​မၞိဟ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် မ​ရုဲ​ကံက်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ သွက်​ဒ​ဒှ်​မ​ဒုၚ်​လ​ယိုၚ်​ပ္ဍဲ​လ္ပာ်​ဓဝ်​သ​မ္မာ​အ​တိုၚ်​မ​လ​ဟိၚ်​စိုတ်​ပ္ဍဲ​ဝတ်​ကျာ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ္ဍဲ​ဒ​ဒှ်​မ​ရံၚ်​လၟဳ​လ​မျီု​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ ဂ​လာန် မု​သာ ဟွံ​မွဲ​တုဲ ကၠာ​ဟွံ​စိုပ်​ကပ်​ကာ​လ​ကၠာ​တေံ​ဂှ် စွံ​လဝ် ဂ​တိ​မ္ဂး။ ပ္ဍဲ​ပ​ယာံ​မ​ဒး​ရး​ဂ​တိ​တဳ​လ​ပိုန်​ပြာ​ကတ်​တုဲ။ အ​ခေါၚ်​ဒ​ဒှ်​မ​တွံ​ဓဝ်​အ​တိုၚ် အ​သံ​နာဲ​မ​ဟံၚ်​ပြာ်​ပိုဲ​ညး​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​ဝွံ​ဂှ် ပ္အပ်​ကဵု​ပ္ဍဲ​အဲ​တုဲ။ အဲ​ပဝ်​လု​ဝွံ ပၟိၚ်​ဏာ​ကဵု​တိ​တု​ကောန်​အဲ​မ​သ္ဍာံ​သၟတ်​ပ္ဍဲ​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​မ​ဆေၚ်​ကဵု​ဇၟာပ်​မၞိဟ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဂုန်​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​နူ​မ​အံက်​ပိုဲ​ညးကျာ်ဂမျိုၚ်ကဵုနာဲမဟံၚ်ပြာ်ပိုဲညး​ယေ​သှု​ခ​ရေတ်​ဝွံ​ဂှ် ကဵု​တန်​ပ္ဍဲ​မၞး​ညိ။

အ​တိုၚ်​အဲ​မ​ဗ​ကန်​လဝ်​ကဵု​မၞး​ဆ​ဟွံ​ဍိုက်​ပေၚ်​ဏီ​ဂှ် ပြု​ပြေၚ်​တုဲ တၞဟ်​န​သၟိက်​ကဵု​ပ္တိုန်​လဝ်​ဒၞာဲ​အ​စာ​မ​အုပ်​လ​ဒံ​သၚ်​ပ္ဍဲ​ဇၟာပ်​ဍုၚ်​ကွာန်​တံ​ဂှ် အဲ​စွံ​လဝ် မၞး​ပ္ဍဲ​လ္ကံ​ကြဳ​တဳ​ရ။ မၞိဟ်​မ​ဗၠး​နူ အ​ခေါၚ်​နၚ်​ဒုဟ်။ မၞိဟ်​မ​နွံ​ကဵု​ဗြဴ​ဆ​မွဲ။ မၞိဟ်​မ​နွံ​ကဵု​ကောန်​မ​ပ္တေဟ်။ ပ္ဍဲ​ပွ​မ​ခ​လိုၚ်​လောန်​ပ္ဍဲ​ကာ​မ​ဂုန်​ကဵု​ဒှ်။ ပ္ဍဲ​ပွ​ဟွံ​က​လၚ်​ဂ​လာန်​မိ​မ​ကဵု​ဒှ်။ မၞိဟ်​မ​နွံ​ကောန်​ဟွံ​ဒး​ဒုၚ်​နၚ်​ဒုဟ်​ဂှ် ဂပ်​ဂေါဝ်​ပ္တိုန်​ဒၞာဲ​ရောၚ်။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ညး​မ​အုပ်​လ​ဒံ​သၚ်​တံ​ဝွံ ညံၚ်​နဲ​ဇ​မၞော်​ဗာန်​ဒါ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​နူ​အ​ခေါၚ်​မ​နၚ်​ဒုဟ်​ဂှ် ဒး​ဒှ်​ညး မ​ဗၠး​သၠး​ရောၚ်။ မၞိဟ်​မ​လေပ်​ဗက်​အ​တိုၚ်​ပၟိက်​ဇ​ကု။ မၞိဟ်​စိုတ်​မ​ဂၠေံ။ မၞိဟ်​မ​လေပ်​လ​ဟိၚ်​စိုတ်​ကဵု​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်။ မၞိဟ်​မ​တက်​ဂ​ဗး​ညး​တၞဟ်​သ္အာၚ်။ မၞိဟ်​မ​မက်​မတ်​ကဵု​ပိုန်​ဒြပ်​ဟွံ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် ဟွံ​ဂွံ​ဒှ်။ မၞိဟ်​မ​လေပ်​ပ​ဝတ်​တၟုဲ​ညး​မ​ဒက်​မိတ်​ကဵု​တ​လ​ပ​ညာ။ မၞိဟ်​မ​မၚ်​မွဲ​အိန်​ရဳ။ ညး​မ​သ္တပ်​လ္ဂူ။ ညး​မ​သ္အး​ဇ္ၚး။ ညး​မ​ပ​လိုတ်​ကၠေံ​ကာ​မ​ဂုန်​ဂှ် ဒး​ဒှ်​ရောၚ်။ န​ကဵု​ဩ​ဝါ​ဒ​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဒ​ဒှ်​မ​က္သေံ​ကၟဝ်​ပ္အောဝ်​လဴ​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဂ​လာန်​ညး​မ​က​ယျာန် ဓ​ဝါတ်​တံ​ဂှ်။ ဒ​ဒှ်​မ​ခၠေ​သဟ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ညံၚ်​ဂွံ​ပ​မာန်​ဂှ်။ ဂ​လာန်​သ​စ္စ​တဳ​လ​ပိုန် န​ကဵု​ဇ​ကု​ဗ္တောန်​တုဲ ညး​မ​ဖျုၚ်​စိုတ်​ဗိုန်​ဇၟံ​ဂှ် ဒး​ဒှ်​ရောၚ်။ ၁၀ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်။ ဟွံ​က​လၚ်​မ္ဂး က​လာန်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဟိုတ်​ဖဵု​ဂှ် ဟီု​တုဲ။ ညး​မ​လေပ်​လှေံ​စ​ဂှ် နွံ​ဗွဲ​မ​ဂၠိုၚ်​အိုတ်​ရ။ ပ္ဍဲ​ညး​မ​ဒုၚ်​မၚ်္ဂ​လ​ရေက်​တ​ဏုၚ်​သၞာံ​တံ​ဂှ်​လေ နွံ​ဗွဲ​မ​လောန်​အိုတ်​ရ။ ၁၁ပါၚ်​ညး​တံ​ဂှ် ဒး​ကၟာတ်​ရောၚ်။ မၞိဟ်​တံ​ဝွံ ပိုန် ဒြပ်​ဟွံ​သ္အး​ဇ္ၚး​ဂှ် မက်​မတ်​မ္ဂး ဩ​ဝါ​ဒ​ဟွံ​ဂပ်​ဂေါဝ်​ကဵု​ဂှ် ကဵု​တုဲ အ​လုံ မွဲ​သ္ၚိ​ကၟိန်​ဂှ် မ​လေပ်​ဗ္ကပ်​ဂ​တး​အိုတ်​ရ။ ၁၂မွဲ​ဂ​ကောံ​ကဵု​ညး​တံ​ဂှ် ဂ​ကူ​ဝေါၚ်​သ​မွဲ​စွံ။ အ​စာ​ပ​ရော​ဗက်​မွဲ​ဂှ်။ မၞိဟ်​ကြဳ​တိ​တံ​ဝွံ ညး​မ​ဟီု​ဂ​လာန်​မု​သာ​လ္အိတ်​တွဵု။ သ​ရာဲ​ကြံ​ကြ။ မၞိဟ်​စ​ဟွံ​လေပ်​ဖဲ​ဂှ် မ​ဂွံ​ဒှ်​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၃-၁၄သက်​သဳ​ဂှ် သ္ဍာံ​သၟတ်​ရ။ ဟိုတ်​ဂှ်​ရ။ ညး​တံ​ဝွံ ဂ​လာန်​ယု​ဍ​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ဟိုတ်​ဖဵု​ဂှ်​လေ​ကီု။ ပ​ညပ်​မၞိဟ်​မ​ပါဲ​ဝေၚ်​ဓဝ်​သ္ဍာံ​သၟတ်​ဂှ်​လေ​ကီု။ ဟွံ​ပ​မာ​န​တုဲ။ ပ္ဍဲ​ဒ​ဒှ်​မ​ပ္တေဟ်​ညံၚ်​ဂွံ​ထတ်​စောံ​ဂှ်။ ပ္ဍဲ​ညး​တံ​ဝွံ နၚ်​ဒုဟ်​တုဲ ကဵု​သ​တိ​ဝေတ်​ဗ္တောန်​ကွေံ​ကွေံ​ရ။ ၁၅ပ္ဍဲ​ညး​မ​သ္အး​ဇ္ၚး​တံ​ဂှ် ဇၟာပ်​အ​ရာ​တံ​ဝွံ မ​ဒှ်​သ္အး​ဇ္ၚး​အိုတ် ရ။ ပ္ဍဲ​ညး​မ​ကၠိ​ပပ်။ မၞိဟ်​ဟွံ​ပ္တေဟ်​တံ​ဂှ် ဆ​ဗၞတ်​အ​ရာ​မွဲ​မွဲ​ဂှ် ဟွံ​သ္အး​ဇ္ၚး။ ကောန်​စိုတ်​ညး​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု။ စိုတ်​မ​တီ​ဒုဟ်​ဖဵု​ဇ​ကုဂှ်လေကီု ကၠိ​ပပ်​တုဲ​ရ။ ၁၆ညး​တံ​ဝွံ ပိုဲ​ညး​တီ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ် ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဒုၚ်​ပါၚ်​တုဲ။ န​ကဵု​ဒ္ဂေတ်​ဂှ် ပါဲ​ဝေၚ်​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​အိုတ်​ရ။ မၞိဟ်​ဒ​မံၚ်​မ​ဒး​က္ဍုဟ်​မၠေံ။ မၞိဟ်​ဟွံ​က​လၚ်။ ပွ​မ​ခိုဟ်​ဆ​ဗၞတ်​မွဲ​မွဲ​ညံၚ်​ဂွံ​ပ​ဂှ် ဒှ်​မၞိဟ်​ဟွံ​မွဲ​ကဵု​ညာန်​အိုတ်​ရ။