သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ဇာ​ခ​ရိ ၁

ပ္ဍဲ​သၟီ​ဇၞော်​ဍာ​ရိ​မ​ဂ​ဇံ​နန်​ၜါ​သၞာံ၊ ပ္ဍဲ​ဂိ​တု​အ​တ္တ​မ၊ ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ကၠုၚ်​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ပ​ရဝ်​ဖေတ်​ဇာ​ခ​ရိ​ကောန်​ၜါ​ရ​ခိ​ကောန်​ဣ​ဒေါ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ပၞောတ်​တိတ်​ပ္ဍဲ​ဇု​ဇ​ဗဴ​လ​မၞး​တံ ဂ​မၠိုၚ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ ၜိုန်​ဂှ်​လေ၊ အ​သံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ကဵု​ညး​တံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ က​လေၚ်​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​ထာန်​အဲ​အိုတ် သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​မ​ဖျေံ​အ​သံ​ရ။ အဲ​တုန်​လေ၊ က​လေၚ်​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​ထာန်​မၞး​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ပ​ရဝ်​ဖေတ်​ကိုပ်​ကၠာ​တံ​ဝွံ၊ နူ​ကဵု​ဂၠံၚ်​မၞး​ဟွံ​ခိုဟ်​ဂ​မၠိုၚ်​ဂှ် လၟုဟ်​ဝွံ ပါဲ​ဝေၚ်​အိုတ် သာ်​ဝွံ ဟီု​တုဲ ၜိုန်​မ​လ​လောၚ်​က​မြဴ​အ​သံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​ဟွံ​ပၚ်​မိၚ်၊ ညံၚ်​နဲ​ဇု​ဇ​ဗဴ​လ​မၞး​တံ​ဂ​မၠိုၚ်​ဟွံ​က​လၚ်​ဂှ် လ္ပ​ပ​အိုတ် သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ဇု​ဇ​ဗဴ​လ​မၞး​တံ​ဂ​မၠိုၚ်​မူ​ဒေ​သ​မ​နွံ​ရော။ ပ​ရဝ်​ဖေတ်​တံ​ဝွံ လ​မိုန်​ကာ​လ​မ​လေပ်​ဂျိုၚ်​လ​မျီု​အိုတ်​ဟာ။ ဂ​လာန်​ပ​ညပ်​အဲ​မ​ဗ္ကန်​လဝ်​ပ္ဍဲ​ပ​ရဝ်​ဖေတ်​ဍိက် အဲ​ဂ​မၠိုၚ်​တံ​ဝွံ ဂ​တာပ်​ဇု​ဇ​ဗဴ​လ မၞး​တံ​ဂ​မၠိုၚ်​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ။ ညး​တံ​ဝွံ ဂွံ​သ​တိ​တုဲ၊ အ​တိုၚ်​ပွ​ပိုဲ​ညး​မ​ပ၊ ဒ္ဂေတ်​မ​ဒ္ဂေတ်၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကျာ်​ဂ​မျိုၚ်​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​စဳ​ရေၚ်​ပ္ဍဲ​ပိုဲ​ညး​ရောၚ် သာ်​ဝွံ အ​တိုၚ်​က​သပ်​ကျာ်​မ​နွံ​ဂှ် စဳ​ရေၚ်​တုဲ​ရ သာ်​ဝွံ မ​ဟီု​အိုတ်​ဟွံ​သေၚ်​ဟာ သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​လဝ်​ရ။

ပ္ဍဲ​သၟီ​ဇၞော်​ဍာ​ရိ​မ​ဂ​ဇံ​နန်​ၜါ​သၞာံ၊ ပ္ဍဲ​ဂိ​တု​မ​ရ​နုက်​စှ်​မွဲ​မ​တွံ​ဂး​ဂိ​တု သှေ​ၜါတ်​ၜါ​စှ်ော​ပန်​တ္ၚဲ၊ ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကၠုၚ်​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ပ​ရဝ်​ဖေတ်​ဇာ​ခ​ရိ​ကောန်​ဣ​ဒေါ​တုဲ၊ ရု​ပ္ပါ​ရီု​မ​ဂွံ​မိၚ်​ပ္ဍဲ​ပ​ယာံ​ဗ္တံ​မ္ဂး​ဂှ်၊ မၞိဟ်​ဍိုက်​ချေံ​ဗ္ကေတ်​မွဲ​တ​လ​ပြာ​ကတ်​တုဲ ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​မု​ရ​တု​မ​နွံ ပ္ဍဲ​ခ​လံက်​ဂှ် ဒ​တဴ​ဒၟံၚ်​ရ။ ပ္ဍဲ​လက်​က​ရဴ​ညး​ချေံ​ဗ္ကေတ်၊ ချေံ​ချဳု၊ ချေံ​ဗု​ဂ​မၠိုၚ်​နွံ​ဒၟံၚ်​ရ။ အဲ​ဝွံ​လေ ယွံ​တ​လ​အဲ၊ ညး​တံ​ဝွံ ညး​ဂှ် ရော သာ်​ဝွံ ကာ​လ​အဲ​သၟာန်​ဂှ်၊ က​လုတ်​အ​ကာ​သ​မ​ဟီု​အ​ရေဝ်​ကဵု​အဲ​ဂှ်၊ ညး​တံ​ဝွံ ဒ​ဒှ်​မ​ဒှ်​ညး​ဂှ် အဲ​ထ​ၜး​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​တုဲ​မ္ဂး၊ ၁၀မၞိဟ်​မ​ဒ​တဴ​ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​ဓု​ရ​တု​ဝွံ၊ ညး​တံ​ဝွံ တၞံ​န​သၟိက်​ဂွံ​လန်​ဂ​ၚေၚ်​ပ္ဍဲ​တိ​ဇၞော်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဒေ​သ​တံ​ဂှ် ဒှ်​ညး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​စ​ကာ​ဗ​လး​နၚ်​ရ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ဟီု​ရ။ ၁၁တေံ​ညး​တံ​ဂှ်​လေ၊ ပိုဲ​ဍိက်​တံ​ဝွံ ဂ​ၚေၚ်​အာ​ပ္ဍဲ​တိ​ဇၞော်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဒေ​သ​တုဲ​ရ။ အ​လုံ​မွဲ​တိ​ဇၞော်​ဂ​ဗုတ်​ဟွံ​မွဲ​ရ။ နွံ​တဴ​ဗွဲ​မ​သ္ၚိတ်​ဇြ​ရ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ပ​တီ​ကဵု​က​လုတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ဒ​တဴ​မံၚ်​ပ္ဍဲ​ဂြိုပ်​မု​ရ​တု​ဂှ် အိုတ်​ရ။

၁၂မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ က​လုတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ၊ အဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​တဳ​လ​ဂုန်​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ကဵု​ဍုၚ်​ယု​ဍ​ဂ​မၠိုၚ်​ပၞောတ်​တဳ​လ​အဲ​မ​တိတ်​လု​ကဴ​ထ​ပှ်​စှ်ော​သၞာံ​မွဲ​စိ​လ​လံ​ဟွံ ဆာန်​ဍူ​တုဲ မ​မံၚ်​ရော သာ်​ဝွံ ကာ​လ​မ​သၟာန်​ပ္တီ​ဂှ်၊ ၁၃ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ပ္ဍဲ​ကဵု​က​လုတ်​အ​ကာ​သ​မ​ဟီု​အ​ရေဝ်​ကဵု​အဲ​ဂှ် န​ကဵု​ဂ​လာန်​မ​ခိုဟ်​ဂ​လာန်​မ​ကဵု​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​ဂှ် က​လေၚ်​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ၁၄က​လုတ်​အ​ကာ​သ​မ​ဟီု​အ​ရေဝ်​ကဵု​အဲ​ဂှ်၊ ဟီု​အ​သံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​တုဲ လ​လောၚ်​က​မြဴ​မ္ဂး​ဂှ် အဲ​ဝွံ သွက်​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ကဵု​ဒဵု​ဇိ​အောန်​စိုတ်​ဇၞော် ကဵု​ဒြ​ဟတ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ ၁၅ပ္ဍဲ​ကဵု​ကောန်​ဂ​ကူ​တၞဟ်​သ္အာၚ် မ​မံၚ်​တဴ​ဗွဲ​မ​သ္ၚိတ်​ဇြ​ပၞောတ်​တိတ်​ဗွဲ​မ​လောန်​ရ။ ဟိုတ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ကာ​လ​ပၞောတ်​အဲ​အောန် အောန်​မ​တိတ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​တေံ​ဂှ် ညး​တံ​ဗိုၚ်​တုဲ မ​ပ​ယဲ​ခ​ရ​အိုတ်​ရ။ ၁၆ဟိုတ်​ဂှ်​ရ၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ် န​ကဵု​စိုတ်​သၟိက်​ဂွံ​ပ​ဂုန်​ဂှ် အဲ​က​လေၚ်​ကၠုၚ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​တုဲ​ရ။ ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဝွံ ဒး​ဒက်​ပ္တန်​သ္ၚိ​အဲ​ရောၚ်။ ဒး​ၜတ်​ကေတ်​ဂ​အာၚ်​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​မ​ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။ ၁၇မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ ဟီု​အ​သံ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တ​လ​ဗဵု​လ​ဗး​အ​ကာ​သ​တုဲ လ​လောၚ်​က​မြဴ​မ္ဂး​ဂှ်၊ ဍုၚ်​ကွာန်​အဲ​တံ​ဝွံ ပြး​ချာဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ် ဒေ​သ​တုဲ ဂီု​ကၠီု​တိုန်​ရောၚ်။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ကောန်​ဒဵု ဇိ​အောန်​တံ​ဂှ် ကဵု​ၜိုဟ်​သြိုဟ်​ရောၚ်။ ကောန်​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​တံ​ဂှ် ရုဲ​ကံက်​တုဲ ဝဳ​ပ​ရာ​ရောၚ် သာ်​ဝွံ ဟီု​ပၟိၚ်​ရ။

၁၈-၁၉မွဲ​ဝါ​ပၠန်၊ အဲ​လၟဳ​ရံၚ်​တုဲ ညာတ်​ဒြၚ်​ပန်​ရ။ ပ္ဍဲ​ကဵု​က​လုတ်​အ​ကာ​သ​မ​ဟီု​အ​ရေဝ်​ကဵု​အဲ​ဂှ်​လေ၊ တေံ​ဒြၚ်​တံ​ဂှ် ပ​သာ်​ရော သာ်​ဝွံ ကာ​လ​အဲ​မ​သၟာန်​ဂှ်၊ တေံ​ဒြၚ်​တံ​ဝွံ ဒှ်​ဒြၚ်​မ​ကဵု​ရး​ယု​ဍ၊ ရး​ဣ​သ​ရေ​လ၊ ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ပြး​ချာဲ​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဒေ​သ​ရ သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ဟီု​ရ။ ၂၀ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​တုန်​လေ၊ သ​မာ​ကွတ်​ပန်​တ​လ​တံ​ဂှ် ထ​ၜး​တဴ​ရ။ ၂၁အဲ​ဂှ်​လေ၊ ညး​တံ​ဝွံ မူ​ပွ​မ​ကၠုၚ်​ပ​ညိ​ရော သာ်​ဝွံ ကာ​လ​မ​သၟာန်​ဂှ်၊ က​လုတ်​အ​ကာ​သ​ဝွံ၊ တေံ​ဒြၚ်​တံ​ဝွံ ဒဵု​ကဵု​မူ​ရဴ​ညး​မွဲ​ဟွံ​ဂံၚ်​လၟဳ​ရံၚ်​ဂှ် မ​ဒှ်​ဒြၚ်​မ​ကဵု​ကောန်​ရး​ယု​ဍ​ပြး​ချာဲ​အိုတ်​ရ။ တေံ​သ​မာ​ကွတ်​တံ​ဝွံ ဘ​ဗ​လ​ဒြၚ်​မ​ဗ​တိုက်​ညံၚ်​ဂွံ​ကဵု​ကောန်​ရး ယု​ဍ​ပြး​ချာဲ​တုဲ၊ ဒှ်​ညး​မ​ဖျဝ်​ဖျေံ​ဒြၚ်​ဂ​ကူ ညး​တၞဟ်​သ္အာၚ်​အိုတ်​ရောၚ် သာ်​ဝွံ က​လေၚ်​ဟီု​ရ။