သၠ​ပတ်​အ​နာ​ဂ​တ္တိ​ဇေ​ဖ​နိ ၁

ပ္ဍဲ​လက်​ထက်​သၟီ​ယဝ်​သှိ ကောန်​အာ​မောန်​ဨ​က​ရာတ်​ယု​ဍ၊ ဂ​လာန်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ကၠုၚ်​စိုပ်​ပ္ဍဲ​ဇေ​ဖ​နိ​ကောန်​ကု​သှိ​ကောန်​ဂေ​ဍ​လိ​ကောန်​အာ​မ​ရိ​ကောန်​ဟိ​ဇ​ကိ​မ္ဂး​ဂှ်၊ အ​ရာ​ဆ​မ​နွံ​အ​လုံ​ပ္ဍဲ​မွဲ​ရး​တေံ​ဂှ် အဲ​ပါဲ​စ​လး​ကၠေံ​အိုတ်​သ္အး​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​တဴ​ရ။ မၞိဟ်​ကဵု​တိ​ရ​စ္ဆာန်​တံ​ဂှ် အဲ​ပါဲ​စ​လး​ကၠေံ​ရောၚ်။ ဂ​စေံ​ပ္ဍဲ​အ​ကာ​သ ကဵု​က​ပ္ဍဲ​ၜဳ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဒ​ဒှ်​မ​ကဵု​လောတ်​စှ်ေ​ကောံ​ကု​မၞိဟ်​သၟာ်​တံ​မွဲ​စွံ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​အဲ​ပါဲ​စ​လး​ကၠေံ​ရောၚ်။ သ​တ္တံ​ဂ​မၠိုၚ်​ဆ​မ​နွံ​ပ္ဍဲ​ဂၠး​တိ​တံ​ဂှ် အဲ​ပါဲ​စ​လး​ကၠေံ​ရောၚ်။ သာ်​ဝွံ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​လဝ်​ရ။ ညး​ရး​ယု​ဍ​ကောန်​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် အဲ​ဗ္တိုက်​တုဲ၊ ပ္ဍဲ​ဒေ​သ​ဝွံ တွး​ကျာ်​ၜါ​လ​မ​သိဟ်​တဴ​တံ​ကဵု​ယတ်​ပ​ရော​ဟိတ်​ဇၟာပ်​ဇၟာပ်​ဂ​ကူ​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ညး​မ​ရေဟ်​သေဟ်​အ​ပေါတ်​အ​ကာ​သ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ကၟဳ​သ္ၚိ၊ ပ​အ​ဓိ​ထာန်​ကဵု​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ကဵု​ကျာ်​မာ​လ​ခံ​တုဲ၊ ညး​မ​ဒုၚ်​သွဴ​ရေဟ်​သေဟ်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ဟွံ​ဗက်​လ​က္က​ရဴ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ၊ ညး​မ​ဆုတ်​က​လေၚ်၊ ဟွံ​ဂၠိုက်​ဂၠာဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ၊ ညး​ဟွံ​သၟာန်​သၟုက်​တံ​ဂှ်​လေ​ကီု​အဲ​ပါဲ​စ​လး​ကၠေံ​ရောၚ်။

ပ္ဍဲ​ဂ​တ​နာဲ​ညး​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ် မံၚ်​ဗွဲ​မ​သ္ၚိတ်​ဇြ​အိုတ်။ တ္ၚဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဆိုက်​ညောန်​ရ၊ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ပြု​ပြေၚ်​သ​ဘၚ်​ယတ်​ဇ​ကု​တုဲ၊ ညး​မ​လုပ်​ပေါဲ​သ​ဘၚ်​တံ​ဂှ် ကဵု​သ္အး​ဇ္ၚး​တုဲ​ရ။ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​ဒုၚ်​သ​ဘၚ်​ယတ်​ဂှ်၊ သၟီ​ဂ​မၠိုၚ်၊ တၞောဝ်​ဒ​တောဝ်​နန်​ဂ​မၠိုၚ် ကဵု​ညး​မ​ဗိုက်​လ​တက်​ယာတ်​တၟေၚ်​တၟဟ်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် အဲ​စဳ​ရေၚ်​သၞောဝ်​ရောၚ်။ ၜက်​အာ​ပြ​ဘိုက်​တ​ရၚ်​ညး​တၞဟ်​သ္အာၚ်​တုဲ ညး​မ​ကဵု​သ္ၚိ​နာဲ​ဇ​ကု​ဍိုက်​ပေၚ်​ကဵု​ဒြပ်​မ​ဂွံ န​ကဵု​ဒ​ဒှ်​မ​ပ​အ​နိၚ်​အ​ပိုၚ် ဒ​ဒှ်​မ​လှေံ​စ​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ်​လေ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ဂှ် အဲ​စဳ​ရေၚ်​သၞောဝ်​ရောၚ်။ ၁၀ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဟီု​ပၟိၚ်​မ္ဂး​ဂှ်၊ ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂိ​တု​တ္ၚဲ​ဂှ် ရ​မျှာၚ်​မ​လ​ရိုအ်​ဂ​တေဝ် ပ္ဍဲ​ပါၚ်​တ​ရၚ်​က​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ရ​မျှာၚ်​မ​ယာံ​ဂ​ကဝ်​က​သန်​က​သဝ်​ပ္ဍဲ​ဍုၚ်​ဒု​တိ​ယ​ဂှ်​လေ​ကီု၊ ရ​မျှာၚ်​မ​ပ​ကဝ်​ဖ​လှေက်​ဗွဲ​မ​သ္ကာတ်​မြဟ်​ပ္ဍဲ​ဒဵု​ဂှ်​လေ​ကီု​ဂွံ​မိၚ်​ရ။ ၁၁ကောန်​အ​ရာပ်၊ မ​တ္တေ​သှ​တံ၊ လ​ရိုအ်​ယာံ​က​သန်​က​သဝ်​အိုတ်။ ညး​ဗၞိက်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ ပိုတ်​အိုတ်​ရ။ ညး​မ​ယိုက်​သြန်​အိုတ်​သီု​တံ​ဝွံ လေၚ်​အိုတ်​ရ။ ၁၂ပ္ဍဲ​ကာ​လ​ဂှ် အဲ​ဝွံ ရပ်​သ္ဍဴ​တုဲ ဂၠာဲ​သ္ၚဳ​ဍုၚ်​ယေ​ရု​သှ​လေမ်​ရောၚ်။ ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ဂုန်​လေ ဟွံ​ပ၊ ဒုဟ်​ဂှ်​လေ ဟွံ​ကဵု​ဒ​ဒှ် သာ်​ဝွံ ဗ္စာ​ရ​ဏာ ပ္ဍဲ​စိုတ်​ညး​မ​စှ်ေ​ဒၞာဲ​ပ္ဍဲ​လ​တူ​ဗ​ရ​ဇ​ကု​တံ​ဂှ် အဲ​စဳ​ရေၚ်​ဒ​ကုတ်​သၞောဝ်​ရောၚ်။ ၁၃ပိုန်​ဒြပ်​ညး​တေံ​တံ​ဂှ် ညး​တၞဟ်​သ္အာၚ်​ပၠံၚ်​ကေတ်​တုဲ၊ ဒၞာဲ​ညး​တံ​မ​မံၚ်​မ​သုန်​ဂြာံ​အာ​ရောၚ်။ ၜိုန်​မ​ဒက်​ပ္တန်​သ္ၚိ​ဂှ်​လေ ဟွံ​ဂွံ​မံၚ်​အိုတ်။ ၜိုန်​မ​တဵု​ကၠံ​ဇ​ဗျေတ်​ဂှ်​လေ ဟွံ​ဂွံ​သုၚ်​ဍာ်​ဇ​ဗျေတ်​အိုတ်။ ၁၄တ္ၚဲ​ဇၞော်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ ဆိုက်​ညောန်​တုဲ​ရ။ ဆိုက်​ညောန်​တုဲ​ရ။ ကၠုၚ်​ဗွဲ​ပ​ရဟ်​ရ။ ပ​ရိုၚ်​တ္ၚဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဝွံ ပ္ဍဲ​က္တောဝ်​ဂှ် က္တၚ်​ရ။ ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ဂှ် ညး​မ​ဂံၚ်​သြာဲ​လ​ရိုအ်​ဂ္တေဝ်​ရောၚ်။ ၁၅တေံ​တ္ၚဲ​ဝွံ တ္ၚဲ​ပၞောတ်​တိတ်၊ ပ္ဍဲ​မ​ဒး​ဒုၚ်​ဒ​ဒိုက်​ဂ​မ္တဴ​စံၚ်​တူ​တ္ၚဲ​မ​ပ​လီု​ပ​လာ်​ပါဲ​စ​လး​ကၠေံ၊ လ​ယး​ဗ္ဒန်​တုဲ တ္ၚဲ​ဂၠု​သ​ကိုပ်၊ တ္ၚဲ​မတ်​ဗြဲ​သ္တီု​ဂၠု​မ​ဂြောပ်​ဒ​လီု၊ ၁၆ဗ္ဂိုဟ်​ခ​ပဵု​မွဲ​လ္ပာ်​နူ​ဍုၚ်​မ​ခိုၚ်​ကၠိုက်၊ တိုက်​သ​ရာဲ​မ​သၠုၚ်​တံ​ဂှ်​တုဲ တ္ၚဲ​မ​ဒး​လ​ရိုအ်​ဂ​တေဝ်​ဂှ် ဒှ်​ရောၚ်။ ၁၇ဟိုတ်​ညး​တံ​မ​ပ​ဒုဟ်​ဒု​စ​ရိုတ် ပ္ဍဲ​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​ဂှ်၊ အဲ​ပ​ယဲ​ခ​ရ​မၞိဟ်​တံ​ဂှ်​တုဲ ညး​တံ​တွာ်​ညံၚ်​နဲ​ညး​မတ်​ကၠက်​အိုတ်​ရောၚ်။ ဆီ​ညး​တံ​ဂှ် ညံၚ်​နဲ​ခ​နိက်​တိ​စ​ရိုဟ်​စဝ်​တုဲ၊ ဖျုန်​ညး​တံ​ဂှ်​လေ သ​မ္တီ​ညံၚ်​နဲ​အ​သု​ဘ​အိုတ်​ရောၚ်။ ၁၈ပ္ဍဲ​တ္ၚဲ​ပၞောတ်​ကျာ်​ထာ​ဝ​ရ​မ​တိတ်​ဂှ်၊ ထဝ်​သြန်​ညး​တံ​ဟွံ​ဂွံ​ဟံၚ်​ပြာ်​ညး​တံ​ဂှ်​ရ။ ပၟတ်​ပၞောတ်​ဒေါ​သ​တဳ​လ​ပိုန်​ဝွံ တူ​အာ​အ​လုံ​မွဲ​ရး​ရောၚ်။ ကောန်​ရး​ကောန်​ကွာန်​အိုတ်​သီု​တံ​ဂှ် စဳ​ရေၚ်​ဗွဲ​ပ​ရေဟ်​တုဲ ပါဲ​စ​လး​ကၠေံ​အိုတ်​သ္အး​ရောၚ်။